De Ware Jacob

Het panoramisch visioen.

Deel I

 

In  het boek de ware Jacob maak ik gebruik van paranormale kennis

 


Zie de bovenbalk voor een korte omschrijving van het boek

De Ware Jacob
Tempes edax, homo edacior.
De tijd is blind en de mens is dom.
Victor Hugo
Victor Hugo is auteur van het verboden boek
(De klokkenluider van de Notre dame)
============
Muziek drukt uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden.
Victor Hugo auteur
=============
Als  je vandaag iets wil begrijpen moet je terug naar gisteren
Deze woorden sluiten goed aan op het bekende lied Vader Jacob slaapt gij nog; In de toren van de Jacobs kerk op de grote markt van Den Haag vind je de Jacobs klok naast de Jhesus klok met de Gouden Ooievaar.
Het oude centrum van het gehucht La Hay bestond in de15e eeuw uit de Jacobskerk met de riviervismarkt met nabij de regionale grote markt.
Aangrenzend was er het (St Elizabeth klooster) het Hoge Zand met de Herderinnestraat, het groene wegje, de kikker en de Herder straat. Om de zusterpolder op Rijswijks (veen) of grondgebied te kunnen bemalen had Jacob  (" up te drift" een watermolen)
Den Haag is nu al langere tijd de Internationale stad voor vrede en recht maar het klokkenspel van vader Jacob verwijst in 43 talen naar onze versluierde, donkere middeleeuwen.
============
Tijdens onderzoek naar de geschiedenis (Vader Jacob)  in de 15e eeuw kwam ik daaropvolgend op de bloedlijn van de aristocratische Hertogen van Bourgondië en voorafgaand op het religieuze pad van de Merovingers met de familienaam Arras.
Uit deze tijd van de Merovingers denk ik aan (god) keizer Constantijn de Grote en voorafgaand andere bekende Keizers en bekende profeten. Nog verder terug in de geschiedenis kwam ik tijdens onderzoek op het Oosterse spirituele pad.
Als bij  toeval was ik al redelijk bekend met Oosterse wijsheid en kennis. Mijn belangstelling voor Oosterse wijsheid begon eind vorige eeuw toen ik grootschalig Japanse Bonsaiboompjes  importeerde en tuinbouw kennis en kassen met klimaat controle naar Azië exporteerde. Zakelijk "als de vliegende Hollander" heb ik mij in Azië geen moment zweverig gevoeld en alle westerse vooroordelen over zweverig waren voor mij de aanleiding om met belangstelling meer te leren over de astrologische en spirituele overwegend boedistische cultuur.
Zo kreeg ik in mijn vrije tijd een groeiende belangstelling voor de Oosterse verlichtingsleer van Confussius, Lao Tze en de Boeddha en kreeg bijkomend ook enige Oosterse Ajurveda kennis over  (vegetarische voeding) aangevuld met yoga en (Vipasana) meditatie in praktijk.
Vanuit de Oosterse gedachte dat het lichaam een energie tempel is van de spirituele geest, kreeg ik ook belangstelling voor het Aura ( de kleuren) en acupunctuur, wat begon met voetreflex therapie en  kennis van de belangrijkste chakra's,  aangevuld met  massage.
Inmiddels heb ik voldoende oosterse kennis levenservaring en zelfvertrouwen voor het geven van bijvoorbeeld een behandeling Magnetiseren. Alle oosterse spirituele kennis heeft niets met geloof te maken, maar komt uit kennis van  de Sjamanen (de priesters)
Spirituele kennis is religie. Het Griekse woord religie staat voor éénheid ofwel "eenheid in verscheidenheid" en heeft dus ook voor mij helemaal niets met geloof te maken. Wel ben ik sinds 2001 een student theosofie voor de ontwikkeling van het "hoger zelf"
De lezingen Theosofie (goddelijke wijsheid) gaan niet over geloof maar over religieuze kennis vanuit de oorsprong. Om deze kennis te kunnen ontwikkelen was de eerste stap het kennen van "Innerlijk zelf" met bijvoorbeeld de vraag waar komen gedachten vandaan en hoe kan je "gedachten" als levende wezens sturen.
Met alle voornoemde "kennis" en levenservaring maak ik nu regelmatig gebruik van kosmische  energie om door middel van magnetiseren de innerlijke balans bij mijzelf,  en soms ook bij andere mensen te herstellen.
Het paranormale in praktijk brengen begon bij mij, toen ik op advies van een Nederlandse psycholoog en  erkende zenuwarts +/-25 jaar geleden toen ik een serieuze "Burn Out" had met hart ritme storingen. Daarbij hyperventilatie en een langdurige voorhoofdsholte ontsteking. Later bij het herstel na een herseninfarct, ofwel een TIA heb ik opnieuw alle paranormale kennis met yoga en meditatie gebruikt.  In beide traumatische gevallen kon ik langdurig geen boek lezen en mij ook echt nergens op concentreren. Nu vele jaren later  kan ik (achteraf) zeggen dat juist deze traumatische ervaringen mijn leven hebben verrijkt.
Stap voor stap ontdekte ik onderdeel te zijn van een nooit eindigend spiritueel groeiproces, waarbij ik tot heden afwisselend zelf de leraar en de leerling ben.
Bij een magnetiserende behandeling van een (cliënt)  of patiënt, gebruik ik als paragnost ook mijn kennis van regressie therapie. Dit laatste om reden dat elk probleem in de kern een  (veelal versluierde) achterliggende oorzaak heeft.
Vanuit de oudst geschreven Sanskriet taal (in India) gaat het dan om Karma, ofwel de oude natuurwet van oorzaak en gevolg.
Het woord Karma (de wet van oorzaak en gevolg) is voor veel westerse mensen in de 21e eeuw nog onbekend, zoals ook het woord occult (wat in onze westerse cultuur staat voor onbegrepen  (geheime) versluierde of verduisterde (wetenschap)
De occulte kennis is natuurlijk wel altijd beschikbaar geweest maar het vereist belangstelling en wilskracht om van kijken zien te maken en van horen luisteren.
De oorspronkelijk religieuze wortel blijft in Sanskriet taal onveranderd, zoals ook het Griekse woord ( Christos) voor onze zon, ook bekent als Sol Invictus de  onoverwinnelijke zon. Geloof als een gedegenereerde vorm van religie blijft dus met enige kennis altijd als "Eenheid in verscheidenheid" herkenbaar.
Helaas was wetenschappelijke kennis va de religieuze geschiedenis lange tijd verboden.Als voorbeeld denk ik nu aan boeken zoals de geheime leer van Helena Blavatski of de duivelsverzen van Salman Rushdie, of het boek De Klokkenluider van de Notre Dame.
Nu in de 21e eeuw is met hulp van Google alle verduisterde religieuze kennis vrij eenvoudig te achterhalen.
De duisterde middeleeuwen
Ik respecteer elk mens en elk geloof maar blijf persoonlijk heel bewust gericht op de religieuze kennis voorafgaand aan de verdeeldheid van (religieuze eenheid in verscheidenheid)
In het boek "de Ware Jacob gebruik ik mijn paranormale inzichten om met argusogen te kijken naar opzettelijk versluierde symbolen in wereldberoemde schilderijen. Aansluitend gaan wij kennis maken met de verduisterde geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië en beginnen met Bisschop David van Bourgondië, welke in de 15e eeuw een zoon was van de bekende Bourgondische Hertog Filips de Goede welke oor erfopvolging regeerde volgens de traditionele Griekse aristocratische geschiedenis. Tot heden is deze aristocratische hertog bekend gebleven als "Vader des Vaderland" en  de grondlegger van de westerse democratie.

