De Ware Jacob

Het panoramisch visioen.

al

Hartelijk welkom !

Zie de bovenbalk voor een korte beschrijving van het boek

De Ware Jacob

Schilderij van Lucas Crenach  1472 - 1553

Johannes doopt zijn neef Jezus in de Jordaan.

Tijdens stamboomonderzoek naar de oorsprong van zijn familie ontdekt de schrijver dat er vooral in de 15e eeuw grote conflicten zijn geweest tussen de kerk van Rome (Paus Roderico Borgia) 1431-1503 en de Hertogen van Bourgondië. Verduisterde feiten over de dood van de laatste Hertogen van Bourgondië en de versluierde “ religieuze “ maffia komen in het volle licht.

Het religieus stamboomonderzoek gaat terug naar de oorspronkelijk Grieks Christelijke éénheid en zet zich voort in de Boeddha- en Veda cultuur in India.

Kennis uit de tijd van (god) keizer Alexander de Grote 300 jaar vóór Christus en van (god) keizer Constantijn de Grote 300 jaar na Christus komt transparant in het licht. Binnen deze 600 jaar staat het leven van Jezus de goede herder centraal met zijn spirituele kennis uit de mysteriescholen.
Aansluitend komt de profeet Mohammed met een belangrijke boodschap voor alle oprechte Joden, Moslims en volgelingen van de Avatar Jezus de Goede herder.

Om het verleden opnieuw kenbaar te maken denken wij aan ‘sang-real’ (heilig bloed) ofwel de graal van Brugge in Vlaanderen.Aansluitend komen wij in de Franse uilen stad Dijon (heilige stad) met de Mozes put en het tot eind 15e eeuw historisch winterpaleis van de Bourgondische dynastie.

Onderwerpen verwijzen soms naar, brononderzoek online, boeken, encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen.

Uiteindelijk is het woord aan U. Het boek heeft ruim 100 illustraties met uitleg over cultuur, religie en spiritualiteit. Kennis wint altijd van geloof om reden dat de bron van spirituele éénheid zich niet laat offeren.

De verduisterde stamboom van al onze soortgenoten komt in de 21e eeuw opnieuw in beeld. Met alle kennis en een leger van spirituele vrijwilligers, kunnen wij direct een begin maken om elke oorlog in de wereld te stoppen.

Bovenstaande tekst is de omslag van het boek De Ware Jacob.


Hartelijk welkom op de informatie site van De Ware Jacob.

Nadat je een idee hebt gekregen van wat het boek De Ware Jacob inhoud, zie je nu boven deze tekst enkele religieuze symbolen. Deze komen van oorsprong uit monotheïstische religieuze eenheid. De realiteit van deze éénheid is in de 21e eeuw steeds meer onverdraagzaamheid. Om de vele waanzinnige conflicten te kunnen stoppen gaan wij terug naar de religieuze wortel.

Een Oosters symbool van opkomst en ondergang is de Lotus als waterplant. In ons Noord Europese klimaat is het een waterlelie met de Franse naam,fleur de Liz welke symbool staat voor de bloedlijn van Jezus de Goede herder en Maria van Galilea. Deze is ook bekend als Maria Magdalena. Haar nakomelingen zijn bekend gebleven als de Merovingers en daaropvolgend verduisterd als de Priorij van Sion.

Nu in de 21e eeuw komt de verduisterde bloedlijn opnieuw in het licht. Voorafgaand aan deze bloedlijn is er een religieuze stamboom van profeten die begon met Abraham en werd gevolgd door Moses, Izaak, Jacob, richting Koning David en Jezus. In de 7e eeuw van de nieuwe Romeinse jaartelling volgt de laatste profeet Mohammed. Deze profeet vraagt respect voor alle voorgaande profeten en maakt heel duidelijk dat je zonder respect voor hen, jezelf geen moslim mag noemen.

De Ware Jacob heeft een wetenschappelijke inslag en dus denken wij direct aan Jezus (de goede herder) die zei dat hij was gekomen om de wet van de profeten te vervullen of te volmaken. U en.ik gaan ons nu klaarmaken voor een symbolische reis door het universum en een rondje om de zon. Dus ga relaxed zitten.

Als wij met respect voor de laatste profeet Mohammed de weg terug volgen dan volgt Jezus en daaropvolgend Koning David, Izaak, Moses en Abraham, Noach en Henoch die 365 jaar oud zou zijn geworden. De waarheid over dit getal is niet echt van belang, als wij er maar wel van uitgaan dat alle zielen even oud zijn.

Uitgaande Van jouw innerlijk spiritueel bewustzijn, gaan we samen de spirituele weg terug volgen.Met de gedachte aan Kaïn en Abel komen wij bij de boom van kennis met de symbolische slang en verder terug bij rechter Salomon in de streek Kashmir van het huidige India.

Het boek de ware Jacob heeft een begrijpelijke wetenschappelijke inslag en geeft alle informatie om met verkregen kennis van de boom en de wijsheid van de slang de weg terug in de tijd te kunnen gaan.

Voornoemde rechter Salomon maakte vóór zijn algemeen bekende rechterlijke uitspraak ( salomonsoordeel) gebruik van alle zintuigen en wist zo door te dringen tot de ziel van het onderbewuste bij de waarachtige moeder van het kind.

Respect voor religieuze ;éénheid (religio) is in Azië en het Verre Oosten  altijd herkenbaar gebleven. 

De oorzaak van later verdeeld geloof is zonder twijfel gebrek aan kennis. Met enige humor stelt men in Azië soms de vraag; wat was er eerder de kip of het ei. Zolang op deze universele vraag geen antwoord is noemt men in China en omliggende Aziatische landen het onkenbare Tao. Dit woord Tao betekent; te groot om er een naam aan te kunnen geven. 

Bij verduisterde eenheid denken wij nu in de 21e eeuw héél bewust terug aan (god) keizer Constantijn de Grote die leefde tot 325 n. chr. Deze (god) Keizer stelde de Zondag in en was zoals zijn voorganger (god) Keizer Alexander de Grote 600 jaar eerder binnen de gehele wereld symbolisch verbonden met het licht van de Griekse (Christos) ofwel de zon en Luna de maan.

Uit deze tijd komt het Griekse woord Religio wat staat voor éénheid.De astrologische Stier als Taurus is het symbool van zon en Venus.

Vanuit dit licht gedenken wij na 22 december als langste nacht (de winter equinox) drie dagen later volgt de geboorte van de zon. De geboorte van de zon is het oorspronkelijk bekende kerstfeest binnen het astrologisch stier en ram tijdperk. Wat volgt is het tijdperk van de vis.

