De Ware Jacob

Het panoramisch visioen.

In  het boek de ware Jacob maak ik gebruik van paranormale kennis


Zie de bovenbalk voor een korte omschrijving van het boek

De Ware Jacob

Tempes edax, homo edacior.
De tijd is blind en de mens is dom.
VictorHugo

Victor Hugo is auteur van het verboden boek
 (De klokkenluider van de Notre dame)
============
Muziek drukt uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden.
Victor Hugo auteur
=============
Als  je vandaag iets wil begrijpen moet je terug naar gisteren

Deze woorden sluiten goed aan op het bekende lied Vader Jacob slaapt gij nog; In de toren van de Jacobs kerk op de grote markt van Den Haag vind je de Jacobs klok naast de Jhesus klok met de Gouden Ooievaar.
Het oude centrum van het gehucht La Hay bestond in de15e eeuw uit de Jacobskerk met de riviervismarkt met nabij de regionale grote markt.
Aangrenzend was er het (St Elizabeth klooster) het Hoge Zand met de Herderinnestraat, het groene wegje, de kikker en de Herder straat. Om de zusterpolder op Rijswijks (veen) of grondgebied te kunnen bemalen had Jacob  (" up te drift" een watermolen)

Den Haag is nu al langere tijd de Internationale stad voor vrede en recht maar het klokkenspel van vader Jacob verwijst in 43 talen naar onze versluierde, donkere middeleeuwen.
============

Tijdens onderzoek naar de geschiedenis (Vader Jacob)  in de 15e eeuw kwam ik daaropvolgend op de bloedlijn van de aristocratische Hertogen van Bourgondië en voorafgaand op het religieuze pad van de Merovingers met de familienaam Arras.
Uit deze tijd van de Merovingers denk ik aan (god) keizer Constantijn de Grote en voorafgaand andere bekende Keizers en bekende profeten. Nog verder terug in de geschiedenis kwam ik tijdens onderzoek op het Oosterse spirituele pad.
Als bij  toeval was ik al redelijk bekend met Oosterse wijsheid en kennis. Mijn belangstelling voor Oosterse wijsheid begon eind vorige eeuw toen ik grootschalig Japanse Bonsaiboompjes  importeerde en tuinbouw kennis en kassen met klimaat controle naar Azië exporteerde.
Zakelijk "als de vliegende Hollander" heb ik mij in Azië geen moment zweverig gevoeld en alle westerse vooroordelen over zweverig waren voor mij de aanleiding om met belangstelling meer te leren over de astrologische en spirituele overwegend boedistische cultuur.
Zo kreeg ik in mijn vrije tijd een groeiende belangstelling voor de Oosterse verlichtingsleer van Confussius, Lao Tze en de Boeddha en kreeg bijkomend ook enige Oosterse Ajurveda kennis over  (vegetarische voeding) aangevuld met yoga en (Vipasana) meditatie in praktijk.
Vanuit de Oosterse gedachte dat het lichaam een energie tempel is van de spirituele geest, kreeg ik ook belangstelling voor het Aura ( de kleuren) en acupunctuur, wat begon met voetreflex therapie en  kennis van de belangrijkste chakra's,  aangevuld met  massage.
Inmiddels heb ik voldoende oosterse kennis levenservaring en zelfvertrouwen voor het geven van bijvoorbeeld een behandeling Magnetiseren. Alle oosterse spirituele kennis heeft niets met geloof te maken, maar komt uit kennis van  de Sjamanen (de priesters)

Spirituele kennis is religie.
Het Griekse woord religie staat voor éénheid ofwel "eenheid in verscheidenheid" en heeft dus ook voor mij helemaal niets met geloof te maken. Wel ben ik sinds 2001 een student theosofie voor de ontwikkeling van het "hoger zelf"
De lezingen Theosofie (goddelijke wijsheid) gaan niet over geloof maar over religieuze kennis vanuit de oorsprong. Om deze kennis te kunnen ontwikkelen was de eerste stap het kennen van "Innerlijk zelf" met bijvoorbeeld de vraag waar komen gedachten vandaan en hoe kan je "gedachten" als levende wezens sturen.
Met alle voornoemde "kennis" en levenservaring maak ik nu regelmatig gebruik van kosmische  energie om door middel van magnetiseren de innerlijke balans bij mijzelf,  en soms ook bij andere mensen te herstellen.

Het paranormale in praktijk brengen
begon bij mij, toen ik op advies van een Nederlandse psycholoog en  erkende zenuwarts +/-25 jaar geleden toen ik een serieuze "Burn Out" had met hart ritme storingen. Daarbij hyperventilatie en een langdurige voorhoofdsholte ontsteking. Later bij het herstel na een herseninfarct, ofwel een TIA heb ik opnieuw alle paranormale kennis met yoga en meditatie gebruikt.  In beide traumatische gevallen kon ik langdurig geen boek lezen en mij ook echt nergens op concentreren. Nu vele jaren later  kan ik (achteraf) zeggen dat juist deze traumatische ervaringen mijn leven hebben verrijkt.
Stap voor stap ontdekte ik onderdeel te zijn van een nooit eindigend spiritueel groeiproces, waarbij ik tot heden afwisselend zelf de leraar en de leerling ben.
Bij een magnetiserende behandeling van een (cliënt)  of patiënt, gebruik ik als paragnost ook mijn kennis van regressie therapie. Dit laatste om reden dat elk probleem in de kern een  (veelal versluierde) achterliggende oorzaak heeft.
Vanuit de oudst geschreven Sanskriet taal (in India) gaat het dan om Karma, ofwel de oude natuurwet van oorzaak en gevolg.

Het woord Karma (de wet van oorzaak en gevolg) is voor veel westerse mensen in de 21e eeuw nog onbekend, zoals ook het woord occult (wat in onze westerse cultuur staat voor onbegrepen  (geheime) versluierde of verduisterde (wetenschap)
De occulte kennis is natuurlijk wel altijd beschikbaar geweest maar het vereist belangstelling en wilskracht om van kijken zien te maken en van horen luisteren.

De oorspronkelijk religieuze wortel blijft in Sanskriet taal onveranderd, zoals ook het Griekse woord ( Christos) voor onze zon, ook bekent als Sol Invictus de  onoverwinnelijke zon. Geloof als een gedegenereerde vorm van religie blijft dus met enige kennis altijd als "Eenheid in verscheidenheid" herkenbaar. 