Wij gedenken Bisschop David van Bourgondië en de heden verlichte Domtoren uit de 15e eeuw in het stadscentrum van Utrecht
Om reden van spiritueel verduisterde geschiedenis krijgt mijn woongebied regio Westland, Delft, Rijswijk, Sion, en Den Haag in dit schrijven wat extra aandacht.

Ons Familiewapen (de wolfshond en twee eendjes)  staan symbool voor de bisschop en zijn twee erkende kinderen.

De Binnenhof met ridderzaal in het gehucht La Hay in de 13e eeuw.

De Jacobs kerk nabij de grote markt in het centrum van La Hay
(het latere Den Haag)
In de 15e eeuw had mijn familie een eendenkooi nabij het huidige station Hollands spoor en enkele generaties later was er een nieuwe kooi in het (huidige) Zuiderpark in Den Haag. Laatstgenoemde kooi is na een gemaakte afspraak onder deskundige begeleiding nog te bezichtigen.
Ons familiewapen
Waar op ons familie wapen een Kooikers hondje was te verwachten zag ik heel opmerkelijk een wolfshond. In onze tijd is deze bekend als Duitse Herder en deze wordt niet zelden door de douane of politie gebruikt bij onderzoek in verduisterde zaken.

Saint Christofer
Bij  gedachten over reis door de tijd is het goed om de spirituele hulp in te roepen van Sint Christoffel welke als drager van de Griekse Christos (de zon) bekend is.gebleven met zijn hondenkop.
Opmerkelijk is sinds enkele jaren de wolf terug in Nederland.
De vraag is nu waarom vertrok hij eigenlijk en wat is toeval?


De wolfshond aan de ketting (schilder Paulus Potter)
Nu het karakter van de wolfshond (als symbool van de adel) tot eind 15 eeuw binnen onze familie centraal stond zal ik met bekende schilders zoals bijvoorbeeld Paulus Potter proberen het verleden opnieuw herkenbaar te maken.
Het kooikers hondje (schilder Paulus Potter)
Achter ons familiewapen zit een verhaal wat ik met symbool kennis in vogelvlucht herkenbaar wil maken.
Onze familie welke oorspronkelijk van adel was is door natuurlijke oorzaken in de 15e eeuw met een eendenkooi en een water molen op drift geraakt.
Voorafgaand aan de 15e eeuw denk ik aan de algemeen bekende geschiedenis van de zijderoute en de eerste religieuze volgelingen van Jezus en Maria Magdalena.
Bij het woord vogelvlucht denk ik nu aan de eendenkooi van Jacob "up te drift" met als belangrijkste hulp zijn kooikers hondje. Niet onbelangrijk was Jacob in de 15e eeuw met zijn bijnaam  (de Lange) ook priester binnen de Jacobs kerk in La Hay.
Heden is La Hay de bestuurlijke hofstad Den Haag.
Kennis wint van geloof.
Vader Jacob (de Lange) was als priester en bezitter van een eendenkooi de zoon van de Bisschoppelijke herder  David van Bourgondië uit kasteel Wijk bij Duurstede.met zijn bisschoppelijke Kathedraal (de Dom)  in Utrecht.
Deze Bisschop van Utrecht had notarieel beschreven twee erkende kinderen
Jacob en Johan.
Zie rechts boven  de afbeelding van de wolfshond (aan de ketting)
(schilder Paulus Potter)
De oude Jacobs kerk in het gehucht La Hay uit de tijd van de Hertogen van Bourgondië  wordt vijf eeuwen later in de volksmond de Haagse Toren genoemd. Nu in de 21e eeuw vijftien generaties na Bisschop David van Bourgondië heb ik een boek geschreven met aanvullende illustraties en uitleg over verduisterde geschiedenis en verborgen symbolen.
Kennismaking
Ik ben  (tijdens de 2e wereldoorlog geboren) binnen een tuindersgezin in het buitengebied van het dorp Maasland en christelijk gedoopt in de Maria Magdalena kerk.
Mijn drie doopnamen zijn volgens Katholiek gebruik; Petrus, Adrianus, Maria.
Ik ben vernoemd naar mijn grootvader Piet (Petrus) en Adrianus de vader van mijn Moeder.
Afsluitend kreeg ik als derde doopnaam Maria als een verwijzing naar de Maria Magdalena kerk in Maasland waar ik ben gedoopt.
Maria Magdalena.
In Frankrijk is Maria Magdalena vooral bekend als Notre Dame
(onze Lieve Vrouw) de Luminiëre (de verlichte)
Daarbij is Maria Magdalena ook bekend gebleven als Maria van Galilea
Galilea is het bekende zoet water meer in Palestina (Israël)
Maria "de verlichte"  is (versluierd) ook bekend gebleven als "verduisterde" vrouw van Jezus met als nageslacht de Merovingers en daaropvolgend tot in de 15e eeuw de Hertogen van Bourgondië.