Ruim 2000 jaar terug is Jezus symbolisch geboren in een grot of stal waar de Os als getuige (véélzeggend een (joodse) gecastreerde stier of astrologische Taurus is) en waarbij de aanwezige ezel symbool staat voor de aarde.

Vanuit deze verduisterde  (Griekse Christos) als (Taurus) de stier en zon cultuur komt de profeet Mohammed in de 7e eeuw. Volgelingen van deze profeet kennen Jezus als een Heilige die als Yousa Asaf symbolisch op een ezel zit, naast de profeet Mohamed op een kameel.

Van Jezus is in India tot heden bekend gebleven dat hij in de tijd van de zijderoute het hoofd van de genezers was. Helaas is deze geschiedenis van Jezus samen met Taurus als stier ofwel de Griekse Christos (zon) in latere eeuwen voor gelovigen opzettelijk verduisterd.

Op 21 maart als over de gehele wereld dag en nacht ongeveer even lang zijn vieren mensen de lente equinox. Dit feest herkennen wij als Pasen, het feest van wederopstanding in de gehele natuur. In de gehele wereld vieren mensen de gulden snede als eenheid in verscheidenheid.

In Japan het land van de rijzende zon met de religieuze Boeddha en zen cultuur viert men de winter equinox als het feest van de sneeuwpop als symbool voor het tijdelijke. Met Easter (pasen) ( de lente equinox) slapen jonge mensen in parken onder de kersen-bloesem. De sneeuwpop en de kersenbloesem zijn het symbool van de grote illusie wat wij leven noemen.

in Griekse taal is het woord Maya; Illusie voor al het stoffelijk,tijdelijk waarneembare.

Het licht van de Griekse Sol Invictus is de onoverwinnelijk zon. De Griekse Christos (gezalfd door de zon) is met de Lente equinox herkenbaar als het licht opnieuw wint van de duisternis. Over de gehele wereld vieren mensen dit feest van de gulden snede en ook in Nederland is er nog altijd een wedstrijd om het grootste paasvuur. en voor kinderen is er veelal buiten een zoektocht naar een chocolade kip of ei, of een paashaas als symbool voor nieuw leven.

Binnen kerken onder bestuurlijk gezag van de paus in Rome wordt de paas- kaars als symbool van het (licht) ontstoken. Het licht van vier evangelisten en de Joodse Saulus (latere) Paulus is dan opnieuw als een bliksemflits  herkenbaar.

Elk geloof vind herkenbaar haar oorsprong in het licht van de zon (sol invictus) Het fundament van elk geloof is herkenbaar. De onoverwinnelijke zon overwint de duisternis en de twaalf astrologische huizen staan onveranderd symbool voor het gehele Universum. Volwassenen in onze Europese cultuur denken bij de wederopstanding ( met Pasen) aan het zogenoemde witte goud ofwel aan een maaltijd met boterzachte dikke blanke  Asperges met een romige witte saus. Het Paas feest gaat immers om de wederopstanding van de astrologische Taurus, als stier of de Griekse Christos onze zon.

In de oudste taal van de wereld het Sanskriet van India herkennen wij Krishna, als de Griekse Christos (de zon) In taal- gebruik is de eenheid van het Griekse woord religio nog héél herkenbaar. 

De Zon als Christos is ook het oude symbool van keizers.  Als wij terug denken aan (god) keizer Alexander en (god) keizer Constantijn de Grote over een heersende periode van 600 jaar dan is in de gulden snede Jezus herkenbaar, die bij de nieuwe christelijke jaartelling Gods zoon wordt genoemd.

De Griekse Christos als zon is geïncarneerd in de mens. Het woord is vlees geworden.Jezus zelf heeft gezegd ik en de Vader zijn één, en aansluitend waren zijn woorden het koninkrijk god' s zit in U lieden. Klop op de deur van je hart.

In deze woorden van Jezus de Goede herder als leraar vind je geen enkel geloof of twijfel.

Veel gelovigen vergeten de Judas cultuur van geschiedschrijvers.  In de Griekse taal is Christos de zon en als je daar anders over denkt dan ben je een antichrist. Volgelingen van de antichrist zien Jezus (symbolisch) over het water lopen en na de (symbolische) dood als hovenier opstaan uit het graf, in de tuin van Joseph van Arimathea. Deze zakenman was rond de nieuwe jaartelling bekend van de zijderoute met scheepvaart en tinmijnen in Oost Turkije en Glastonburry in Zuid Engeland.

Gelovigen zien Jezus in de 21e eeuw niet meer verbonden met de Griekse Sol Invictus cultuur en de onoverwinnelijke zon. Wel zien gelovigen Jezus na zijn dood als hovenier of tuinman vliegen. Dát is gelovigen van generatie op generatie verteld door mannelijke soortgenoten in een jurk met op het hoofd een "hoge pet" of hoofddeksel een herkenbaar astrologisch vis symbool. 

Deze zichzelf verheven soortgenoten zijn vergeten te vertellen dat het kruis nabij het hoofd van Jezus met X het Hieros Gamos symbool altijd was verbonden met de spirituele geest van zijn Vader en dat Jezus als latere tuinman en symbolische schepper altijd verbonden is geweest met het levensbeginsel zoals elk ander mens. Woorden van Jezus zijn, klop en er zal worden opengedaan en het koninkrijk Gods is niet van deze aarde. Met het herkenbare X Hieros Gamos symbool is er dus helemaal niets nieuw onder zon.

Jezus zegt ik en de Vader ( Griekse Christos) zijn één.

Sol Invictus als de Griekse onoverwinnelijke zon en zijn zoon zijn één.

X


 X

Bovenstaande illustratie is met het Hieros Gamos symbool sinds enkele jaren in Nederland onderdeel van de Mattheus Passion welke op witte donderdag voorafgaand aan goede vrijdag als een Joods/Romeins theaterspel in de open lucht wordt opgevoerd. Deze kruisweg van vallen en opstaan is binnen kerken sinds 1741 verplicht geopenbaard.

Na het verraad van Jezus met (de kus van Judas) volgt een onrechtmatig en weerzinwekkend volksoordeel. Volgens de leer van de latere kerk was er in het verleden zelfs in Jeruzalem een (tijdelijke) zonsverduistering en Petrus als fundament van de latere kerk kende onverwachts Jezus als symbool van de zon niet meer. Inmiddels is de Griekse Christos (Sol Invictus)  als onoverwinnelijke zon volledig vergeten. 

De zonsverduistering is een feit en hoor met mij de hanen op alle kerktorens kraaien.

Met deze voorgaande kennis kan het voor jouw nu al zinvol zijn om op voorgaande tekst relaxed te gaan mediteren.

Het boek de ware Jacob is goed te gebruiken als een orakelboek. 

