De Ware Jacob

Het panoramisch visioen.


Eénheid in verscheidenheid.

Als je vandaag iets wil begrijpen,

moet je terug naar gisteren.15

De tempel van Salomon.

In India vinden wij de vergeten oude tempel van Salomon. In de Abrahamitische heilige boeken kunnen wij op een verhelderende manier kennis maken met deze rechter Salomon. Kort samengevat maken twee moeders aanspraak op één kind.

Zo is dat ook herkenbaar in de waanzinnige diversiteit van gelovigen.

De onvergetelijke rechter Salomon  komt tot een besluit en ontdekt zo de werkelijke moeder. In dit licht gedenken wij de profeet Mohammed welke vraagt om respect voor eerdere profeten. Het vereist van elke oprechte moslim om los van de kudde het spirituele zwaard te gebruiken.

In de Bijbel vraagt Jezus hetzelfde Mattheus 10:34

Jezus kwam om de wet van de profeten te vervullen. Het pad van de profeten brengt ons vanaf Abraham naar Noach en terug naar de basis van religio. Dit woord (religio betekent verbinden)

Het woord is (vlees geworden) maar brengt ons spiritueel terug bij het griekse Christos (de zon) en Sol Invictus de onoverwinnelijke zon.

Wij verlaten het oude Griekenland van Plato, Socrates en Pythogoras en volgen op advies van de laatste profeet Mohamed met respect de weg van de profeten.

Wij komen in India het land van de Boeddha en Hindi cultuur. Vanuit de oudst geschreven taal in de wereld lezen wij het heilig boek de Bagavat - Gita ofwel het lied van de heer.

Aangekomen bij de tempel van Salomon in de deelstaat Kashmir komen wij bij het graf van Moses en van Jezus de Goede herder.

Nu herkennen wij in het verduisterde licht van sol Invictus in de verborgen boodschap van alle gekende en ongekende profeten.

De bron van alle spirituele wijsheid vinden wij versluierd onder de Kabaa in Mekka.

De cirkel is rond en wij denken Alpha en Omega als de eerste en laatste letter in het Grieks alfabet.

Het woord Mekka is maar éénmaal in de Koran te vinden in het 47e vers Ali Imran Soera. Als wij 47 delen 1.618 dan is de uitkomst 29 en dat 29e woord is wetenschappelijk Mekka ofwel de Gulden snede.

Eenheid in verscheidenheid brengt ons bij het lied;

Vader Jacob slaapt Gij nog?.

Het boek de Ware Jacob is geschreven om geheel zelfstandig Uw spiritueel bovenpersoonlijk zelf te ontwikkelen. Het boek geeft uitleg over verduisterde kennis en over onze universele Arische familiestamboom met de naam Arras.