Het Historisch Bourgondisch stadhuis in Gouda
Tot in de 15e eeuw zijn heel veel kerken en kathedralen met een of meerdere (Griekse Magdala torens) gebouwd en naar Maria Magdalena vernoemd. Bij de naam Magdalena denk ik aan de Griekse naam Magdala wat in Egypte vanuit de Griekse taal, toren betekent. Met dit beeld van Egypte voor ogen denk ik vooral aan de eerst gebouwde vuurtoren bij de haven van Alexandrië. Deze havenstad is 300 v. Chr. vernoemd naar (god) keizer Alexander de Grote. (familienaam Arras)
Als wij deze  geschiedenis in het juiste perspectief zien dan herkennen wij Maria Magdalena ook in de 21e eeuw als een lichtbrenger.Met deze basiskennis van energie herkennen wij het licht bij de (verduisterde) Merovingers en daaropvolgend de Hertogen van Bourgondië.
In de vroege middeleeuwen zijn heel veel Kathedralen en kerken in Nederland en Vlaanderen gebouwd en naar Maria Magdalena vernoemd .
Deze historische monumenten zijn in veel steden tot heden beeldbepalend.
Vooral buitenlandse toeristen hebben bewondering voor de architectuur vanuit de vroege middeleeuwen. Als voorbeeld noem ik het oude stadhuis in Woerden, Gouda en Delft. Aansluitend denk ik aan de St Jan Basiliek in s' Hertogenbosch en de St Bavo in Haarlem met gemetselde muren van 80 m1 hoog.


Onze Lieve Vrouwe kerk it de 15e eeuw in de Bourgondische stad Breda
Kijk voor meer informatie even op www.Bourgondisch Breda.
Woorden zijn als zaden.
Wat stenen ons vertellen.
Rechts onder ziet u De Grote Sint Bavo in Haarlem en links de st Jan In s 'Hertogenbosch
gebouwd tussen 1370 en 1530
Heden zijn het allemaal rijksmonumenten.


St Jans Kathedraal s'Hertogenbosch
St Baafsabdij in Gent is bekent van het schilderij de rechtvaardige rechters.
St. Baafsabdij uit de 7e eeuw in Gent.


De rechtvaardige rechters in de abdij van Johannes de doper.
Onder zien wij in de 15e eeuw de ooievaar in (La Hay ) op de Jacobsklok binnen de Haagse Toren van de Jacobskerk. De ooievaar is heden het stadswapen en Den Haag is de internationale stad van vrede en recht.
In vogelvlucht richting Normandië kom ik in Arras de historische stad van de Merovingers en denk aan de verduisterde geschiedenis van de heil            ige bisschop Vaast van Arras en de doop van Franse Koning Clovis in het jaar 490. Deze stad is ook nog bekent als Atrecht.
Al deze verduisteringen wijzen ons nu in de 21e eeuw de weg naar de uilen stad Dijon.in Frankrijk met de echo van de MozesputHet winter paleis van de Hertogen in Dijon Frankrijk is heden een museum
Alle voornoemde historische bouwwerken zijn spiritueel verbonden met de heilige stad Dijon.In de streek Bourgondië. In het oude centrum zien wij de uilen in het straatbeeld in de heilige stad Dijon.


Wapen van Arras met fleur de liz als symbool voor opkomst en ondergang.
(schild van Atrecht)
In de stad Arras in Normandië gedenken wij de heilige  bisschop Vaast van Arras.
Deze stad Arras ligt in de streek Normandië en de naam van de streek verwijst naar de Noormannen. Deze Noormannen waren historisch verbonden met de Vikingen in Noorwegen en de zijderoute over land en water met vertakkingen tot in China.


Kathedraal van Onze Lieve vrouw en de Heilige Bisschop Vaast van Arras
Breng eens een bezoek aan deze monumentale stad Arras.
Hoor de klokken uit de verduisterde middeleeuwen luiden.
In het juiste perspectief  zien wij nu in Frankrijk, Vlaanderen en in het huidige Nederland de veelzeggende monumentale bouwwerken.
Herkenbare feiten
Wij gedenken (god) keizer Alexander de Grote 300 voor en (god) keizer Constantijn de Grote. 300 jaar na de Griekse Christos. Centraal met de nieuwe jaartelling  komt (Jezus Christus als de Zon ofwel Gods zoon centraal. De naam (god) was verbonden met Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon)
Voornoemde mensen waren gezalfd door de Griekse (Christos) de zon.
Onze familienaam Aresh, Arras, Arisse (herrezen) blijkt na de dood van de laatste Bourgondische Hertogen te zijn verduisterd.
De Romeinen schrijven geschiedenis.
Ruim voor de nieuwe jaartelling stond ook het leven van Julius Caesar en Cleopatra uit Egypte. centraal. Nu in de 21e eeuw zijn er wetenschappers die zeggen dat Jezus opmerkelijk veel gelijkenis vertoonde met Julius Caesar. Deze had ook de naam Augustus en gaf de doorslag voor het ontstaan van Rome.
Augustus was sinds de oudheid de oogstmaand.
Met deze geschiedenis komen wij in de tijd van Claudius zijn vrouw Agrippina en haar zoon Nero welke op het eind van zijn leven uitriep wat een groot kunstenaar gaat er met mij heen. Er is over deze periode een boek geschreven door PhilppVandenBerg met als titel Nero.
Zonder strijd geen overwinning is een Romeinse uitdrukking.
In de 14e eeuw komt er een paleis voor de Paus in Avigon in Zuid Frankrijk grenzend aan het gebied Oranje ( de latere prins van Oranje)
De macht van de paus als Pappa of Vader is bijna direct herkenbaar in de kerk.


Wapenschild Paus Franciscus
Sol Invictus
.(de zon centraal)
De Romeinse kerk heeft in de geschiedenis altijd tegenstanders gekend. Daarbij denk ik nu aan de Katharen in Zuid Frankrijk en de zogenoemde heksen en de Albigenzen  (verdacht van homo seksualiteit) Na de moord op de laatste Merovingse Koning Dagobert kwam de profeet Mohamed en  waren er de kruistochten tegen de Islam. Vanuit deze strijd volgde de moord op de Tempeliers (twee mannen op één paard) Dit was voor de paus en de kerk teveel en ook deze zijn verdacht van homoseksualiteit vermoord.
De huidige paus Franciscus in de 21e eeuw vraagt (wie ben ik?) om over homoseksualiteit te oordelen. In zijn wapen zien wij Isis,Horus en Seth uit Egypte en de Romeinse Venus ster ofwel de Griekse astrologische Aphrodite (de morgenster)
De zonnekoning.
In de 17e eeuw laat zonnekoning Lodewijk de XIV nabij  Parijs het indrukwekkende kasteel Versailles bouwen met schitterende paleistuinen.
Zonder strijd geen overwinning
(Romeinse spreuk)
Echter in de geschiedenis is er nog nooit een oorlog gewonnen en in de toekomst zal er ook nooit een oorlog worden gewonnen.
Vrede is de weg.
Karma
(de oude wet van oorzaak en gevolg)


Wij gedenken de Hertogen van Bourgondië.