Door meditatie (gewoon tijdens je dagelijks werk) kan je op wat je nu al hebt gelezen en begrepen gebruiken voor een wedergeboorte. De betekenis van het Hieros Gamos ( het goddelijk huwelijk is één zijn met god) Na enige tijd van meditatie kan je dit zelf leren ervaren. Vanzelfsprekend gaat het bij gedachten over God als schepper en bron van leven over de zowel de Vader en de Moeder. 

Het Joods/Romeins theater is in het voorgaande zeker nog herkenbaar, maar volgelingen van de eeuwen later ingestelde Romeinse joods/christelijke leer zijn gaan "geloven" dat  'Goede Vrijdag" de dag is dat Jezus is gestorven voor alle zonden van de gehele mensheid. 

Na de dood van (god) Keizer Contantijn de Grote 300 n. Chr was de Orthodoxe kerk in Constantinopel verlost van de paus welke predikte de plaatsvervanger te zijn voor Jezus (geboren uit de maagd Maria) Na de moord op de Merovingse Koning Dagobert ontstond met de profeet Mohamed de Islam +/- 700 n. Chr. 

Bij herhaling gaat het in de vroege en daaropvolgende verduisterde middel -eeuwen om een zonsverduistering ofwel de Griekse Christos als Sol Invictus de (onoverwinnelijke zon) Het symbolisch verraad van Judas, sluit bij herhaling later aan op de Johannieten orde met  muiterij, slavernij en kerkelijke kruistochten tegen  joden en moslims in Spanje en gaat zelfs tot in Jeruzalem.

Meditatie over het voorgaande is in mijn gedachten noodzakelijk. 

Binnen enkele eeuwen worden één miljoen Katharen verdacht van homo-seksualiteit of als heks vermoord. In de 21e eeuw is de geschiedenis van de Johannieten orde en de orde van Malta met de paus in Avignon Frankrijk volledig vergeten. Opmerkelijk heeft de Paus in de p[eriode van 1364 - 1791 als buren het gebied " orange " in Frankrijk waar de paus een lid "van de Oranje" familie al tijdens zijn leven tweemaal heilig heeft verklaard.

Na het overlijden van deze heilige komt de titel "prins van Oranje" vanuit een erfenis in bezit van graaf Willem van Nassau welke op dat moment  in dienst was bij onze Spaanse Koning Filips II

Onze Spaanse Koning Filips II was de 4e generatie na de Bourgondische Hertog Filips de Goede en de kleinzoon van Maria van Bourgondië en Keizer Maximiliaan.Graaf Willem van Nassau was binnen het toen al herkenbare theater van geloof een voorstander voor vrijheid van godsdienst. Na een georganiseerde beeldenstorm met de watergeuzen en de lagere adel volgt de reformatie ( de geloofsvernieuwing) met hulp van twee priesters Luther en Calvijn. Na de beeldenstorm volgt de 80 jarige oorlog met Spanje.

Later ontstaat met medewerking van de paus veel later het (Nederlands) koninklijk huis van Oranje. Nu in de 21e eeuw zegt de meest bekende Nederlandse historicus Maarten van Rossem in het T.V.programma de slimste mens, dat elke vorm van geloof berust op waanzin.

Geloof is gedegradeerde religie en voor elk mens met een ontwikkeld bewust zijn herkenbaar als speculatie en twijfel.Daarom kan en mag, geloof nooit het  fundament, zijn bij  wetenschappelijk onderzoek.

Gedegradeerd geloof symboliseert in het schilderij de stier van Potter al vele eeuwen de oorspronkelijke religieuze eenheid in verscheidenheid. In de 21e eeuw kan elk mens zelfstandig onderzoek doen naar waarheid en de zin van het leven. Voor mijn onderzoek en schrijven in het boek de ware Jacob, maak ik héél veel gebruik van (internet)  "wijsheid in praktijk" en de bijbehorende historisch nobele en Aristocratische Arras familie stamboom, met astrologische wortels in de hemel.Het pauselijk paleis 1364 - 1791 in Avignon (zuid Frankrijk)

Sinds 1574 kent Nederland het Pinksterfeest wat haar oorsprong heeft in een vroeger lentefeest van acht dagen. Sinds de "beeldenstorm" en de opstand tegen de kerk van (Rome) Avignon in Frankrijk  en tegen de koning in Spanje is Pinksteren tot in de 21e eeuw het feest van éénheid in verscheidenheid.

Dit Joods "christelijk feest"  is heden met de Islam herkenbaar in verdeeldheid van geloof, kledingvoorschriften, eten en drinken en het lezen van de Bijbel over bijvoorbeeld slavernij (het menselijk ego is volgens schrift geleerden en de leer van de heilige boeken historisch verbonden met egoïsme) Na een gevecht in "woord en daad "binnen de tempel is de boodschap van Jezus geweest niet te oordelen of te veroordelen met uitzondering over kennis van schrift geleerden, welke in staat zijn de gehele mensheid als een kudde schapen te misleiden.

Het boek de ware Jacob is bedoeld om zelfstandig na te denken over opzettelijk gemanipuleerde en verduisterde geschiedenis. Ik denk nu aan de Jacob de zoon van Isaak en de daaruit voortgekomen waanzin van een zich zelf verheven (godsvolk) om door misbruik te maken van de naam Israël tot heden Palestijnen te vernederen.

Samengevat is elk geloof zonder respect voor de Griekse Christos ofwel Sol Invictus als onze onoverwinnelijke zon waanzin. Religie als historisch symbool van éénheid ligt heden als gedegradeerd geloof in de supermarkt van wapenhandelaars. Met hulp van (staatsmedia) krijgt de mensheid in de 21 eeuw met de rug naar Christos als de zon ( het verraad van Judas) elk jaar meer joods/christelijk volkstheater.

Met Pasen spreekt de  paus over het onrecht in de wereld en zegent de stad Rome en de rest van de wereld maar vergeet als een zichzelf verheven plaatsvervanger voor Jezus de goede herder de vernederingen van het Palestijnse volk te benoemen. Om reden van dit weerzinwekkend joods/christelijk theater van de Matheus Passion lees ik in de Bijbel Mattheus 10-34 Jezus maakt ons in Mattheus 10-34 heel duidelijk dat wij ons los moeten durven maken en spiritueel héél bewust het zwaard moeten gebruiken om Jezus te kunnen volgen en los te komen van (schrift geleerden) en het weerzinwekkende kuddegedrag.

In dit licht denk ik ook aan psalm 23 De Heer Is mijn Herder.Ook in 21e eeuw zijn er nog voldoende bewijzen dat als je Jezus een vinger geeft hij je hele hand pakt, om je op het pad van de profeten te brengen zoals ook de profeet Mohamed dat vraagt, van alle moslims als oprechte volgelingen.

