De Ware Jacob

Het panoramisch visioen.


Tekst omslag van het boek; De Ware Jacob.

 

Tijdens stamboomonderzoek naar de oorsprong van zijn familie ontdekt de schrijver dat er vooral in de 15e eeuw grote conflicten zijn geweest tussen de kerk van Rome (Paus Roderico Borgia) 1431-1503 en de Hertogen van Bourgondië. Verduisterde feiten over de dood van de laatste Hertogen van Bourgondië en de versluierde “ religieuze “ maffia komen in het volle licht.

Het religieus stamboomonderzoek gaat terug naar de oorspronkelijk Grieks Christelijke éénheid en zet zich voort in de Boeddha- en Veda cultuur in India.

Kennis uit de tijd van (god) keizer Alexander de Grote 300 jaar vóór Christus en van (god) keizer Constantijn de Grote 300 jaar na Christus komt transparant in het licht. Binnen deze 600 jaar staat het leven van Jezus de goede herder centraal met zijn spirituele kennis uit de mysteriescholen.
Aansluitend komt de profeet Mohammed met een belangrijke boodschap voor alle oprechte Joden, Moslims en volgelingen van de Avatar Jezus de Goede herder.

Om het verleden opnieuw kenbaar te maken denken wij aan ‘sang-real’ (heilig bloed) ofwel de graal van Brugge in Vlaanderen.Aansluitend komen wij in de Franse stad Dijon (heilige stad) met de Mosesput en het
historisch winterpaleis van de Bourgondische dynastie, tot eind 15e eeuw. Onderwerpen verwijzen soms naar, brononderzoek online, boeken, encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen.

Uiteindelijk is het woord aan U. Het boek heeft ruim 100 illustraties met uitleg over cultuur, religie en spiritualiteit. Kennis wint altijd van geloof om reden dat de bron van spirituele éénheid zich niet laat offeren.

De verduisterde stamboom van al onze soortgenoten komt in de 21e eeuw opnieuw in beeld. Met alle kennis en een leger van spirituele vrijwilligers, kunnen wij direct een begin maken om elke oorlog in de wereld te stoppen.


Auteursrechten Piet van der Drift.