De verduisterde middeleeuwen verdienen om deze reden het licht.
Tijdens mijn jeugd was Delft voor mij de meest bekende stad.welke tot heden heel bekent is van het (delfts blauw aardewerk ) en van schilder Johannes Vermeer met zijn meesterwerk het melkmeisje. In het oude centrum van Bourgondisch Delft zijn tot heden de oude en de nieuwe kerk.uit de tijd van de Hertogen van Bourgondië beeldbepalend.
De toren van de nieuwe kerk in Delft is na de Dom in Utrecht de hoogste in Nederland.


De toren van de Nieuwe Kerk in Delft
Andere tijden/verduisterde geschiedenis
Sinds 1932 van de vorige eeuw is  ons volkslied verbonden met Willem van Oranje met herinneringen uit  de tijd  van de watergeuzen.
Voorheen was ons volkslied
Wien Neerlands bloed.
(stukje tekst)
Wie Neerlands bloed in d'aders vloeit van vreemden smette vrij.
Wiens hart van land en Koning Gloeit.
De herders en de schapen
(het uur van de wolf)
Met de reformatie en de Delftse Bijbel is de naam voor de Bourgondische kerken gewijzigd in (de oude Jan) en de nieuwe kerk. Deze (nieuwe kerk) is na de 16e eeuw vooral bekend van het graf van Willem van Oranje.
Het huis van Oranje..
Uit deze tijd komt de Delftse Bijbel.
(direct het best verkochte boek)
De reformatie in de 16e eeuw staat voor godsdienstvrijheid en met de Bijbel voor vernieuwing van het Joods christelijk verbond.
De Grieks Orthodoxe kerk heeft zich al eerder vrij gemaakt van de Romeinen.
De Romeinse leer zegt dat Jezus aan het kruis is gestorven voor alle zonden van de wereld en dat zijn moeder de onbevlekte ontvangenis was en als maagd een kind baarde welke om deze reden Gods zoon werd genoemd,
De beeldenstorm vraagt in de 21e eeuw om spirituele transparantie.
Na de dood van Hertog Filips de Goede ( Brugge Vlaanderen) welke zich tot zijn dood door de heilige Koran liet inspireren komt de religieuze erfenis (w.o het Evangelie van Jezus) in bezit van zijn zoon Karel de Stoute en vervolgens Hertogin Maria  van Bourgondië en haar Spaanse zoon Filips welke wordt vermoord in 1506.
De Heilige Koran is sinds  de 8e eeuw als erfenis van de profeet Mohammed bezit geworden van de Soennieten en Sjiieten.
In Rome is eind 15e eeuw al een begin gemaakt met de bouw de Sixtijnse kapel. Enkele eeuwen later volgt  ( denk aan het goud van de Inca's en de Maya') de bouw van het Vaticaans paleis.De Hertogen van Bourgondië zijn dan al (oogjes toe en snaveltjes dicht) dood en begraven binnen de direct vergeten (heilige uilen stad Dijon) en het Paleis van de Hertogen. De Griekse Christos (Christos de zon) wordt in de volgende eeuwen.verduisterd samen met Maria Magdalena, haar nageslacht de Merovingers en de geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië.
Na de dood van de hertogen van Bourgondië komt in versluierde Spiegel taal
De Bijbel is het best verkochte boek.
In ruil voor Maria Magdalena komt Maria van Galilea als (maagd) in beeld
In 1854 is er de blijde boodschap dat Jezus was geboren (zonder erfzonde) uit de maagd Maria welke dan symbool staat voor een  onbevlekte ontvangenis.


Symbool van opkomst en ondergang.
In dezelfde periode van vernieuwing worden Katholieke kerken versierd met schilderijen over het lijdensverhaal van Jezus de Goede herder,
Na zijn dood is Jezus als hovenier opgestaan en ten hemel opgestegen.
Hemelvaartsdag is al enkele eeuwen een vrije dag
Jezus vaart ten hemel onder Joodse/christelijke  vlag.
Het lege graf (voorheen in de tuin van Jozef van Arimathea) als belangrijkste man van de zijderoute is heden de grafkerk in de stad Jeruzalem in Israël
Veel (gelovige) bezoekers gaan sinds 1948 naar (het beloofde land) Israël om dit lege graf te bezoeken.en eindigen veelal bij de klaagmuur van het (uitverkoren) volk op de tempelberg.
De kruisdood van Jezus is in Israël opmerkelijk onbekend gebleven.
Heden is Jacob in politiek verraad herkenbaar.
Het Joods - christelijk verbond en Zionistisch Israël is herkenbaar
Olie uit het Midden Oosten is het smeermiddel voor (westerse) wapenhandel
Jezus zou gezegd hebben oordeel en veroordeel niet.
===============
Jezus maakt ook vandaag nog blinde ziende en doven horende.
Het beloofde land is van oorsprong de gehele wereld
===================
Regionaal verduisterde geschiedenis.    .
Terug in de tijd denk ik aan Dokkum in Friesland ( 700 n.chr.)
Bonifatius is bekent gebleven als grondlegger van het (Grieks Orthodox) christendom.
Nederland.kende in het jaar 700 +/- 400.000 inwoners.
Bonifatius kwam met het Grieks Orthodox christendom
(DE DOOP MET WATER)
in ruil voor de besnijdenis.
Verlicht Inzicht.
God is liefde en de mens is geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
En God zag dat het goed was.
Via de planeet Saturnus kwam de boodschap van Jehova of de God met de vele namen bij de aartsengel Gabriël en ook bij de profeet Moses en zijn opvolgende profeten.
Ik ben die ik ben 543 (de zon) mnl
ik ben die ik ben 345 (de maan) vrl
__________________
888                               (24 uur)
Christos de zon 888    (24 uur)  de dag, de schemer en de nacht.
God schoep de mens met een eigen vrije wil naar zijn beeld en gelijkenis
En God zag dat het goed was.
De Gods-vonk/ is herkenbaar het Bewustzijn
=============