Mattheus 10-34 zegt dat wij het zwaard moeten gebruiken.

Wij moeten als éénheid met gedreven verlangen terug naar het herkenbare verlichte pad van de profeten. Onder zien wij het  Hieros Gamos symbool in het wapen van Hertog Filips de Goede. X welke in de 15e eeuw zijn zomerpaleis binnen de stad Brugge in Vlaanderen had. Deze Hertog was in de 15e eeuw i ons land bekent als Vader des Vaderland. Het winterpaleis van de Hertogen van Bourgondië was vele eeuwen in de Franse stad Dijon (heden een museum)

Het zomerpaleis in Brugge is tot heden onderdeel van de Onze Lieve vrouwe kerk. Nabij deze naar Maria Magdalena vernoemde kerk is ook het eerste ziekenhuis van Europa (heden een museum) U ziet het wapen van Hertog Filips de Goede uit de 15e eeuw.

Het symbool X ofwel de Griekse Hieros Gamos kruis is herkenbaar in de dood en de wederopstanding vanuit de oude Grieks en Egyptische (verduisterde) reïncarnatieleer. Brugge in Vlaanderen is historisch de stad van de zwanen welke tot heden het symbool zijn voor reïncarnatie.

Bij het woord reïncarnatie denk ik aan de betekenis weder - vleeswording.

Het boek De Ware Jacob geeft U véél meer uitleg over de verduisterde Arras familiestamboom maar je hebt als lezer met een eerste kennismaking van twee keizers over een periode van 600 jaar met centraal Jezus de Goede herder al een goed begin. Na Pasen het feest van (de gulden snede) volgt voor gelovigen in symbooltaal een rondje zon (Hemel- vaart)

Daaropvolgend is het Pinksteren wat herken- baar is van vurige tongen en verwarring door de vele gesproken talen. Denk aan alle soorten extremisten. 

Religieuze mensen met en zonder geloof zien de dubbele moraal "over leven en dood" welke zich laat zien in respectloze moord op onschuldige mensen en dieren. Zie daarbij de vernedering van Palestijnen welke (Israël en Gods uitverkoren volk en het beloofde land) niet kunnen (h)erkennen.

De naam Israël hoort bij Jacob de zoon van Izaak.

Na de dood van de de laatste hertog van de Bourgondische dynastie in de 15e eeuw is de onoverwinnelijke zon verduisterd en tot in de 21e eeuw is er in de religieuze wereld geen respect voor wetenschappers maar wel voor ongeremd provocerend politiek gedrag met bijkomend wapenhandel en oorlog.

Als wij nu in de 21e eeuw om reden van afkeer met Hertog Filips de Goede uit de 15e eeuw de gehele Arras familiestamboom terug volgen dan komen wij met hulp van de profeten bij de oudste (geschreven taal) het Sanskriet in India,

Uit het éérste "Grieks" Indo/Arische volk herkennen wij de God Ares of Arash. Uit dit éérste  'godenvolk' komen de Berbers als nomadenvolk en vervolgens komen de Arabieren en aansluitend de Joden met de geschreven Hebreeuwse taal.

Dit maakt al heel duidelijk dat wij allen dus ook de joden en de Palestijnen de Griekse Ares/Arras familie stamboom delen. De eenheid is herkenbaar. Het maakt ook héél duidelijk dat Jezus nooit een Koning van de Joden wilde zijn. De reden is dat hij wist dat hij geen jood was en ook geen enkele behoefte had om koning te worden.

Van de heilige Bisschop Vaast van Arras uit de Sang Real (heilig bloedlijn) vanuit de Merovingers is nog bekend dat deze in de 5e eeuw heeft getracht de Joden te bekeren tot de Grieks christelijke éénheid maar dat is mislukt.

Wat later volgt is een Joods/christelijk verbond. Oude kennis over onze familiestamboom en de historische zijderoute blijkt in de middel-eeuwen door begeerte en economische belangen te zijn verduisterd en aansluitend wint de joods/christelijke geschiedschrijver in de verduisterde middeleeuwen. Als gevolg van deze struisvogelpolitiek is er eeuw na eeuw sinds de verduisterde middeleeuwen meer verdeeldheid, met meer wapenhandel en bijkomende oorlog.          

Religieuze eenheid is herkenbaar tot zeker 325 n.Chr. maar dit veranderd als (de Griekse Christos) en (astrologische stier) ofwel de zon (langzaam) door een Romeins joods/christelijk verbond wordt verduisterd.

Na de dood van (god) Keizer Constantijn 325 n.Chr. met de familie naam Arras en na de dood van de (heilige Bisschop Vaast van Arras wordt de eenheid van religie verduisterd.In de 5e eeuw  krijgt de oude zon religie vanuit Rome steeds meer de naam heidens.

De oorspronkelijk  Grieks christelijke stad Constantinopel heden (Istanbul) is vele eeuwen vernoemd geweest  naar (god) Keizer Constantijn de Grote met de familie naam Arras. Voorafgaand was er Alexandrië in Egypte vernoemd naar (god) Keizer Alexander de Grote met de familienaam Arras.

Alexander was  600 jaar voor (god) keizer Constantijn Arras . Binnen deze periode van 600 jaar "Sang- Real" (heilig bloed) staat Jezus de Goede herder als de gulden snede centraal. Ook voor de profeet Mohammed en alle latere moslims.Het boek De Ware Jacob brengt naast verduisterde religieuze kennis de verduisterde  oude zijderoute opnieuw in het licht.

In de 7e eeuw komt de profeet Mohammed met een belangrijke boodschap en zegt dat je voorgaande profeten moet blijven respecteren. Deze religieuze wetenschappelijk bedoelde boodschap blijkt tot in de 21e eeuw te zijn vergeten.


Wel zien oude goden opnieuw het licht, zoals Baal, Jahwe, Jehova, Adonai.

De astrologische Taurus als stier of de latere Griekse Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon en Luna de maan worden verduisterd Vanuit deze verduistering volgt verdeeldheid. Onwetende zijn volgelingen van Joods/ Romeins theater. Het gevolg van religieuze verduistering is verdeeldheid en bijkomende wapenhandel en oorlog.


 De God Arras richt tot in de 21e eeuw zijn pijlen op de zon.

De verduisterde Griekse God Ares/Arras (Romeinse God Mars) zoon van Zeus en Hera met het astrologisch symbool van de stier geeft ook in de 21e eeuw opnieuw de grenzen aan. Met religieuze kennis van de profeten wordt je stap voor stap en zonder twijfel een betere gelovige. Wij maken daarom opnieuw kennis met de profeet Isaak welke zijn zoon Jacob zegent en volgen dan een reis door de gehele geschiedenis en stellen vast dat het Joods/christelijk verbond met de bekende 10 geboden is mislukt en dat alle heilige boeken het resultaat van mededogen en broederschap niet hebben verbeterd.

