De Ware Jacob

Het panoramisch visioen.


Jeanne' d'Arc is in de 15e eeuw. levend verbrand

Jeanne d, Arc is na haar moord op Hertog Jan ofwel Franquet d'Arras door de kerkelijke inquisitie berecht en als heks in 1431 in de Nothre Dame Kathedraal van Rouen (Normandië)  levend verbrand.

In de streek Normandië vinden wij ook de historische stad Arras welke vele eeuwen het handels centrum was van de Noormannen en Vikingen welke mrt in de 15e eeuw nog geheime navigatie kennis over water via Noorwegen aansluiting hadden op de oude Zijderoute.

Op ( 16 Mei 1922) dus bijna 500 jaar na de moord op Hertog Jan is de door de kerk verklaarde heks is Jeanne d' Arc voor de Paus in Rome een heilige en in Frankrijk voor veel gelovigen het trotse symbool voor het Front Nationaal. De opmerkelijke heiligverklaring is volgens de kerk van Rome 500 jaar na de moord het gevolg van een vernieuwde oorlog tegen Engeland en de Bourgondiërs. De heiligverklaring van Jeanne d 'Árc is volgens de kerk ook het vernemen van een Goddelijke stem geweest.

Dit vernemen van stemmen geeft mij stof tot nadenken omdat in de 21e eeuw skinheads aanhangers zijn van het Nationale Front en de partij van de Vader van Marie Le Pen. Front Nationaal ontkent tot in de 21e eeuw de Holocaust.

Het huidig tijdsbeeld brengt mij terug in de tijd vande100 jarige oorlog tot 1419 tussen Frankrijk en Engeland en het ontstaan van de Engelse Anglicaanse kerk. De kruistochten naar het Spaanse Andalussia en Jeruzalem gingen vooraf aan  opstand in de 16e eeuw van Luther en Calvijn welke de reformatie tot gevolg had en de Bijbel werd gelezen.

Herkenbaar was de kerk van Rome gebouwd op 7 heuvelen  met verwijzing naar de Bijbel en de  (openbaringen 17:1-5) De priester Calvijn heeft in de 16e eeuw Lucas Crenach een veelzeggend schilderij over de de hoer van Babylon en de Bijbelse openbaringen laten maken.

De donkere middeleeuwen.

Opmerkelijk is de Bourgondische geschiedenis van voor de 16e eeuw vele eeuwen aangepast of opnieuw geschreven. De geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië is occult (verborgen) of verduisterd. De geschiedenis van de stad Dijon als hart van Bourgondië in Frankrijk is in de 21e eeuw opzettelijk vergeten.

Deze occulte (verborgen en verduisterde geschiedenis) komt uit de donkere middeleeuwen en maakt duidelijk dat de  politiek al vele eeuwen gebruik of (misbruik) maakt van (occult geloof)  De levend verbrande Jeanne d Árc verdacht van occulte zaken is in de 20e eeuw als occulte heks een Heilige geworden en nu in de 21e eeuw het occulte symbool voor de rebellen van het Franse Front Nationaal.

Tussentijds zien wij eeuw na eeuw een Paus (als plaatsvervanger voor Jezus) welke zonder enig mededogen Maria Magdalena een hoer noemt en (occult) verborgen eeuw na eeuw zonder respect elke vrouw een deur naar de hel noemt.

Met de hulp van google kan je zelf eenvoudig kennismaken met de hoer van Babylon in de on-line Bijbel  (openbaringen 17:1-5) lezen.


De Hoer van Babylon zittend op een draak.

In dit licht van vergeten geschiedenis gedenken wij nu de stad Arras in de streek Normandië  en de moord op  Franquet d' Arras ofwel Hertog Jan Zonder Vrees en al zijn verduisterde voorgangers met de familienaam Arras.