Nabij de huidige stad Delft vinden wij op Rijswijks grondgebied (huidig centrum van Rijswijk) de eerste Bonifatius kerk uit de 13e eeuw
(Bovenstaande kerk is gebouwd in de 15e-16e eeuw.
Rijswijk kende met de Bonifatiuskerk het 1e Nederlandse bisdom.
Deze Heilige Bonifatius als eerste bisdom kerk is gebouwd in de tijd van de Hertogen van Bourgondië zoals ook de Sint Jacobs kerk ( met de oudste ooievaar in de  Haagse Toren)
Gedenk ook het Bourgondisch Hof (later genoemd) Het Spaanse hof uit 1467 in La Hay het latere Den Haag.
Nederland kende in de 15e eeuw al bijna ( één miljoen inwoners) en La Hay kende toen als dorp al bijna 6000 inwoners maar was zonder stadsrechten weinig meer, dan een gehucht, met voor de regio wel een belangrijke veemarkt, zoals ook Delft, Gouda of Alkmaar (boter en kaas)
Andere tijden.
Voor transport van bijvoorbeeld bier uit de stad Delft met stadsrechten naar La Hay was er paard en wagen en scheepvaart over de waterwegen.
Voor zelfstandig vervoer was er zelfs nog geen fiets.
Andere tijden.
Heden kent Nederland 17.000.000 miljoen inwoners en voor transport is er openbaar vervoer is er de keuze voor een fiets auto, tram,bus,trein of vliegtuig.
Niet zelden staat er een auto voor de deur.
Voor deze mensen is er in de 21e eeuw naast voedsel, gezond drink water, elektriciteit en voor communicatie telefoon, radio,televisie en internet.
Regionaal was er in La Hay "het zieken" waar tot in de 15e eeuw (inmiddels vergeten) Vlaamse zusters vanuit het klooster Sion In Rijswijk de regionale zieken verzorgde.
Andere tijden/Verduisterde tijden
Het Vaticaan moest nog worden gebouwd.
Leonado Davinci met het Davids beeld
(was nog een illusie)
Het (joods christelijk verbond is in Ezau en Jacob herkenbaar)
"ik hou je hiel vast"
Het Joods / christelijk verbond is herkenbaar.
Zonsverduistering (tijdens de middeleeuwen)
De opmerkelijke geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië van de 12e tot de 15e eeuw  lijkt in de 21e eeuw volledig te zijn vergeten of (occult) verborgen en om reden van dit laatste denken wij nu aan de gods vonk welke bekent is als de ziel en de geest.
Het is ook zinvol stil te staan bij het Griekse woord Christos wat Zon betekent.
Gods geest ging over de wateren.
Gedurende de dag zien mensen in de gehele wereld de zon ( de Griekse Christos) symbolisch over het water lopen en op het eind van de dag ( in volkstaal) in de zee zakken Het Romeins christendom (als later geloof ) vind herkenbaar zijn oorsprong in de Griekse Christos (Sol Invictus) de onoverwinnelijke zon. Nu het Griekse woord Christos als de zon, herkenbaar is, wordt duidelijk hoe het woord Christos voor gelovigen in occulte symbooltaal vlees is geworden en Jezus (in de stof) de zoon van God wordt genoemd zoals de eerdere keizers en latere (zon) Koningen en Keizers.
Christos (gezalfd door de zon)


X
In het kruis zien wij het oude Hieros Gamos Symbool
Zonder licht is er geen leven en in symboliek gedenken wij brood en wijn.
De oorsprong van geloof is herkenbaar in het Griekse woord (religio) en de spirituele boodschap is herkenbaar in het latere Romeinse woord Religie wat staat voor eenheid.
De oorsprong van geloof is kennis en wetenschappelijke eenheid.
Wij gedenken de Thora, en de woorden van Jezus over de schrift geleerden.
Daaropvolgend gedenken wij in de 7e eeuw de heilige Koran
Na de dood van de laatste Bourgondische Hertog komt in de 16e eeuw de Delftse Bijbel en is er opnieuw religieuze verdeeldheid.
Pinksteren
Het  oorspronkelijk Joods pinkster feest is herkenbaar in verdeeldheid
De vernieuwde  verdeeldheid in de 16e eeuw kreeg als naam godsdienst vrijheid.
Willem van Oranje was tot de 80 jarige oorlog de stadhouder voor onze Spaanse Habsburger Koning Filips II
Wij GEDENKEN de Bourgondische VOOROUDERS
Van deze Spaanse Koning Filips II
De Hertogen van Bourgondië
Wij gedenken de Griekse Christos (de zon) en de maan.
Bezoekers aan de Nieuwe kerk in Delft krijgen tot in de 21e eeuw een theatraal beeld van de donkere middeleeuwen maar geen enkele wetenschappelijke kennis met toegevoegde waarde over de moord op wetenschappers zoals de vrijmetselaars (bouwers van veel historische kerken en Kathedralen)
De Griekse geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië en het fundament van onze huidige democratie blijft daarmee onnodig verduisterd.