Om de oorzaak van de opzettelijk religieuze verdeeldheid  te ontdekken maken wij kennis met de Khazaria Maffia, en de duistere illuminatie en ontdekken opzettelijk verduisterde wetenschap.

Samen met bekende profeten volgen wij de weg terug naar de spirituele bron in Azië. Enige basis kennis van verduisterde astrologie (de zon en de maan) is daarbij noodzakelijk. Vanuit de Griekse astrologie gaan wij terug naar onze familiestamboom met astrologische wortels in de hemel. De bron van al het leven op onze planeet aarde vinden wij héél herkenbaar in het licht van de zon en de maan. Het tijdstip voor het ochtend- gebed van de moslims is nog heel herkenbaar verbonden aan zonsopkomst.

Zonder licht is er geen enkel leven op onze planeet aarde. Vanuit de Griekse taal is Christos de zon en Sol Invictus de onoverwinnelijke zon. In dat grote licht  herkennen wij ook Luna als de door de zon verlichte maan. Aanvullend zijn er binnen het universum bekende en onbekende hemel lichamen zoals Mercurius, Jupiter, Saturnus Venus. Laatstgenoemde godin van de liefde is de verduisterde Griekse godin van de hemel Aphrodite.

Heden leven wij in het astrologisch tijdperk van de Waterman, maar kort geleden leefde de mens 2000 jaar in het Vissentijdperk. In de astrologische dierenriem is het vissen symbool een dubbel teken. Opmerkelijk is dat twee vissen in de huidige dierenriem "dieren" worden genoemd. Het is daarom symbolisch beter om aan twee schapen te denken. Voorafgaand aan het vissentijdperk leefde de mens 2000 jaar in het tijdperk van de Ram en daaraan voorafgaand leefde de mensheid 2000 jaar in het stiertijdperk. De stier als astrologisch Taurus staat symbool voor de zon.

Met deze basiskennis van (6000 jaar) en drie tijdperken astrologie gaan wij naar het onbegrepen schilderij de stier van potter kijken en zien een zeer oude kop een afwijkende romp en een opmerkelijk jong kontje.

in de lucht zweeft een vogel. Deze vogel is een leeuwerik en deze is het oude symbool van een spirituele boodschap. De stier van Potter komt uit een tijd dat Nederland minder dan 2 miljoen inwoners telde en brengt ons terug naar de astrologische religieuze geschiedenis.

De stier is 6000 jaar geleden het symbool van de zon en 4000 jaar terug volgt het tijdperk van de Ram en weer 2000 jaar later  volgt het vissentijdperk. Het schilderij zit vol van herkenbare religieuze kenmerken.

Aan de voet van de bomen met het (HIEROS GAMOS SYMBOOL)  groeit de Judaspenning als symbool van verduisterde waarheid en verraad. Onder de stier zien wij als beplanting pestwortel met als bijnaam allemans-verdriet.

Als hovenier heb ik tijdens mijn zakelijk leven heel veel Aziatische kennis opgedaan en heb mij altijd verdiept in religieuze geschiedenis en symbool kennis.Aansluitend kreeg ik in afgelopen jaren inspiratie voor stamboom - onderzoek door het zien van televisieprogramma's als verborgen verleden.

Na onderzoek ontdekte ik dat bekende schilders als Paulus Potter 1647 met de stier, Rembrandt van Rijn 1642 met de nachtwacht en Johannes Vermeer 1652 met het melkmeisje veel meer dan tijdgenoten waren.

Mijn onderzoek naar  verborgen verleden sloot aan op televisie programma's als D.N.A. onbekend, Andere Tijden, Spoorloos en Blauw Bloed. Na jaren van onderzoek vind ik het nu mijn plicht om uit respect voor al mijn voorouders, onze gedeelde Arras familie stamboom kenbaar te maken. Bekende schilders en profeten helpen mij de weg terug te vinden.

 

De Stier van schilder Paulus Potter (1647)

Opmerkelijk zien wij in de bomen X het symbool van het goddelijk huwelijk. Wij kijken naar het Griekse symbool Hieros Gamos (de gekruiste bomen) en denken terug aan Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon. Het verduisterde symbool X Hieros Gamos zien wij niet alleen in het schilderij (De Stier van Potter) maar ook in het schilderij het Boerenerf, wat ook is gemaakt door Paulus Potter.

Op het boerenerf ziet U (linksachter) gelukkige ouders onder de X bomen. Daarbij zien wij in de boom boven Opa (een aap). Duidelijk is Opa 'zo blij als een aap' met zijn blote kleinzoon.

Het Boerenerf schilder Paulus Potter.

Het is bij herhaling Paulus Potter welke ons met zijn opmerkelijke ets van de aap terug brengt in de hindoe religie waar Hanuman als mensaap dienstbaar is aan de God Rama als God van het licht. Deze god van het licht heeft later vele namen en is nu nog héél herkenbaar in AllahWoorden zijn als zaden.

Paulus Potter gebruikt licht en donker om de religieuze wortels van elk geloof vorm te geven.

  1. Woorden zijn als zaden
  2. Bij het aandachtig bestuderen van de stier van Potter zijn veel mensen diep onder de indruk en zeker een beroepsmatige slager zal ontdekken dat de oude kop niet aansluit op het jonge kontje,
  3. De stier blijkt te zijn samengesteld zoals ook geloof vanuit de eenheid van religie wordt samengesteld door menselijke soortgenoten. Als eindresultaat van de religieus samengestelde stier zien wij een vlaai ofwel een hoop stront achter de stier met strontvliegen.
  4. Elk mens herkent in de strontvliegen de hedendaagse extremisten.


 

U kijkt naar de omslag van het boek De Ware Jacob.

Gedachten zijn als zaden.

De waterput op het boerenerf verwijst naar de echo uit het verleden zoals de Moses put naar onze voorouders. De Mozes put  welke vanuit de 15e eeuw bekend is gebleven van de Hertogen van Bourgondië in de Bourgondische uilenstad Dijon in Frankrijk.