Helaas was wetenschappelijke kennis va de religieuze geschiedenis lange tijd verboden.Als voorbeeld denk ik nu aan boeken zoals de geheime leer van Helena Blavatski of de duivelsverzen van Salman Rushdie, of het boek De Klokkenluider van de Notre Dame.

Nu in de 21e eeuw is met hulp van Google alle verduisterde religieuze kennis vrij eenvoudig te achterhalen.
De duisterde middeleeuwen

Ik respecteer elk mens en elk geloof maar blijf persoonlijk heel bewust gericht op de religieuze kennis voorafgaand aan de verdeeldheid van (religieuze eenheid in verscheidenheid)

I
n het boek "de Ware Jacob gebruik ik mijn paranormale inzichten om met argusogen te kijken naar opzettelijk versluierde symbolen in wereldberoemde schilderijen. Aansluitend gaan wij kennis maken met de verduisterde geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië en beginnen met Bisschop David van Bourgondië, welke in de 15e eeuw een zoon was van de bekende Bourgondische Hertog Filips de Goede welke oor erfopvolging regeerde volgens de traditionele Griekse aristocratische geschiedenis. Tot heden is deze aristocratische hertog bekend gebleven als "Vader des Vaderland" en  de grondlegger van de westerse democratie.


Wij gedenken Bisschop David van Bourgondië en de heden verlichte Domtoren uit de 15e eeuw in het stadscentrum van Utrecht


 Om reden van spiritueel verduisterde geschiedenis krijgt mijn woongebied regio Westland, Delft, Rijswijk, Sion, en Den Haag in dit schrijven wat extra aandacht.

Ons Familiewapen (de wolfshond en twee eendjes)  staan symbool voor de bisschop en zijn twee erkende kinderen.

 1.  
 2. De Binnenhof met ridderzaal in het gehucht La Hay in de 13e eeuw.

De Jacobs kerk nabij de grote markt in het centrum van La Hay

(het latere Den Haag)


In de 15e eeuw had mijn familie een eendenkooi nabij het huidige station Hollands spoor en enkele generaties later was er een nieuwe kooi in het (huidige) Zuiderpark in Den Haag. Laatstgenoemde kooi is na een gemaakte afspraak onder deskundige begeleiding nog te bezichtigen.

Ons familiewapen

Waar op ons familie wapen een Kooikers hondje was te verwachten zag ik heel opmerkelijk een wolfshond. In onze tijd is deze bekend als Duitse Herder en deze wordt niet zelden door de douane of politie gebruikt bij onderzoek in verduisterde zaken.

Saint Christofer

Bij  gedachten over reis door de tijd is het goed om de spirituele hulp in te roepen van Sint Christoffel welke als drager van de Griekse Christos (de zon) bekend is.gebleven met zijn hondenkop.

Opmerkelijk is sinds enkele jaren de wolf terug in Nederland.

De vraag is nu waarom vertrok hij eigenlijk en wat is toeval?

 

De wolfshond aan de ketting (schilder Paulus Potter)

Nu het karakter van de wolfshond (als symbool van de adel) tot eind 15 eeuw binnen onze familie centraal stond zal ik met bekende schilders zoals bijvoorbeeld Paulus Potter proberen het verleden opnieuw herkenbaar te maken.


 


Het kooikers hondje (schilder Paulus Potter)

Achter ons familiewapen zit een verhaal wat ik met symbool kennis in vogelvlucht herkenbaar wil maken.

Onze familie welke oorspronkelijk van adel was is door natuurlijke oorzaken in de 15e eeuw met een eendenkooi en een water molen op drift geraakt.

Voorafgaand aan de 15e eeuw denk ik aan de algemeen bekende geschiedenis van de zijderoute en de eerste religieuze volgelingen van Jezus en Maria Magdalena. 

Bij het woord vogelvlucht denk ik nu aan de eendenkooi van Jacob "up te drift" met als belangrijkste hulp zijn kooikers hondje. Niet onbelangrijk was Jacob in de 15e eeuw met zijn bijnaam  (de Lange) ook priester binnen de Jacobs kerk in La Hay.

Heden is La Hay de bestuurlijke hofstad Den Haag.

Kennis wint van geloof.

Vader Jacob (de Lange) was als priester en bezitter van een eendenkooi de zoon van de Bisschoppelijke herder  David van Bourgondië uit kasteel Wijk bij Duurstede.met zijn bisschoppelijke Kathedraal (de Dom)  in Utrecht.

Deze Bisschop van Utrecht had notarieel beschreven twee erkende kinderen

Jacob en Johan.

Zie rechts boven  de afbeelding van de wolfshond (aan de ketting)

(schilder Paulus Potter)

De oude Jacobs kerk in het gehucht La Hay uit de tijd van de Hertogen van Bourgondië  wordt vijf eeuwen later in de volksmond de Haagse Toren genoemd. Nu in de 21e eeuw vijftien generaties na Bisschop David van Bourgondië heb ik een boek geschreven met aanvullende illustraties en uitleg over verduisterde geschiedenis en verborgen symbolen.

Kennismaking


Ik ben  (tijdens de 2e wereldoorlog geboren) binnen een tuindersgezin in het buitengebied van het dorp Maasland en christelijk gedoopt in de Maria Magdalena kerk.

Mijn drie doopnamen zijn volgens Katholiek gebruik; Petrus, Adrianus, Maria.

Ik ben vernoemd naar mijn grootvader Piet (Petrus) en Adrianus de vader van mijn Moeder.

Afsluitend kreeg ik als derde doopnaam Maria als een verwijzing naar de Maria Magdalena kerk in Maasland waar ik ben gedoopt.

Maria Magdalena.

In Frankrijk is Maria Magdalena vooral bekend als Notre Dame

(onze Lieve Vrouw) de Luminiëre (de verlichte) 

Daarbij is Maria Magdalena ook bekend gebleven als Maria van Galilea

Galilea is het bekende zoet water meer in Palestina (Israël)

Maria "de verlichte"  is (versluierd) ook bekend gebleven als "verduisterde" vrouw van Jezus met als nageslacht de Merovingers en daaropvolgend tot in de 15e eeuw de Hertogen van Bourgondië.