Hertog Franquet d'Arras ( Hertog Jan) was de Vader van Hertog Filips de Goede welke bekend is gebleven als Vader des Vaderland. Zijn zoon en opvolger was Hertog Karel de Stoute en ook deze is zoals zijn grootvader in de 15e eeuw vermoord.

Voorafgaand gedenken wij de Heilige Bisschop Vaast van Arras uit de streek Arras Lavedon (heilig land) in Zuid Frankrijk welke in 490 n.chr. de Franse Koning Clovis met water heeft gedoopt en de Griekse  (Christos) de zon en het Ortodox Christen-dom  naar Europa heeft gebracht. Opmerkelijk heeft Bisschop Vaast van Arras tevergeefs getracht de Joden te bekeren en is tijdens zijn leven naar de stad Arras in Normandië verhuisd.

Normandië was  (de belangrijke handelsstreek van de Noormannen. De Noormannen waren op het water bekend als Vikingen welke tot in de 15e eeuw (via Oslo in Noorwegen) een verlengstuk waren van de Oosterse zijderoute.

Door de doop met water van Franse Koning Clovis in 490 kwam het Grieks orthodox christendom binnen Europa. De Griekse (Christos ofwel de zon) blijkt eeuwen later door de kerk te zijn verduisterd. Gelovigen zien na de 15e eeuw (de Griekse Christos als zon) in de onfeilbaarheid van de paus. In katholieke kerken is dit oude zon symbool nog heel herkenbaar in de Monstrans.

Met de (heilige)Jeanne d'Arc (als heks) gedenken wij nu ook de vermoorde Katharen in Zuid Frankrijk. Deze Katharen zijn bekend gebleven als eerste volgelingen van Jezus de Goede Herder.  Ook de Katharen zijn voor de paus en zijn kerk zoals Jeanne d'Arc als verdacht van homoseksualiteit en in de tijd van paus Innocentius III ( een vriend van Franciscus van Assisi) zelfs binnen een afgesloten kerk levend verbrand of vermoord.

De occulte (verduisterde) middeleeuwen.

De Nothre Dame Kathedraal als heksenwaag voor Jeanne d'Arc is tot heden beeldbepalend in het stadscentrum Rouen binnen de streek Normandië. Deze kathedraal is sinds de (verduisterde) Merovingers in het jaar 396 vernoemd naar Maria Magdalena. In het boek de ware Jacob kunt u kennismaken met de bloedlijn van de Merovingers ( Sang Real) en de Bourgondische Hertogen.

Bij een eventueel bezoek aan de stad Rouen mag de stad Arras niet worden vergeten en aansluitend Brugge met de praalgraven van de vermoorde Hertog Karel de Stoute, en zijn dochter en opvolger Hertogin Maria van Bourgondië (dodelijk verongelukt) Deze Hertogin had ook als naam Maria de Rijke en in haar graf is ook het hart geborgen van haar zoon Filips 1 (Koning van het Spaanse Castilië)

Binnen 30 jaar waren drie generaties Arras (vermoord, verongelukt) en zo is de Arras geschiedenis na de 15e eeuw vergeten.  De laatste Koning Filips van Spanje of Filips de Schone is volgens geruchten vermoord met een glas water. Na de dood van Koning Filips is zijn schoonvader door de kerk bijna direct heilig verklaard en zijn dochter Koningin Johanna (de waanzinnige) werd levenslang opgesloten.

Het boek De Ware Jacob geeft je meer uitleg over de Hertogen in de 15e eeuw. De moord op Hertog Jan zonder vrees en de  heks en latere heilige Jeanne d' Arc is onveranderd mijn persoonlijke inspiratiebron.

Onbewust ben ik steeds meer religieus geworden en mijn eerder geloof heb ik terugziend ervaren als een vorm van hypnose.

Stap voor stap ( lees openbaringen 17:1-5) maakte in kennis met de Zionisten en het Romeins Joods/christelijk verbond. Aansluitend ontdekte ik daarmee de gemanipuleerde occulte en versluierde geschiedschrijving van zogenoemde schrift geleerden.