De Ware Jacob

Het panoramisch visioen.

tÉénheid in verscheidenheid.

Als je vandaag iets wil begrijpen,

moet je terug naar gisteren.


16

De stier van schilder Paulus Potter

De stier is in detail van een opmerkelijke samenstelling.

Wij zien een zéér oude kop en een afwijkend middenstuk en een opmerkelijk jong kontje. De stier symboliseert alle religieuze verdeeldheid. Het boek de ware Jacob geeft volledige uitleg over meerdere symbolen en kenmerken in het schilderij.

De stier wijst ons zonder enige twijfel de weg terug te gaan.

Bij het zien van het jonge kontje van de stier denken wij aan het vernieuwde christelijk geloof van de profeet Mohammed. Volgelingen van de profeet zijn de weg van voorgaande  profeten vergeten.

In de Vlaai op de grond met strontvliegen herkennen wij in de 21 eeuw de vele religieuze extremisten. Van belang is dat de profeet Mohammed heeft gezegd dat je jezelf geen moslim mag noemen als je niet alle voorgaande profeten respecteert.

Om deze reden is het pad van de profeten naar de religieuze bron voor alle gelovigen in het boek de ware Jacob herkenbaar gemaakt.

Het boek heeft 300 pagina's en meer dan100 illustraties.

Woorden zijn als zaden:

Meditatie op woorden en zinnen is soms noodzakelijk.

Woorden als zaden verdienen een vruchtbare bodem om ook daadwerkelijk vrucht te kunnen dragen. Uit respect voor de profeet Mohammed volgen wij in het boek de ware Jacob de religieuze weg terug.

X

Hieros Gamos symbool.

Het goddelijk huwelijk


De twee belangrijkste kenmerken  in het schilderij van Paulus Potter zijn de Leeuwerik als symbool van een spirituele boodschap en de kikker.

De kikker is het symbool van de wederopstanding van de Griekse Christos.Sol Invictus

De onoverwinnelijke zon.

Paulus Potter brengt ons met zijn schilderij de stier weer terug op het pad van God welke herkenbaar aanwezig is in het licht van de zon en schoonheid van de natuur.

Onze herkenbare Bourgondische geschiedenis komt opnieuw tot leven waarin het delen van brood en wijn van generatie op generatie centraal stond.

Potter veegt de vloer aan met verduistering van de waarheid, zoals ook Rembrandt van Rijn dat laat zien in het de schilderij de Nachtwacht waar een speer zonder respect voor de menselijke natuur door het mnl/vrl symbool Hieros Gamos kruis gaat.


Op het schilderij de stier groeit aan de voet van de bomen judaspenning en dat maakt voor de Judaskenner heel duidelijk dat er in voorgaande en komende eeuwen een groot gebrek aan mededogen was te voorzien.

Het Hieros Gamos kruis en Sol Invictus is door zelf verheven soortgenoten zonder respect voor de natuur met dogmatische wetgeving tot heidens verklaard.

De boodschap van Jezus niet te oordelen of te veroordelen is aan de Paus en haar kerk voorbijgegaan. Bij herhaling werd religie (Grieks religio) voor een kudde volgelingen gedegradeerd tot verknipt geloof.

Zonder woorden brengt Paulus Potter ons met zijn kunst en symboolkennis terug bij de oorspronkelijke bron van religieuze realiteit en oorspronkelijke eenheid.

Met wetenschappelijke kennis is er geen enkele toekomst voor bijgeloof.

Tijdens mijn onderzoek naar het verleden kwam ik telkens de symbolische uitdrukking voor en na christus tegen. Dit tijdsbeeld is ontstaan vanuit de nieuwe Romeinse jaartelling welke begon met de geboorte van Jezus Christus.

Symbooltaal.

Bij dit woord Christus is het belangrijk om te weten dat dit Latijnse woord Christus komt, uit het Griekse woord Christos wat gezalfd betekent. (gezalfd door de zon)

Vanuit de Hebreeuwse taal is het woord Christos Messias.

Met deze wetenschappelijke kennis is het fundament herkenbaar van het Romeins Joods/christelijk verbond.

Voornoemde symbolen kunnen wij zien als een drie éénheid.

Gezalfd door de zon.

Jezus Christus de Messias is gezalfd door de zon ofwel Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon) Als zoon van god is Jezus verbonden met Hieros Gamos (het Goddelijk Huwelijk) Dit beeld van drie-éénheid is beeldbepalend binnen de familie stamboom Arras en zien wij ook bij (god) Keizer Alexander de Grote 300 jaar voor christus en en bij (god) Keizer Constantijn de Grote 300 jaar na Christus.

Er is dus onveranderd niets nieuw onder de zon

En juist dat maakt elk schilderij van Paulus Potter zonder woorden zo bijzonder.