Het Historisch Bourgondisch stadhuis in Gouda

Tot in de 15e eeuw zijn heel veel kerken en kathedralen met een of meerdere (Griekse Magdala torens) gebouwd en naar Maria Magdalena vernoemd. Bij de naam Magdalena denk ik aan de Griekse naam Magdala wat in Egypte vanuit de Griekse taal, toren betekent. Met dit beeld van Egypte voor ogen denk ik vooral aan de eerst gebouwde vuurtoren bij de haven van Alexandrië. Deze havenstad is 300 v. Chr. vernoemd naar (god) keizer Alexander de Grote. (familienaam Arras)

Als wij deze  geschiedenis in het juiste perspectief zien dan herkennen wij Maria Magdalena ook in de 21e eeuw als een lichtbrenger.Met deze basiskennis van energie herkennen wij het licht bij de (verduisterde) Merovingers en daaropvolgend de Hertogen van Bourgondië.

In de vroege middeleeuwen zijn heel veel Kathedralen en kerken in Nederland en Vlaanderen gebouwd en naar Maria Magdalena vernoemd .

Deze historische monumenten zijn in veel steden tot heden beeldbepalend.

Vooral buitenlandse toeristen hebben bewondering voor de architectuur vanuit de vroege middeleeuwen. Als voorbeeld noem ik het oude stadhuis in Woerden, Gouda en Delft. Aansluitend denk ik aan de St Jan Basiliek in s' Hertogenbosch en de St Bavo in Haarlem met gemetselde muren van 80 m1 hoog.

Onze Lieve Vrouwe kerk it de 15e eeuw in de Bourgondische stad Breda

Kijk voor meer informatie even op www.Bourgondisch Breda.

Woorden zijn als zaden.

Wat stenen ons vertellen.

Rechts onder ziet u De Grote Sint Bavo in Haarlem en links de st Jan In s 'Hertogenbosch

gebouwd tussen 1370 en 1530Heden zijn het allemaal rijksmonumenten.St Jans Kathedraal s'Hertogenbosch
St Baafsabdij in Gent is bekent van het schilderij de rechtvaardige rechters.
St. Baafsabdij uit de 7e eeuw in Gent.

De rechtvaardige rechters in de abdij van Johannes de doper.

Onder zien wij in de 15e eeuw de ooievaar in (La Hay ) op de Jacobsklok binnen de Haagse Toren van de Jacobskerk. De ooievaar is heden het stadswapen en Den Haag is de internationale stad van vrede en recht.

In vogelvlucht richting Normandië kom ik in Arras de historische stad van de Merovingers en denk aan de verduisterde geschiedenis van de heil            ige bisschop Vaast van Arras en de doop van Franse Koning Clovis in het jaar 490. Deze stad is ook nog bekent als Atrecht.

Al deze verduisteringen wijzen ons nu in de 21e eeuw de weg naar de uilen stad Dijon.in Frankrijk met de echo van de Mozesput


Het winter paleis van de Hertogen in Dijon Frankrijk is heden een museum

Alle voornoemde historische bouwwerken zijn spiritueel verbonden met de heilige stad Dijon.In de streek Bourgondië. In het oude centrum zien wij de uilen in het straatbeeld in de heilige stad Dijon.

 

Wapen van Arras met fleur de liz als symbool voor opkomst en ondergang. 

(schild van Atrecht)

In de stad Arras in Normandië gedenken wij de heilige  bisschop Vaast van Arras.

Deze stad Arras ligt in de streek Normandië en de naam van de streek verwijst naar de Noormannen. Deze Noormannen waren historisch verbonden met de Vikingen in Noorwegen en de zijderoute over land en water met vertakkingen tot in China.

Kathedraal van Onze Lieve vrouw en de Heilige Bisschop Vaast van Arras

Breng eens een bezoek aan deze monumentale stad Arras.

Hoor de klokken uit de verduisterde middeleeuwen luiden.

In het juiste perspectief  zien wij nu in Frankrijk, Vlaanderen en in het huidige Nederland de veelzeggende monumentale bouwwerken.

Herkenbare feiten

Wij gedenken (god) keizer Alexander de Grote 300 voor en (god) keizer Constantijn de Grote. 300 jaar na de Griekse Christos. Centraal met de nieuwe jaartelling  komt (Jezus Christus als de Zon ofwel Gods zoon centraal. De naam (god) was verbonden met Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon)

Voornoemde mensen waren gezalfd door de Griekse (Christos) de zon.

Onze familienaam Aresh, Arras, Arisse (herrezen) blijkt na de dood van de laatste Bourgondische Hertogen te zijn verduisterd.

De Romeinen schrijven geschiedenis.

Ruim voor de nieuwe jaartelling stond ook het leven van Julius Caesar en Cleopatra uit Egypte. centraal. Nu in de 21e eeuw zijn er wetenschappers die zeggen dat Jezus opmerkelijk veel gelijkenis vertoonde met Julius Caesar. Deze had ook de naam Augustus en gaf de doorslag voor het ontstaan van Rome.

Augustus was sinds de oudheid de oogstmaand.

Met deze geschiedenis komen wij in de tijd van Claudius zijn vrouw Agrippina en haar zoon Nero welke op het eind van zijn leven uitriep wat een groot kunstenaar gaat er met mij heen. Er is over deze periode een boek geschreven door PhilppVandenBerg met als titel Nero.

Zonder strijd geen overwinning is een Romeinse uitdrukking.

In de 14e eeuw komt er een paleis voor de Paus in Avigon in Zuid Frankrijk grenzend aan het gebied Oranje ( de latere prins van Oranje)

De macht van de paus als Pappa of Vader is bijna direct herkenbaar in de kerk.


Wapenschild Paus Franciscus

Sol Invictus

.(de zon centraal)

De Romeinse kerk heeft in de geschiedenis altijd tegenstanders gekend. Daarbij denk ik nu aan de Katharen in Zuid Frankrijk en de zogenoemde heksen en de Albigenzen  (verdacht van homo seksualiteit) Na de moord op de laatste Merovingse Koning Dagobert kwam de profeet Mohamed en  waren er de kruistochten tegen de Islam. Vanuit deze strijd volgde de moord op de Tempeliers (twee mannen op één paard) Dit was voor de paus en de kerk teveel en ook deze zijn verdacht van homoseksualiteit vermoord.