Schilderij Lucas Crenach
De Paus in Rome zittend op zeven heuvelen (draken) laat koningen nederig knielen.
Sinds 1540 wordt de kerk in Rome langere tijd bestuurd door de bekende maffia familie Borgia (Franciscus Borgia 1510-1572)
Het is de tijd van paus Paulus III.en volkeren krijgen gratis onderwijs vanuit de orde van Jezuïeten. Deze orde van Jezuïeten gaven  kinderen in de voetsporen van Columbus tot in de bovenlaag middeleeuwse geschiedenis over het gevaar van de Vikingen en de Noormannen
Opmerkelijk is de huidige  Argentijnse paus Franciscus( Jorge Bergoglio) een Jezuïet met Italiaanse ouders.
De Jezuïeten onder leiding van (Paus Franciscus) blijven verantwoordelijk voor de onrechtmatig verduisterde geschiedschrijving uit de middeleeuwen.
De Hoekse en Kabeljauwse twist is heden in Delft nog herkenbaar.
Herkenbaar is een groot deel van de toren van de nieuwe kerk in de stad Delft opgebouwd uit dezelfde steensoort als de Sint Servaas in Maastricht. De geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië inclusief "de zoen van Delft" (Jacoba van Beijeren en haar volle neef Hertog Filips de Goede) uit de middeleeuwen is verduisterd  en vergeten. Om reden van verduisterde of vergeten geschiedenis binnen het van oorsprong Bourgondische centrum van de stad Delft schrijf ik over het regionaal verduisterde licht van Maria Magdalena, de Merovingers en de Hertogen van Bourgondië.
+
(Griekse Christos)
De onoverwinnelijke zon.(Sol Invictus)
Met kennis Van het oude La Hay (Den Haag) en het landgoed Sion in Rijswijk.komen wij samen met Maria Magdalena op het pad van innerlijke verlichting.
Dit licht is herkenbaar in het oude Hieros Gamos symbool
(Het Goddelijk huwelijk)
X
Vanuit vergeten geschiedenis gaan wij in het boek De Ware Jacob opnieuw kijken naar het melkmeisje van schilder Johannes Vermeer en naar het religieuze kunstwerk de stier van schilder Paulus Potter.met het Hieros Gamos kruis in de  bomen.
Dit kruis is ook herkenbaar in zijn schilderij Het Boeren erf.
Bij het melkmeisje denk ik ( aan een zwangerschap van negen maanden)
De Heilige Koe.
Er zijn landen waarin de koe heilig wordt genoemd.
Elke moeder heeft negen maanden haar kind gedragen voor het de ogen van moeder mocht zien.
Spiegelend is de onbaatzuchtige liefde van elke moeder herkenbaar.
De vele schilderijen van Paulus Potter verwijzen bij herhaling naar het melkmeisje, zoals ook op het schilderij "het spiegelend koetje"
Grenzend aan de hof kade zien wij een middeleeuws naturistenstrand.
De oude  boom van kennis staat centraal .


Het "Spiegelend koetje"
Voor mij symbolisch herkenbaar als
Sara Aras
(schilder Paulus Potter)
Te zien in het Mauritshuis.
Op het schilderij zien wij de boom met een holle stam en aan de top een nieuwe tak.
Onder rechts zie je een man de hand rijken naar het koe melkende meisje.
(het melk meisje)
Links op de achtergrond van het paradijselijk (naturisten) strand zien wij op de Hof kade heden de (hoef kade) een hoffelijke koets getrokken door zes paarden.
Waarschijnlijk zit Amalia van Solms uit het Westlands gehucht Honselaersdijk in de koets
De weduwe van prins Hendrik gaat richting haar paleis Huis ten Bosch.
Dit paleis uit de tijd van (de broer) van Napoleon ligt in het (Haagse Bos) tussen de Noord en Zuid Houtse weg
Dit bos is het vroegere Haarlemse  Hout.
Uit deze periode komt het lied
"dat gaat naar Den Bosch Toe"
zoete lieve Gerritje.
Paulus Potter kende de stoffelijke weg.
Maar schilderde tot zijn vroege dood het Bourgondisch wij gevoel.
De stier is het oude astrologische symbool van religieuze éénheid
Wetenschappelijke éénheid.
De bekende schilder kende de weg van de wolfshond en de trouw van het kooikers hondje " en het melkmeisje met als naam Sara/ Aras.
Als symbool het spiegelend koetje met als tegenwicht de pissende koe.
Spiegelend is het occulte geheim in het boerenerf herkenbaar..
Als kers op de taart volgt zijn meesterwerk de stier met heel veel aanvullende religieuze kenmerken.
Tegenlicht.
Als tegenlicht maakte Potter in 1647 een schilderij voor Amalia van Solms (voor boven haar schoorsteen) met als titel de pissende koe.


De Oranje familiestamboom van Prins Hendrik met zijn echtgenoot Amalia had geen toekomst toen het Oranje echtpaar geen kleinkinderen had en dus geen rechtmatig erfgenaam.
Het boerengehucht La Hay met centraal de Jacobskerk grenzend aan de Grote markt krijgt wel als nieuwe naam s 'Gravenhage.
De Oranjeboom komt in beeld met de hooiwagen
schilder Jheronimus Bosch.
Na  de dood van de Hertogen van Bourgondië krijgt
s' Hertogenbosch de nieuwe naam Den Bosch
"De  hooiwagen"
Aan top van de hooiwagen zien wij.het
"Alziend oog "
Als symbooltaal met een spirituele boodschap zien wij rechts boven zittend op een tak de Uil.
Deze uil brengt ons bij de Mozes put in de heilige stad Dijon in Frankrijk.
Daar is tot vandaag het paleis van de Hertogen van Bourgondië


De Leeuweriken achter de uil, vertegenwoordigen een spirituele boodschap.
Het schilderij van Jeheronimus Bosch is te zien in het Spaanse Prado van Madrid.
Hoor de klokken luiden.


De spirituele blijde boodschap van "Sang Real" als de bloedlijn Sion blijkt door vrijheid van godsdienst en een tachtigjarige oorlog met Spanje tot in de 21e eeuw regionaal in Delft en La Hay te zijn vergeten.
Wij gedenken daarom Klaas Vaak en de zandkabouters en gedenken het lied:
Vader Jacob slaapt gij nog?.
In het boek De Ware Jacob gedenken wij het klokkenspel in de Haagse Jacobs kerk en herkennen de blijde boodschap van de Haagse ooievaar.


Notre Dame Parijs - Maria Magdalena
Opnieuw gedenken wij de Notre Dame Kathedraal  (onze Lieve Vrouw) de luminiëre in Parijs (Maria Magdalena) als onze lieve vrouw.
Deze kathedraal is tot in de 21e eeuw herkenbaar als het symbolisch sociale hart van Parijs uit de 12e eeuw.
In 1482 is er een boek geschreven over een Griekse woord Moirae
Dit woord was tot 1482 in de Notre Dame Kathedraal ingekerfd
(Uit het Grieks is Moirae )
noodlot/tragedie
Wij gedenken het noodlottig ongeval van laatste Hertogin Maria van Bourgondië en de voorafgaande moord op haar Vader Hertog Karel de Stoute en de moord op haar overgrootvader Hertog Jan zonder Vrees ( Franquet d' Arras)