De weg naar de Profeet Abraham en Noach is in de heilige stad Dijon nog heel herkenbaar. In de heilige boeken staat geschreven dat God heeft gezegd ga heen en vermenigvuldig U. Herkenbaar gaat het om overdracht van spirituele kennisPaulus Potter heeft deze woorden vorm gegeven voor de ziener door overdracht van kennis. (Ga heen en vermenigvuldig U)

Onderstaand schilderij heeft in de volksmond als naam een spiegelend koetje. Paulus Potter heeft denkbaar andere gedachten gehad bij de blauwe lucht en de naakte mensen op de achtergrond. Het spiegelend koetje verwijst naar de illusionaire tijdelijkheid van elk aards leven. Daarbij zien wij in symbooltaal de onbaatzuchtige leven gevende koe en het melkmeisje.

Het spiegelend koetje (schilder Paulus Potter)

Bomen groeien niet tot in de hemel is een oud gezegde.

Na het spiegelend koetje zien wij op het volgende schilderij een nieuwe generatie en op het daaropvolgende schilderij zien wij hoe Opa zijn Pileus hoed als symbool voor vrijheid boven zijn kleinzoon optilt. De Pileus hoed als symbool voor vrijheid is erfelijk en komt uit de éérste eeuw van de nieuwe jaartelling (de tijd van de Romeinse Cicero) Paulus Potter schildert heel bewust een opmerkelijk historisch verhaal over een bijzondere familiestamboom. Het vóór en nageslacht van Opa heeft een (herder) verleden.

Het blote jongetje van het Boerenerf is op het schilderij; de stier van Potter is een volwassen herder met Pileus hoed. 

Brave Hendrik Arisse (herrezen) is voor mijn leeftijdsgenoten ook bekent als  (Teun van het oude aap, noot mies leesplankje) maar sinds zijn eerste stapjes is brave Hendrik met Pileus hoed het symbool voor vrijheid.

Vanuit de wortels van de historische familie stamboom zien wij een nieuw perspectief voor komende generaties.

Sprekende beelden (Paulus Potter)

Paulus Potter gebruikt de melkgevende koe en het melkmeisje als symbool voor nieuw leven. Nu zien wij uit de wortel van de oude Aresh, Arras symbolische een nieuwe boom richting de hemel groeien.

De Pileus hoed ( op het hoofd van vader en zoon) is het symbool voor vrijheid en het Hieros Gamos X is historisch bekent als het goddelijk huwelijk en zo oud als de Oosterse Zijderoute en de handel van Vikingen of Noormannen.

Nu in de 21e eeuw wordt het X symbool internationaal gebruikt door de spoorwegen of op een medicijnkast als X gevaarlijk, maar de stier van Potter brengt ons terug in de tijd. Voor mij is beeldbepalend dat Nederland in de 15e eeuw niet veel meer dan één miljoen inwoners telde. Ons huidige Den Haag was regionaal nog een gehucht met de naam La Hay, maar wel een gehucht met de Jacobs kerk en een ooievaar.

Van groot belang zijn enkele regionale kloosters en de zusterpolder de latere bekende schilders- wijk. La Hay het huidige Den Haag heeft met de stad Delft en vele andere steden tot in de 16e eeuw een herkenbare Hieros Gamos geschiedenis. Opmerkelijk is de verduisterde Bourgondische geschiedenis,

Het Hieros Gamos X symbool is niet alleen herkenbaar bij de hertogen van Bourgondië maar ook bij de koning  van Marokko als symbool van de gods- vonk. Deze gods vonk is het mnl/vrl symbool (de ziel) als het levensbeginsel. Het X zon en maan symbool gaat vooraf aan alle latere religieuze symbolen.

Het symbool X brengt ons zelfs naar India met de Shiva en Durga verering of de Hindoeïstische verering van de Linguam en Yoni. De Zwitserse Psycholoog Gustav Carl Jung 1875-1961 noemt de vloeibare seksualiteit Anima en Animus . Voornoemde Hindoeïstische Shiva en Durga tempel is nu als het heiligdom voor moslims de Kaaba in Mekka en historisch het symbool X van de Gulden Snede.

De kunstwerken met verborgen kenmerken van Paulus Potter x de stier en het boerenerf x uit het gehucht "La Hay " zijn te zien in het Mauritshuis in Den Haag.Het Boerenerf (Paulus Potter) met Hieros Gamos kruis X symboliseert sinds de 15e eeuw onmiskenbaar de magie van onze Nederlandse familiestamboom. Links achter zien wij gelukkige ouders nabij de  bomen met het Hieros Gamos symbool X Aanvullend zien wij de hoed van Opa, het blote jongetje, en de echo put

Achter de pissende koe (centraal) in het schilderij zit een (occult) verduisterd verhaal. Elk schilderij vertelt wel een occult (verborgen)verhaal en daarom komt het melkmeisje van schilder Johannes Vermeer in het volle licht zoals ook Rembrandt van Rijn met zijn kunstwerk de nachtwacht.

Bij herhaling denken wij aan de leeuwerik met de spirituele boodschap van de herder (brave Hendrik) of Teun van het oude leesplankje Vooruitziend kijken wij nu naar een schilderij van Lucas Crenach. Wederom zien wij het Hieros Gamos X kruis. Daarbij zien wij hoe Johannes de doper met water uit de Jordaan zijn neef Jezus (de goede herder) doopt.

De doop van Jezus in de Jordaan (schilder lucas Crenach)

Met deze Grieks christelijke waarheid van de herder kijken wij opnieuw naar het schilderij de stier van Potter en zien op de grond een kikker. De kikker is een oud christelijk symbool van wederopstanding en maakt van de herder met zijn opmerkelijke hoed een prins.

Met het voorgaande hebt U nu al een eerste indruk van schilder Paulus Potter en zijn opdrachtgever. De stier van Potter brengt ons terug naar de natuur van de Griekse Sol Invictus ofwel de onoverwinnelijke zon. Het boek de ware Jacob geeft uitleg over nog heel veel meer occulte (verborgen) symbolen in kunstwerken van erkende schilders


Heden gedenken wij ook de vergeten Zoen van Delft.

Het melkmeisje 1658 van Johannes Vermeer.

Bij het zien van het melkmeisje denk ik aan occulte (geheime) magie en (Asclepias tuberosa) als slaapmiddel en de astrologische melk-weg.

Bij ontwaking denk ik aan de "uitdrukking "bloed is dikker dan melk"

Bij een "stil leven" als het melkmeisje ligt de bron van leven verduisterd als een Griekse Christos gods-vonk in de ziel (Hieros Gamos) X Bij het zien van de stoof op de achtergrond ( een oude warmtebron) zien wij ook de  Griekse Eros of Romeinse Cupido op een Delfts blauw tegeltje.

Deze symboliek brengt ons bij het vuur van de Griekse Goden. Ik denk aan de Griekse Promotheus welke ons het vuur gaf (en dus het licht) en voel de warmte van Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon)

Het melkmeisje van schilder Johannes Vermeer is al ruim 350 jaar het occult symbool van licht, leven en bewondering zoals dat ook herkenbaar is gemaakt door Paulus Potter in zijn meesterwerk het Boerenerf. 