De huidige paus Franciscus in de 21e eeuw vraagt (wie ben ik?) om over homoseksualiteit te oordelen. In zijn wapen zien wij Isis,Horus en Seth uit Egypte en de Romeinse Venus ster ofwel de Griekse astrologische Aphrodite (de morgenster)

De zonnekoning.

In de 17e eeuw laat zonnekoning Lodewijk de XIV nabij  Parijs het indrukwekkende kasteel Versailles bouwen met schitterende paleistuinen. 

Zonder strijd geen overwinning

(Romeinse spreuk)

Echter in de geschiedenis is er nog nooit een oorlog gewonnen en in de toekomst zal er ook nooit een oorlog worden gewonnen.

Vrede is de weg.

Karma

(de oude wet van oorzaak en gevolg)

Wij gedenken de Hertogen van Bourgondië.

De verduisterde middeleeuwen verdienen om deze reden het licht.

Tijdens mijn jeugd was Delft voor mij de meest bekende stad.welke tot heden heel bekent is van het (delfts blauw aardewerk ) en van schilder Johannes Vermeer met zijn meesterwerk het melkmeisje. In het oude centrum van Bourgondisch Delft zijn tot heden de oude en de nieuwe kerk.uit de tijd van de Hertogen van Bourgondië beeldbepalend.

De toren van de nieuwe kerk in Delft is na de Dom in Utrecht de hoogste in Nederland.


De toren van de Nieuwe Kerk in Delft

 Andere tijden/verduisterde geschiedenis

Sinds 1932 van de vorige eeuw is  ons volkslied verbonden met Willem van Oranje met herinneringen uit  de tijd  van de watergeuzen. 

Voorheen was ons volkslied

Wien Neerlands bloed.

(stukje tekst)

Wie Neerlands bloed in d'aders vloeit van vreemden smette vrij.

Wiens hart van land en Koning Gloeit.

De herders en de schapen

(het uur van de wolf)

Met de reformatie en de Delftse Bijbel is de naam voor de Bourgondische kerken gewijzigd in (de oude Jan) en de nieuwe kerk. Deze (nieuwe kerk) is na de 16e eeuw vooral bekend van het graf van Willem van Oranje.

Het huis van Oranje..

Uit deze tijd komt de Delftse Bijbel.

(direct het best verkochte boek)

De reformatie in de 16e eeuw staat voor godsdienstvrijheid en met de Bijbel voor vernieuwing van het Joods christelijk verbond.

De Grieks Orthodoxe kerk heeft zich al eerder vrij gemaakt van de Romeinen.

De Romeinse leer zegt dat Jezus aan het kruis is gestorven voor alle zonden van de wereld en dat zijn moeder de onbevlekte ontvangenis was en als maagd een kind baarde welke om deze reden Gods zoon werd genoemd,

De beeldenstorm vraagt in de 21e eeuw om spirituele transparantie.

Na de dood van Hertog Filips de Goede ( Brugge Vlaanderen) welke zich tot zijn dood door de heilige Koran liet inspireren komt de religieuze erfenis (w.o het Evangelie van Jezus) in bezit van zijn zoon Karel de Stoute en vervolgens Hertogin Maria  van Bourgondië en haar Spaanse zoon Filips welke wordt vermoord in 1506.

De Heilige Koran is sinds  de 8e eeuw als erfenis van de profeet Mohammed bezit geworden van de Soennieten en Sjiieten.

In Rome is eind 15e eeuw al een begin gemaakt met de bouw de Sixtijnse kapel. Enkele eeuwen later volgt  ( denk aan het goud van de Inca's en de Maya') de bouw van het Vaticaans paleis.De Hertogen van Bourgondië zijn dan al (oogjes toe en snaveltjes dicht) dood en begraven binnen de direct vergeten (heilige uilen stad Dijon) en het Paleis van de Hertogen. De Griekse Christos (Christos de zon) wordt in de volgende eeuwen.verduisterd samen met Maria Magdalena, haar nageslacht de Merovingers en de geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië.

Na de dood van de hertogen van Bourgondië komt in versluierde Spiegel taal

De Bijbel is het best verkochte boek.

In ruil voor Maria Magdalena komt Maria van Galilea als (maagd) in beeld

In 1854 is er de blijde boodschap dat Jezus was geboren (zonder erfzonde) uit de maagd Maria welke dan symbool staat voor een  onbevlekte ontvangenis.


Symbool van opkomst en ondergang.

In dezelfde periode van vernieuwing worden Katholieke kerken versierd met schilderijen over het lijdensverhaal van Jezus de Goede herder,

Na zijn dood is Jezus als hovenier opgestaan en ten hemel opgestegen.

Hemelvaartsdag is al enkele eeuwen een vrije dag

Jezus vaart ten hemel onder Joodse/christelijke  vlag.

Het lege graf (voorheen in de tuin van Jozef van Arimathea) als belangrijkste man van de zijderoute is heden de grafkerk in de stad Jeruzalem in Israël

Veel (gelovige) bezoekers gaan sinds 1948 naar (het beloofde land) Israël om dit lege graf te bezoeken.en eindigen veelal bij de klaagmuur van het (uitverkoren) volk op de tempelberg.

De kruisdood van Jezus is in Israël opmerkelijk onbekend gebleven.

Heden is Jacob in politiek verraad herkenbaar.

Het Joods - christelijk verbond en Zionistisch Israël is herkenbaar

Olie uit het Midden Oosten is het smeermiddel voor (westerse) wapenhandel

Jezus zou gezegd hebben oordeel en veroordeel niet.

===============

Jezus maakt ook vandaag nog blinde ziende en doven horende.

Het beloofde land is van oorsprong de gehele wereld

===================

Regionaal verduisterde geschiedenis.    .

Terug in de tijd denk ik aan Dokkum in Friesland ( 700 n.chr.)

Bonifatius is bekent gebleven als grondlegger van het (Grieks Orthodox) christendom.

Nederland.kende in het jaar 700 +/- 400.000 inwoners.

Bonifatius kwam met het Grieks Orthodox christendom

(DE DOOP MET WATER)

in ruil voor de besnijdenis.

Verlicht Inzicht.

God is liefde en de mens is geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.

En God zag dat het goed was.

Via de planeet Saturnus kwam de boodschap van Jehova of de God met de vele namen bij de aartsengel Gabriël en ook bij de profeet Moses en zijn opvolgende profeten. 