Fleur de Liz
(Symbool voor opkomst en ondergang)
De werken van Paulus Potter zoals het boerenerf en het spiegelend koetje laten ons nu in de 21e eeuw zien, dat een Bourgondische pauze in erfopvolging noodzakelijk was.
-------------------------------------------------


De Griekse tekst Moirae (NOODLOT) in de Notre Dame Kathedraal is na het ongeval van Hertogin Maria van Bourgondië op mysterieuze wijze verwijderd.
De Klokkenluider van Notre Dame.
Het boek De Klokkenluider van Notre Dame 544 pagina's  is geschreven door Victor Hugo.
(Het verhaal van de klokkenluider is niet zonder toeval met veel fantasie als  animatie verfilmd zoals ook het leven van Hertog Jan Zonder Vrees)
Hugo de klokkenluider
is volgens de Volkskrant een verboden boek
In het jaar 1482 is Hertogin Maria van Bourgondië na een noodlottig ongeval aan haar eind gekomen.
De Grieks voorspelde  tragedie kreeg in 1482 in de Notre Dame na de dood van .
Hertogin Maria van Bourgondië bewijsbaar vorm
De val van haar paard tijdens een Valkenjacht in de stad Brugge. maakte een eind aan de eerdere Bourgondische Dynastie.
Hertogin Maria van Bourgondië was na de moord op haar vader Hertog Karel de Stoute enkele jaren (tot haar dood) gehuwd met de Habsburger Keizer van het Roomse rijk Maximiliaan.
Na de dood van Hertog Karel de Stoute (haar vader) had Hertogin Maria  van Bourgondië als bijnaam Maria de Rijke en was de laatste Hertogin van de Bourgondische Dynastie.
De Laatste der Bourgondiërs
is de titel van een goed verhelderend historisch boek.
Auteur Wim Povels
Met deze Bourgondische kennis van de verduisterde familiestamboom in gedachten gaan wij bekende schilderijen van Paulus Potter beter leren begrijpen
Spiegelend koetje
Sara/Aras
Sang Real/heilig bloed
De Franse lichtstad Parijs met de Eiffeltoren nabij de Notre Dame kathedraal geeft een stoffelijk beeld, van het door mij bedoelde innerlijk licht van Maria Magdalena en de daaraan voorafgaande stoffelijke vuurtoren van Magdala in de havenstad Alexandrië in Egypte uit de tijd van (god) Keizer Alexander de Grote.
In het boek de ware Jacob heb ik waar mogelijk gebruik gemaakt van innerlijk licht met een spirituele boodschap..
Kooikers hondje.
Bij een spirituele boodschap denk ik aan Jezus ( de goede herder) welke Petrus de sleutels gaf voor zijn Koninkrijk met de opmerking dat Gods Koninkrijk niet van deze aarde is. Van dezelfde Petrus is bekent dat hij Jezus niet kende.en er toen zoals door Jezus voorspeld driemaal  een haan ging kraaien.
De sleutels vertegenwoordigen daarom een occulte (geheime) esoterische  boodschap
Hoogmoed komt voor de val.
Volgens de kerk van de "Joodse Saulus" en latere Paulus) was Petrus als Bisschop met de sleutels, de eerste Paus en plaatsvervanger van Jezus de Goede Herder.
De Grieks Orthodoxe christenen in Azië, Perzië en Oost Europa hebben zich na deze kennisgeving  heel bewust vrij gemaakt van de kerk van Rome. De christelijke eenheid was daarmee verbroken.
Het Grieks woord Religio is wetenschappelijke kennis.
Theosofie (Grieks)
Goddelijke wijsheid.
In de late middeleeuwen na de Bourgondische Hertogen is er voor de Romeinse gelovigen een (joods/christelijke) wet die zegt dat de paus onfeilbaar is en zelfs de plaatsvervanger is voor Jezus de Goede Herder, als zoon van god en dat Maria Magdalena een hoer is geweest. Dit  laatste is in mijn bewustzijn onnodig kwetsend zowel naar Maria Magdalena als naar Jezus de Goede herder en dat brengt mij terug bij het goddelijk huwelijk
X
HIEROS GAMOS
Sara Aras
Veel soortgenoten slikken tot in de 21e eeuw het oordelen en veroordelen en geloven al vele eeuwen in de onfeilbaarheid van de paus. Gelovigen zijn al eeuwen geïndoctrineerd en (veelal onbewust) door het doopsel lid geworden van een kerk welke oordeelt en veroordeelt.Onder de vlag van het Joods/christelijk verbond.
Religie.
Ik ben onveranderd heel bewust religieus maar voel mij op geen enkele manier nog verbonden met het Joods/christelijk verbond.Om reden van het oordelen en veroordelen van kerkleiders en een opmerkelijk gebrek aan mededogen heb ik mij héél bewust, als lid bij de kerk laten uitschrijven.
Voor mij is het hoogst denkbare dat een mens zich zelf ontdekt en geen Kopie is van wat anderen verwachten.
Jezus gebruikte de woorden, klop op je hart en de deur zal worden opengedaan.
Kennis wint van geloof.
Jezus de goede herder verwijst zijn oprechte volgelingen naar het zwaard.
In de Bijbel bij Mattheus 10-34 kan je lezen hoe je spiritueel gebruik kan maken van het zwaard.
Door levenservaring en vele reizen in andere culturen heb ik mijn eerder geloof kunnen veranderen in een religieuze levenshouding en heb getracht dit met verduisterde kennis uit Azië herkenbaar te maken in het boek
De Ware Jacob.
Eenheid in verscheidenheid.


Ik deel heel bewust de  religieuze eenheid in verscheidenheid en werd bij het ouder worden op basis van levenservaring en inzicht in verduisterde kennis steeds meer mijn eigen leerling en leraar. Terugkijkend heb ik dit ervaren als een tweede geboorte, waarbij ik spiritueel bij herhaling, mijn eigen vroedvrouw mocht zijn.
Als voormalig hovenier en tuinbouwkundige met veel Aziatische kennis kijk ik nu terug en probeer er met vallen en opstaan over te schrijven. Uit ervaring weet ik wat vormgeven inhoud. Na een creatief scheppend begin worden de lijnen zichtbaar en na vele jaren hopelijk voor u herkenbaar.
Met mijn onderzoekend karakter besloot ik na mijn werk  als een padvinder familie stamboomonderzoek te gaan doen.. Geheel onverwacht kwam ik op het religieuze pad van de profeten. Wat volgde was een avontuurlijke reis door de tijd. Tijdens mijn onderzoek vond ik de eerste jaren het onderweg zijn belangrijker dan het doel, maar dit laatste veranderde toen ik de oorspronkelijke religieuze bron van éénheid in verscheidenheid had ontdekt.
Na meditatie besloot ik over het pad van de profeten te gaan schrijven.
Onderweg kreeg het woord herinneren voor mij een steeds diepere betekenis.Daarbij dacht ik aan de Griekse Pythagoras en zijn wiskundige kennis en aan Plato als stichter van de Griekse mysterieschool.
Tot heden is Plato bekent met zijn woorden Mens Ken U zelve.
Dit sluit aan op een oude spreuk.