Zie op het boerenerf tussen al het leven op de achtergrond de gelukkige ouders en als een moeder de leven gevende onbaatzuchtige koe met het melkmeisje.

Te midden van al dit herkenbare gelukkige leven zien wij symbolisch Amalia van Solms als een pissende koe.

De latere zelfstandig uitgelichte "pissende koe" is ook een werk van Paulus Potter en was bedoeld voor Amalia van Solms op de schoorsteen in het hof van Honselaersdijk (een dorp in het huidige Westland)

Dit inmiddels (vergeten of verduisterde) Hof van Stadhouder of graaf van Nassau  (prins Hendrik van Oranje) als zoon van Willem van Oranje had een Internationale dierentuin en aansluitend in het Westland een opmerkelijk groot jachtgebied. Om het internationale "Oranje" gedachtegoed uit deze tijd van slavenhandel en het nieuwe jachtgebied met buitenlandse veroveringen vast te leggen, heeft Paulus Potter ons een herkenbaar schilderij nagelaten.


Andere tijden.


 

Bovenstaande ets komt uit 1477

Wij zien hoe bisschop David van Bourgondië de ridderorde van het gulden vlies van de nek van Reinoud II van Brederode rukt, nadat deze de Bisschop heeft beschuldigt van de moord op zijn broer hertog Karel de Stoute.

De vlam was opnieuw in de pan.

De directe oorzaak is de (oude) Hoekse  en Kabeljauwse twist welke in 1428 tijdelijk tot rust kwam na de zoen van Delft. Dit was een overeenkomst tussen Jacoba van Beieren aan de kant van ( de lagere adel) en haar neef Hertog Filips de Goede. (Vader des Vaderland)

In Delft is er heden nog een biertje vernoemd naar de zoen van Delft welke tot 1477 rust had gebracht.

Opmerkelijk is de Zoen in de 21e eeuw op het etiket van de fles herkenbaar gemaakt met rode lippen en niet met het onvergetelijk Bourgondisch kruis X wat herkenbaar is gebleven bij de spoorwegen en in de gehele wereld als kus X in elke liefdesbrief. Het stadscentrum van Delft blijft met de oude en de nieuwe kerk tot in de 21e eeuw Bourgondisch en brengt ons in gedachten terug in de 15e eeuw en de dood van Hertog Filips de Goede en de moord op zijn zoon Hertog Karel de Stoute.

Wat volgde was de zogenoemde "beeldenstorm en een langdurige theatrale reformatie"

Nu in de 21e eeuw is ons "Oranje" koningshuis wederom opmerkelijk bevriend met de kerk van Rome en bekende steden gerelateerd aan de "Godfather" zoals Napels en Palermo in de laars van Italië uit de tijd van de (Spaanse) en Siciliaanse Koning Ferdinant II uit het Spaanse Castilië.

De enige schoonzoon (erfgenaam) van deze Koning Ferdinand II was Filips de Schone ofwel onze Spaanse Koning Filips I (zoon van Maria van bourgondië)

Maar deze Koning ging in 1506 dood na het drinken van een glas water. Zijn echtgenoot Johanna (de dochter van Koning Ferdinand II )werd levenslang opgesloten en kreeg als naam Johanna de waanzinnige.

Als gevolg kwam de gehele erfenis van de Bourgondische hertogen direct in bezit van Keizer Maximiliaan en de kerk en zo werd de Katholieke Koning Ferdinant II van het Spaanse Castilië en Italiaanse Sicilië met de bekende stad Palermo (stad van the Godfather) door de kerk heilig verklaard.

Toen Hugo de Groot uit Delft de "beeldenstorm" begreep werd hij gevangen genomen en opgesloten in slot Loevestein. Heden staat op de markt in Delft het standbeeld van Hugo de Groot als humanist al vele eeuwen met de rug naar de kerk. Door véél te begrijpen heb ik niets bereikt zou een uitspraak van hem zijn geweest. Met de vermoorde Johan van Oldenbarneveld was Hugo de Groot enige tijd de adviseur van (prins) Maurits de zoon van de vermoorde Willem van Oranje.

Als vanzelf denk ik nu ook terug aan het boek lof der zotten van priester en grondlegger van het humanisme'

Erasmus was een leerling van Bisschop David van Bourgondië.

Eind 15e eeuw stond Bisschop David van Bourgondië uit Wijk bij Duurstede heel éénzaam symbolisch met zijn rug tegen de muur en hield zijn later erkende kinderen Jacob en Johan "buiten beeld"

Buiten beeld van de nu door mij geschetste geschiedenis.

Zijn vermoorde broer Hertog Karel de Stoute had maar één kind als erfgenaam en dat was Maria de Rijke ofwel Hertogin Maria van Bourgondië en deze is al snel  gehuwd met de keizer van het Roomse Rijk Maximiliaan.

Deze keizer was een Habsburger. Na de geboorte van haar eerste zoon Filips de Schone is Maria de Rijke in Brugge dodelijk verongelukt. In de 15e eeuw was ons huidige (Nederland) al enkele eeuwen onder beheer van de Hertogen van Bourgondië geweest maar kende niet veel meer dan 1 miljoen inwoners.

Eén van deze was de Ware Jacob.

De Vader van de ware Jacob was dus Bisschop David van Bourgondië.Bisschop David woonde in Kasteel Wijk bij Duurstede en is een erkende zoon van Hertog Filips de Goede ( Vader des Vaderland)

Bisschop David werd de familie stam oudste van onze Nederlandse bloedlijn.

Hij leefde in een tijdperk waarin zijn gehele familie door paus Alexander VI (Rodrigo Borgia) als vogelvrij was veroordeeld. Paus Rodrigo en zijn hele familie Borgia heeft in de 15e en 16e eeuw een belangrijke sleutelrol gespeeld in de heden algemeen bekende Roomse maffia.

Ook Paus Adrianus als enige paus uit Nederland is toen vermoord.

In de 20e eeuw zijn er vele boeken over geschreven en diverse films over gemaakt. Ook is er een film over het korte leven en de moord op onze Koning Filips de schone (Koning Filips I) welke nog maar kort gehuwd was met de Spaanse Johanna van Castilië. Uit dit huwelijk komt Keizer Karel V welke werd opgevolgd door onze Spaanse Koning Filips II

Samengevat was Bisschop David van Bourgondië en zijn hele familie door de kerk van Rome in de 15e eeuw vogelvrij verklaard, maar het nageslacht van Bisschop David, Jacob en Johan overleefde.