      Ik ben die ik ben 543 (de zon) mnl

       ik ben die ik ben 345 (de maan) vrl

__________________

                                                         888                               (24 uur)

Christos de zon 888    (24 uur)  de dag, de schemer en de nacht.

God schoep de mens met een eigen vrije wil naar zijn beeld en gelijkenis

En God zag dat het goed was.

De Gods-vonk/ is herkenbaar het Bewustzijn

=============

Nabij de huidige stad Delft vinden wij op Rijswijks grondgebied (huidig centrum van Rijswijk) de eerste Bonifatius kerk uit de 13e eeuw

(Bovenstaande kerk is gebouwd in de 15e-16e eeuw.

Rijswijk kende met de Bonifatiuskerk het 1e Nederlandse bisdom.

Deze Heilige Bonifatius als eerste bisdom kerk is gebouwd in de tijd van de Hertogen van Bourgondië zoals ook de Sint Jacobs kerk ( met de oudste ooievaar in de  Haagse Toren)

Gedenk ook het Bourgondisch Hof (later genoemd) Het Spaanse hof uit 1467 in La Hay het latere Den Haag.

Nederland kende in de 15e eeuw al bijna ( één miljoen inwoners) en La Hay kende toen als dorp al bijna 6000 inwoners maar was zonder stadsrechten weinig meer, dan een gehucht, met voor de regio wel een belangrijke veemarkt, zoals ook Delft, Gouda of Alkmaar (boter en kaas)

Andere tijden.

Voor transport van bijvoorbeeld bier uit de stad Delft met stadsrechten naar La Hay was er paard en wagen en scheepvaart over de waterwegen.

Voor zelfstandig vervoer was er zelfs nog geen fiets.

Andere tijden.

Heden kent Nederland 17.000.000 miljoen inwoners en voor transport is er openbaar vervoer is er de keuze voor een fiets auto, tram,bus,trein of vliegtuig. 

Niet zelden staat er een auto voor de deur.

Voor deze mensen is er in de 21e eeuw naast voedsel, gezond drink water, elektriciteit en voor communicatie telefoon, radio,televisie en internet.

Regionaal was er in La Hay "het zieken" waar tot in de 15e eeuw (inmiddels vergeten) Vlaamse zusters vanuit het klooster Sion In Rijswijk de regionale zieken verzorgde.

Andere tijden/Verduisterde tijden

Het Vaticaan moest nog worden gebouwd.

Leonado Davinci met het Davids beeld

(was nog een illusie)

Het (joods christelijk verbond is in Ezau en Jacob herkenbaar)

"ik hou je hiel vast"

Het Joods / christelijk verbond is herkenbaar.

Zonsverduistering (tijdens de middeleeuwen)

De opmerkelijke geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië van de 12e tot de 15e eeuw  lijkt in de 21e eeuw volledig te zijn vergeten of (occult) verborgen en om reden van dit laatste denken wij nu aan de gods vonk welke bekent is als de ziel en de geest.

Het is ook zinvol stil te staan bij het Griekse woord Christos wat Zon betekent.

Gods geest ging over de wateren.

Gedurende de dag zien mensen in de gehele wereld de zon ( de Griekse Christos) symbolisch over het water lopen en op het eind van de dag ( in volkstaal) in de zee zakken Het Romeins christendom (als later geloof ) vind herkenbaar zijn oorsprong in de Griekse Christos (Sol Invictus) de onoverwinnelijke zon. Nu het Griekse woord Christos als de zon, herkenbaar is, wordt duidelijk hoe het woord Christos voor gelovigen in occulte symbooltaal vlees is geworden en Jezus (in de stof) de zoon van God wordt genoemd zoals de eerdere keizers en latere (zon) Koningen en Keizers.

Christos (gezalfd door de zon)


X

In het kruis zien wij het oude Hieros Gamos Symbool

Zonder licht is er geen leven en in symboliek gedenken wij brood en wijn.

De oorsprong van geloof is herkenbaar in het Griekse woord (religio) en de spirituele boodschap is herkenbaar in het latere Romeinse woord Religie wat staat voor eenheid.

De oorsprong van geloof is kennis en wetenschappelijke eenheid.

Wij gedenken de Thora, en de woorden van Jezus over de schrift geleerden.

Daaropvolgend gedenken wij in de 7e eeuw de heilige Koran

Na de dood van de laatste Bourgondische Hertog komt in de 16e eeuw de Delftse Bijbel en is er opnieuw religieuze verdeeldheid.

Pinksteren

Het  oorspronkelijk Joods pinkster feest is herkenbaar in verdeeldheid

De vernieuwde  verdeeldheid in de 16e eeuw kreeg als naam godsdienst vrijheid.

Willem van Oranje was tot de 80 jarige oorlog de stadhouder voor onze Spaanse Habsburger Koning Filips II 

Wij GEDENKEN de Bourgondische VOOROUDERS

Van deze Spaanse Koning Filips II

 

De Hertogen van Bourgondië

Wij gedenken de Griekse Christos (de zon) en de maan.

Bezoekers aan de Nieuwe kerk in Delft krijgen tot in de 21e eeuw een theatraal beeld van de donkere middeleeuwen maar geen enkele wetenschappelijke kennis met toegevoegde waarde over de moord op wetenschappers zoals de vrijmetselaars (bouwers van veel historische kerken en Kathedralen)

De Griekse geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië en het fundament van onze huidige democratie blijft daarmee onnodig verduisterd.

Schilderij Lucas Crenach

De Paus in Rome zittend op zeven heuvelen (draken) laat koningen nederig knielen.

Sinds 1540 wordt de kerk in Rome langere tijd bestuurd door de bekende maffia familie Borgia (Franciscus Borgia 1510-1572)

Het is de tijd van paus Paulus III.en volkeren krijgen gratis onderwijs vanuit de orde van Jezuïeten. Deze orde van Jezuïeten gaven  kinderen in de voetsporen van Columbus tot in de bovenlaag middeleeuwse geschiedenis over het gevaar van de Vikingen en de Noormannen

Opmerkelijk is de huidige  Argentijnse paus Franciscus( Jorge Bergoglio) een Jezuïet met Italiaanse ouders.

De Jezuïeten onder leiding van (Paus Franciscus) blijven verantwoordelijk voor de onrechtmatig verduisterde geschiedschrijving uit de middeleeuwen.

De Hoekse en Kabeljauwse twist is heden in Delft nog herkenbaar. 

Herkenbaar is een groot deel van de toren van de nieuwe kerk in de stad Delft opgebouwd uit dezelfde steensoort als de Sint Servaas in Maastricht. De geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië inclusief "de zoen van Delft" (Jacoba van Beijeren en haar volle neef Hertog Filips de Goede) uit de middeleeuwen is verduisterd  en vergeten. Om reden van verduisterde of vergeten geschiedenis binnen het van oorsprong Bourgondische centrum van de stad Delft schrijf ik over het regionaal verduisterde licht van Maria Magdalena, de Merovingers en de Hertogen van Bourgondië.

+

(Griekse Christos)

De onoverwinnelijke zon.(Sol Invictus)

Met kennis Van het oude La Hay (Den Haag) en het landgoed Sion in Rijswijk.komen wij samen met Maria Magdalena op het pad van innerlijke verlichting.

Dit licht is herkenbaar in het oude Hieros Gamos symbool

(Het Goddelijk huwelijk)

X

Vanuit vergeten geschiedenis gaan wij in het boek De Ware Jacob opnieuw kijken naar het melkmeisje van schilder Johannes Vermeer en naar het religieuze kunstwerk de stier van schilder Paulus Potter.met het Hieros Gamos kruis in de  bomen.

Dit kruis is ook herkenbaar in zijn schilderij Het Boeren erf.

Bij het melkmeisje denk ik ( aan een zwangerschap van negen maanden) 

De Heilige Koe.

Er zijn landen waarin de koe heilig wordt genoemd.

Elke moeder heeft negen maanden haar kind gedragen voor het de ogen van moeder mocht zien.

Spiegelend is de onbaatzuchtige liefde van elke moeder herkenbaar.

De vele schilderijen van Paulus Potter verwijzen bij herhaling naar het melkmeisje, zoals ook op het schilderij "het spiegelend koetje"

Grenzend aan de hof kade zien wij een middeleeuws naturistenstrand.

De oude  boom van kennis staat centraal .


 


Het "Spiegelend koetje"

Voor mij symbolisch herkenbaar als

Sara Aras

(schilder Paulus Potter)

Te zien in het Mauritshuis.

Op het schilderij zien wij de boom met een holle stam en aan de top een nieuwe tak.

Onder rechts zie je een man de hand rijken naar het koe melkende meisje.

(het melk meisje)

Links op de achtergrond van het paradijselijk (naturisten) strand zien wij op de Hof kade heden de (hoef kade) een hoffelijke koets getrokken door zes paarden.

Waarschijnlijk zit Amalia van Solms uit het Westlands gehucht Honselaersdijk in de koets

De weduwe van prins Hendrik gaat richting haar paleis Huis ten Bosch.

Dit paleis uit de tijd van (de broer) van Napoleon ligt in het (Haagse Bos) tussen de Noord en Zuid Houtse weg

Dit bos is het vroegere Haarlemse  Hout.

Uit deze periode komt het lied

"dat gaat naar Den Bosch Toe"

zoete lieve Gerritje.

Paulus Potter kende de stoffelijke weg.

Maar schilderde tot zijn vroege dood het Bourgondisch wij gevoel.

De stier is het oude astrologische symbool van religieuze éénheid

Wetenschappelijke éénheid.

De bekende schilder kende de weg van de wolfshond en de trouw van het kooikers hondje " en het melkmeisje met als naam Sara/ Aras.

Als symbool het spiegelend koetje met als tegenwicht de pissende koe.

Spiegelend is het occulte geheim in het boerenerf herkenbaar..

Als kers op de taart volgt zijn meesterwerk de stier met heel veel aanvullende religieuze kenmerken.

Tegenlicht.

Als tegenlicht maakte Potter in 1647 een schilderij voor Amalia van Solms (voor boven haar schoorsteen) met als titel de pissende koe.


De Oranje familiestamboom van Prins Hendrik met zijn echtgenoot Amalia had geen toekomst toen het Oranje echtpaar geen kleinkinderen had en dus geen rechtmatig erfgenaam.

Het boerengehucht La Hay met centraal de Jacobskerk grenzend aan de Grote markt krijgt wel als nieuwe naam s 'Gravenhage.

De Oranjeboom komt in beeld met de hooiwagen

schilder Jheronimus Bosch.

Na  de dood van de Hertogen van Bourgondië krijgt

s' Hertogenbosch de nieuwe naam Den Bosch 

"De  hooiwagen" 

Aan top van de hooiwagen zien wij.het

"Alziend oog "

Als symbooltaal met een spirituele boodschap zien wij rechts boven zittend op een tak de Uil.

Deze uil brengt ons bij de Mozes put in de heilige stad Dijon in Frankrijk.

Daar is tot vandaag het paleis van de Hertogen van Bourgondië

De Leeuweriken achter de uil, vertegenwoordigen een spirituele boodschap.


Het schilderij van Jeheronimus Bosch is te zien in het Spaanse Prado van Madrid.

Hoor de klokken luiden.

 


De spirituele blijde boodschap van "Sang Real" als de bloedlijn Sion blijkt door vrijheid van godsdienst en een tachtigjarige oorlog met Spanje tot in de 21e eeuw regionaal in Delft en La Hay te zijn vergeten.

Wij gedenken daarom Klaas Vaak en de zandkabouters en gedenken het lied:

Vader Jacob slaapt gij nog?.

In het boek De Ware Jacob gedenken wij het klokkenspel in de Haagse Jacobs kerk en herkennen de blijde boodschap van de Haagse ooievaar.

Notre Dame Parijs - Maria Magdalena

Opnieuw gedenken wij de Notre Dame Kathedraal  (onze Lieve Vrouw) de luminiëre in Parijs (Maria Magdalena) als onze lieve vrouw.

Deze kathedraal is tot in de 21e eeuw herkenbaar als het symbolisch sociale hart van Parijs uit de 12e eeuw.