In het boek De Ware Jacob maken wij kennis met zijn erkende zoon Jacob en niet onbelangrijk met de symbool kennis van zeer bekende schilders.

Tussentijds denken wij aan de Delftse Bijbel met uitleg over slavernij en als in een bliksemflits gedenken wij de (Bijbelse)Joodse Saulus als (christelijke) Paulus. In daaropvolgende eeuwen volgt Dogmatische (christelijke) wetgeving.

Sinds 1453 heeft het Byzantijnse rijk zich losgemaakt.

Constantinopel is dan het huidige Istanbul

 

Als Joods/Romeins symbool zien wij Jezus de goede herder aan het kruis en een intens verdrietige Maria Magdalena.

Oorspronkelijke geheime kennis (Griekse gnosis) komt terug.

Stap voor stap ontstaat in ons denken een vernieuwd bewustzijn.

Jezus, de Goede Herder die aan het kruis genageld is, is een algemeen bekend stoffelijk beeld.

Maar wat weet men in de 21ste eeuw nog van Griekse Gnosis en de verduisterde Godsvonk?

Met het Hieros Gamos symbool XZie het hangende schaap.

Symbool van de orde van het gulden vlies.

Deze orde is opgericht door Hertog Filips de Goede en laat in de 15e eeuw ruimhartig het ontkiemde zaad van fleur de Liz zien als symbool van opkomst en ondergang. Wij gedenken de Sang Real ofwel de bloedlijn van Jezus de Goede Herder en Maria van Galilea, welke vooral bekend is als Maria Magdalena.

Aan top in het wapen van de Hertog zien wij tweemaal het XX Hieros Gamos kruis.


De symboliek in het wapen verwijst ons naar de orde van het gulden vlies ofwel de Rams vacht uit de tijd van de Griekse Jason welke na de dood van Hertog Filips de Goede in de Bijbel is verduisterd en ingeruild voor Gideon.

De orde van het Gulden Vlies is opgericht door Hertog Filips de Goede en wordt beschermd door Maria van Gallilea (Magdalena) en de heilige Andreas welke als eerste apostel van Jezus de dood vond aan dit Romeins S/M kruis.

X


Hertog Filips van Bourgondië brengt de verduisterde geschiedenis van Hieros Gamos X opnieuw in het licht en was in de 15e eeuw onze Vader des Vaderland. Griekse Gnosis is kennis van het innerlijk weten en de Gods vonk is onze innerlijke zon ofwel de innerlijke Griekse Christos welke van belang is bij de ontwikkeling van intuïtie binnen het onderbewustzijn.

De Hieros Gamos éénheid ( als Gods -vonk) is ook bekend als het goddelijk huwelijk en als éénheid dag en nacht verbonden met onze ziel en bovenpersoonlijke geest.

In stilte wordt nu de vraag gesteld; Wat is nu precies bekend van Maria Magdalena en het lot van haar nakomelingen, zoals de Merovingers en daaropvolgend de Bourgondische hertogen en de verduisterde Priorij van Sion

     

Maria van Gallilea (Magdalena)


Voor de kerk van Rome was Maria tot in de 20e eeuw een hoer.

                          Schilderij De Nachtwacht. Amsterdam Rijksmuseum.

Het schilderij de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn brengt ons terug naar de tijd dat Amsterdam in voorgaande eeuwen nog een Bourgondische stad was. Heel opmerkelijk wordt met één speer het Hieros Gamos kruis X als Goddelijke éénheid doorboord.

Het licht en de schaduw verbeelden de herkenbare judaskus en het einde aan de mnl/vrl vloeiende seksualiteit Animo en Animus zoals door de Zwitserse psychiater Carl Jung is kenbaar gemaakt. Met voorgaande wetenschap van de stier van Potter  en de Judaspenning aan de voet van de bomen met het Hieros Gamos kruis gedenken wij het Griekse woord Religio wat staat voor éénheid.

Als je de boodschap van twee is één achter het masker hebt begrepen dan kan ook jij worden wat je nog niet bent geweest.

De spirituele boodschap van de gulden snede is volgens mij als Gods-vonk al voldoende transparant en herkenbaar gemaakt.  Met nog meer kennis over religieuze verduistering zal je zonder twijfel een betere jood, christen of moslim worden.

Tijdens mijn onderzoek denk ik met regelmaat aan de historische Khazariaanse maffia, als Zionisten en versluierd de verduisterde Illuminatie en de (occulte) versluierde Bilderberg group.

Wil je meer weten over de ontwikkeling van de innerlijke Christos als zon ?. Bestel dan het boek De Ware Jacob.


Fleur de LIz (symbool van ondergang en opkomst)


Voor inspiratie is er  het Heilig boek de Bhagavat Gita.

(lied van de heer)

In het jaar 3138 vóór de christelijke jaartelling is er in India een strijd om de macht en Arjuna zit vol van woede en frustratie samen met Krsna op de strijdwagen. Het doel van Arjua is zijn tegenstanders met een zwaard te gaan vermoorden maar dichterbij gekomen keert hij onverwacht zijn strijdwagen. Krsna vraagt wat  doe je nu ?

Arjuna zegt ik zie dat er familie bijstaat, dus ik gebruik niet het zwaard maar pijl en boog. Als hij wat verder weg op een open veld is keert hij zijn wagen, pakt pijl en boog, maar weer twijfelt Arjuna en Krsna vraagt wat gaat er nu weer fout en Arjuna laat pijl en boog vallen en zegt onverwacht, ik stop de strijd en ga nog liever zelf dood.

In dit verhaal uit de Bhagavat-Gita (lied van de heer) gaat het om het hoger zelf en het lager zelf. Krsna vertegenwoordigd het bovenpersoonlijk innerlijk zelf en Arjuna is de mens. De paarden voor de strijdwagen staan symbool voor gedachten als levende wezens. Gedachten kan elk mens zelf sturen. God gaf de de mens bewustzijn om na te denken en een vrije wil om zelf een persoonlijke keuze te kunnen maken.

Afsluitend aan de introductie van mijn boek De Ware Jacob gaat mijn keuze nu uit naar een gayatri, een hyme uit de Rigveda (3000 v. Chr).

Vertaald vanuit Sanskriet door de oud voorzitter van het Theosofisch genootschap  G.de Purucker. Het gaat als volgt;

Oh, Gouden zon met uw verheven luister.

Vervul ons gemoed en verlicht onze geest.

Dat wij onze éénheid beseffen met het goddelijk hart van het héélal.

Dat wij mogen zien en betreden het pad.

Het pad dat ons voert naar de poort.

De verre poort van volmaking.

Geleid door uw stralend licht.

                

 Met dank aan Paulus Potter zien wij uit de voet van de oude boom een nieuwe naar de hemel rijken.