In 1482 is er een boek geschreven over een Griekse woord Moirae

Dit woord was tot 1482 in de Notre Dame Kathedraal ingekerfd

(Uit het Grieks is Moirae )

noodlot/tragedie

Wij gedenken het noodlottig ongeval van laatste Hertogin Maria van Bourgondië en de voorafgaande moord op haar Vader Hertog Karel de Stoute en de moord op haar overgrootvader Hertog Jan zonder Vrees ( Franquet d' Arras)


 • Fleur de Liz
 •  (Symbool voor opkomst en ondergang)
 • De werken van Paulus Potter zoals het boerenerf en het spiegelend koetje laten ons nu in de 21e eeuw zien, dat een Bourgondische pauze in erfopvolging noodzakelijk was.
 • -------------------------------------------------


 • De Griekse tekst Moirae (NOODLOT) in de Notre Dame Kathedraal is na het ongeval van Hertogin Maria van Bourgondië op mysterieuze wijze verwijderd.
 • De Klokkenluider van Notre Dame.

 • Het boek De Klokkenluider van Notre Dame 544 pagina's  is geschreven door Victor Hugo.
 • (Het verhaal van de klokkenluider is niet zonder toeval met veel fantasie als  animatie verfilmd zoals ook het leven van Hertog Jan Zonder Vrees)
 • Hugo de klokkenluider  
  is volgens de Volkskrant een verboden boek
 • In het jaar 1482 is Hertogin Maria van Bourgondië na een noodlottig ongeval aan haar eind gekomen.
 • De Grieks voorspelde  tragedie kreeg in 1482 in de Notre Dame na de dood van .
 • Hertogin Maria van Bourgondië bewijsbaar vorm

De val van haar paard tijdens een Valkenjacht in de stad Brugge. maakte een eind aan de eerdere Bourgondische Dynastie.

Hertogin Maria van Bourgondië was na de moord op haar vader Hertog Karel de Stoute enkele jaren (tot haar dood) gehuwd met de Habsburger Keizer van het Roomse rijk Maximiliaan.

Na de dood van Hertog Karel de Stoute (haar vader) had Hertogin Maria  van Bourgondië als bijnaam Maria de Rijke en was de laatste Hertogin van de Bourgondische Dynastie.

De Laatste der Bourgondiërs

is de titel van een goed verhelderend historisch boek.

Auteur Wim Povels


Met deze Bourgondische kennis van de verduisterde familiestamboom in gedachten gaan wij bekende schilderijen van Paulus Potter beter leren begrijpen

Spiegelend koetje

Sara/Aras

Sang Real/heilig bloed

De Franse lichtstad Parijs met de Eiffeltoren nabij de Notre Dame kathedraal geeft een stoffelijk beeld, van het door mij bedoelde innerlijk licht van Maria Magdalena en de daaraan voorafgaande stoffelijke vuurtoren van Magdala in de havenstad Alexandrië in Egypte uit de tijd van (god) Keizer Alexander de Grote.

In het boek de ware Jacob heb ik waar mogelijk gebruik gemaakt van innerlijk licht met een spirituele boodschap..

Kooikers hondje.

Bij een spirituele boodschap denk ik aan Jezus ( de goede herder) welke Petrus de sleutels gaf voor zijn Koninkrijk met de opmerking dat Gods Koninkrijk niet van deze aarde is. Van dezelfde Petrus is bekent dat hij Jezus niet kende.en er toen zoals door Jezus voorspeld driemaal  een haan ging kraaien.

De sleutels vertegenwoordigen daarom een occulte (geheime) esoterische  boodschap

Hoogmoed komt voor de val.

Volgens de kerk van de "Joodse Saulus" en latere Paulus) was Petrus als Bisschop met de sleutels, de eerste Paus en plaatsvervanger van Jezus de Goede Herder.

De Grieks Orthodoxe christenen in Azië, Perzië en Oost Europa hebben zich na deze kennisgeving  heel bewust vrij gemaakt van de kerk van Rome. De christelijke eenheid was daarmee verbroken.


Het Grieks woord Religio is wetenschappelijke kennis.

Theosofie (Grieks)

Goddelijke wijsheid.

In de late middeleeuwen na de Bourgondische Hertogen is er voor de Romeinse gelovigen een (joods/christelijke) wet die zegt dat de paus onfeilbaar is en zelfs de plaatsvervanger is voor Jezus de Goede Herder, als zoon van god en dat Maria Magdalena een hoer is geweest. Dit  laatste is in mijn bewustzijn onnodig kwetsend zowel naar Maria Magdalena als naar Jezus de Goede herder en dat brengt mij terug bij het goddelijk huwelijk

X

HIEROS GAMOS

Sara Aras

Veel soortgenoten slikken tot in de 21e eeuw het oordelen en veroordelen en geloven al vele eeuwen in de onfeilbaarheid van de paus. Gelovigen zijn al eeuwen geïndoctrineerd en (veelal onbewust) door het doopsel lid geworden van een kerk welke oordeelt en veroordeelt.Onder de vlag van het Joods/christelijk verbond.

Religie.

Ik ben onveranderd heel bewust religieus maar voel mij op geen enkele manier nog verbonden met het Joods/christelijk verbond.Om reden van het oordelen en veroordelen van kerkleiders en een opmerkelijk gebrek aan mededogen heb ik mij héél bewust, als lid bij de kerk laten uitschrijven.

Voor mij is het hoogst denkbare dat een mens zich zelf ontdekt en geen Kopie is van wat anderen verwachten.

Jezus gebruikte de woorden, klop op je hart en de deur zal worden opengedaan.

Kennis wint van geloof.

Jezus de goede herder verwijst zijn oprechte volgelingen naar het zwaard.

In de Bijbel bij Mattheus 10-34 kan je lezen hoe je spiritueel gebruik kan maken van het zwaard.

Door levenservaring en vele reizen in andere culturen heb ik mijn eerder geloof kunnen veranderen in een religieuze levenshouding en heb getracht dit met verduisterde kennis uit Azië herkenbaar te maken in het boek

De Ware Jacob.

Eenheid in verscheidenheid.


Ik deel heel bewust de  religieuze eenheid in verscheidenheid en werd bij het ouder worden op basis van levenservaring en inzicht in verduisterde kennis steeds meer mijn eigen leerling en leraar. Terugkijkend heb ik dit ervaren als een tweede geboorte, waarbij ik spiritueel bij herhaling, mijn eigen vroedvrouw mocht zijn.

Als voormalig hovenier en tuinbouwkundige met veel Aziatische kennis kijk ik nu terug en probeer er met vallen en opstaan over te schrijven. Uit ervaring weet ik wat vormgeven inhoud. Na een creatief scheppend begin worden de lijnen zichtbaar en na vele jaren hopelijk voor u herkenbaar.

Met mijn onderzoekend karakter besloot ik na mijn werk  als een padvinder familie stamboomonderzoek te gaan doen.. Geheel onverwacht kwam ik op het religieuze pad van de profeten. Wat volgde was een avontuurlijke reis door de tijd. Tijdens mijn onderzoek vond ik de eerste jaren het onderweg zijn belangrijker dan het doel, maar dit laatste veranderde toen ik de oorspronkelijke religieuze bron van éénheid in verscheidenheid had ontdekt.

Na meditatie besloot ik over het pad van de profeten te gaan schrijven.

Onderweg kreeg het woord herinneren voor mij een steeds diepere betekenis.Daarbij dacht ik aan de Griekse Pythagoras en zijn wiskundige kennis en aan Plato als stichter van de Griekse mysterieschool.

Tot heden is Plato bekent met zijn woorden Mens Ken U zelve.

Dit sluit aan op een oude spreuk.


Pythagoras, Socrates en Plato waren grote leraren uit de tijd van (god) Keizer Alexander de Grote 300 v. Chr. Zoals eerder denk ik opnieuw aan Egypte en de stad Alexandrië. De stad vernoemd naar deze (god) Keizer Alexander de Grote met zijn familienaam Arras.Ook Jezus de Goede Herder maakte 300 jaar later opnieuw deze waarheid kenbaar, door te zeggen klop op de deur van je hart en aanvullend het Koninkrijk Gods is in U lieden.

Klop en er zal worden opengedaan.

Algemeen bekent is dat Jezus was gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Enkele eeuwen later is van de profeet Mohamed bekent, dat je geen echte moslim bent, als je voorgaande profeten niet respecteert. Na deze oproep van de laatste profeet over het woord respect, begon mijn diepgaand onderzoek naar religie en ontdekte dat er in de 7e eeuw al een moord was gepleegd in opdracht van de paus om in het jaar 800 n.Chr.

Karel de Grote tot keizer van het Romeinse rijk te kronen.

Sinds keizer Karel zijn wij allemaal familie van elkaar wordt er op scholen door leraren aan kinderen verteld. De realiteit is dat wij vóór deze keizer ook al familie van elkaar waren.

In het boek De Ware Jacob komt de 7e eeuw daarom opnieuw in het volle licht van de onoverwinnelijke Griekse (Christos) ofwel Sol Invictus (de zon)

Het verlaten van de éénheid van de Grieks christelijke "Sol Invictus" (de onoverwinnelijke zon) cultuur en het ontstaan van Romeins christendom en het latere islam geloof is zeker niet zomaar uit de lucht komen vallen.

Toeval bestaat niet.

De opzettelijk verduisterde waarheid valt ons opnieuw toe.

Zeker 50% van de jongeren onder de dertig jaar in Iran is wel religieus maar niet gelovig. Deze  jongeren delen de oude wetenschappelijke boodschap van Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon. Deze  jongeren zijn bekent met de religieuze eenheid binnen het oude rijk Perzië van 500 jaar voor de Chr. jaartelling en kennen de God Aresh welke historisch vanuit mededogen de grenzen aangeeft.

Nu algemeen bekend is dat olie een smeermiddel is voor de wapenindustrie zijn deze jongeren vastbesloten terug te keren tot de oorspronkelijke religie van Sol Invictus. (de onoverwinnelijke zon)

In het stadspark van Teheran bij het Saadbadpaleis vinden wij de mythogische god Aresh als een Sagitarius symbool.

Herkenbaar komt er een nieuwe generatie jongeren met oude verduisterde kennis

De laatste profeet Mohammed vanuit Mekka heb ik met zijn boodschap voor moslims heel serieus genomen. De profeet zegt dat je zonder respect voor voorgaande profeten jezelf geen moslim mag noemen.

Alleen deze woorden met respect begrijpen is zijn erfenis en niets anders.

Over een religieuze dwaling of conflict schrijven blijft moeilijk.totdat je ontdekt dat alle voorgaande profeten ons bij herhaling de weg terug wijzen. Opmerkelijk had Jezus helemaal niets met schrift geleerden en daarom volgen wij in het boek De Ware Jacob de weg terug van de profeten.


De wolfshond (schilder Paulus Potter)

Meermalen dacht ik aan heel belangrijke woorden van Jezus als deze zei; oordeel niet en veroordeel niet en daaropvolgend wie zonder zonden is werpen de eerste steen. Zo ontdekte ik tijdens mijn onderzoek en schrijven dat mijn leven zoals van elk ander mens, een nooit eindigend groeiproces is. Geen schrijver is tevreden met zijn boek en geen schilder tevreden met zijn schilderij, maar ik voel mij gesteund door bekende profeten. Daarbij is er een oud gezegde; dat je altijd nog kan worden, wat je nog niet bent geweest. Met deze gedachten heb ik het boek De Ware Jacob geschreven.

Herinneren en na meditatie met nieuwe inzichten vooruitzien

Als je vandaag iets wil begrijpen moet je terug naar gisteren.

Door levenservaring en kennis van heel veel verduisterde geschiedenis heb ik niets meer met geloof. Wel heb ik een religieuze levenshouding en voel mij diep verbonden met alles wat leeft. Het goddelijke ervaar ik dagelijks in de natuur en vooral in de medemens.Tijdens mijn vele reizen in andere culturen ontdekte ik zonder twijfel dat deze in alle kleuren onze verduisterde familiestamboom Arras delen.

Symboliek van onze verduisterde Botanische Ara's familie

Het panoramisch visioen.

Het  boek De Ware Jacob bewijst dit met 300 pagina's tekst en meer dan 100 illustraties.

Op verzoek van een volle neef van mijn kinderen heb ik in mijn boek wat extra diepgang gegeven door mij herkenbaar te maken in seizoenen; zoals de lente, zomer, herfst en winter. De beschrijving over mijn leven als hovenier in "vogelvlucht"  kunt u lezen in het boek.

De Ware Jacob.


 

auteur Piet van de Drift, Bij de tempelboom.

Medicinaal is de Ginko biloba, bekend als de boom van het geheugen