Pythagoras, Socrates en Plato waren grote leraren uit de tijd van (god) Keizer Alexander de Grote 300 v. Chr. Zoals eerder denk ik opnieuw aan Egypte en de stad Alexandrië. De stad vernoemd naar deze (god) Keizer Alexander de Grote met zijn familienaam Arras.Ook Jezus de Goede Herder maakte 300 jaar later opnieuw deze waarheid kenbaar, door te zeggen klop op de deur van je hart en aanvullend het Koninkrijk Gods is in U lieden.
Klop en er zal worden opengedaan.
Algemeen bekent is dat Jezus was gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Enkele eeuwen later is van de profeet Mohamed bekent, dat je geen echte moslim bent, als je voorgaande profeten niet respecteert. Na deze oproep van de laatste profeet over het woord respect, begon mijn diepgaand onderzoek naar religie en ontdekte dat er in de 7e eeuw al een moord was gepleegd in opdracht van de paus om in het jaar 800 n.Chr.
Karel de Grote tot keizer van het Romeinse rijk te kronen.
Sinds keizer Karel zijn wij allemaal familie van elkaar wordt er op scholen door leraren aan kinderen verteld. De realiteit is dat wij vóór deze keizer ook al familie van elkaar waren.
In het boek De Ware Jacob komt de 7e eeuw daarom opnieuw in het volle licht van de onoverwinnelijke Griekse (Christos) ofwel Sol Invictus (de zon)
Het verlaten van de éénheid van de Grieks christelijke "Sol Invictus" (de onoverwinnelijke zon) cultuur en het ontstaan van Romeins christendom en het latere islam geloof is zeker niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Toeval bestaat niet.
De opzettelijk verduisterde waarheid valt ons opnieuw toe.
Zeker 50% van de jongeren onder de dertig jaar in Iran is wel religieus maar niet gelovig. Deze  jongeren delen de oude wetenschappelijke boodschap van Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon. Deze  jongeren zijn bekent met de religieuze eenheid binnen het oude rijk Perzië van 500 jaar voor de Chr. jaartelling en kennen de God Aresh welke historisch vanuit mededogen de grenzen aangeeft.
Nu algemeen bekend is dat olie een smeermiddel is voor de wapenindustrie zijn deze jongeren vastbesloten terug te keren tot de oorspronkelijke religie van Sol Invictus. (de onoverwinnelijke zon)


In het stadspark van Teheran bij het Saadbadpaleis vinden wij de mythogische god Aresh als een Sagitarius symbool.
Herkenbaar komt er een nieuwe generatie jongeren met oude verduisterde kennis
De laatste profeet Mohammed vanuit Mekka heb ik met zijn boodschap voor moslims heel serieus genomen. De profeet zegt dat je zonder respect voor voorgaande profeten jezelf geen moslim mag noemen.
Alleen deze woorden met respect begrijpen is zijn erfenis en niets anders.
Over een religieuze dwaling of conflict schrijven blijft moeilijk.totdat je ontdekt dat alle voorgaande profeten ons bij herhaling de weg terug wijzen. Opmerkelijk had Jezus helemaal niets met schrift geleerden en daarom volgen wij in het boek De Ware Jacob de weg terug van de profeten.

cm4all.com.widgets.UroPhoto
De wolfshond (schilder Paulus Potter)
Meermalen dacht ik aan heel belangrijke woorden van Jezus als deze zei; oordeel niet en veroordeel niet en daaropvolgend wie zonder zonden is werpen de eerste steen. Zo ontdekte ik tijdens mijn onderzoek en schrijven dat mijn leven zoals van elk ander mens, een nooit eindigend groeiproces is. Geen schrijver is tevreden met zijn boek en geen schilder tevreden met zijn schilderij, maar ik voel mij gesteund door bekende profeten. Daarbij is er een oud gezegde; dat je altijd nog kan worden, wat je nog niet bent geweest. Met deze gedachten heb ik het boek De Ware Jacob geschreven.
Herinneren en na meditatie met nieuwe inzichten vooruitzien
Als je vandaag iets wil begrijpen moet je terug naar gisteren.
Door levenservaring en kennis van heel veel verduisterde geschiedenis heb ik niets meer met geloof. Wel heb ik een religieuze levenshouding en voel mij diep verbonden met alles wat leeft. Het goddelijke ervaar ik dagelijks in de natuur en vooral in de medemens.Tijdens mijn vele reizen in andere culturen ontdekte ik zonder twijfel dat deze in alle kleuren onze verduisterde familiestamboom Arras delen.


Symboliek van onze verduisterde Botanische Ara's familie
Het panoramisch visioen.
Het  boek De Ware Jacob bewijst dit met 300 pagina's tekst en meer dan 100 illustraties.
Op verzoek van een volle neef van mijn kinderen heb ik in mijn boek wat extra diepgang gegeven door mij herkenbaar te maken in seizoenen; zoals de lente, zomer, herfst en winter. De beschrijving over mijn leven als hovenier in "vogelvlucht"  kunt u lezen in het boek.
De Ware Jacob.

cm4all.com.widgets.UroPhoto
auteur Piet van de Drift, Bij de tempelboom.
Medicinaal is de Ginko biloba, bekend als de boom van het geheugen


 

 


Deel II

Over Mij X : Meditatie - wijsheid - zelfreflectie - puzzelen

 Als ik terug denk aan mijn kinderjaren midden vorige eeuw, dan herinner ik mij het sprookjesboek van Moeder de Gans met de boodschap dat je altijd de weg terug naar huis moet weten te vinden. De sprookjes over de weg naar waren ook herkenbaar in de godsdienst lessen op mijn lagere school. 

Het belangrijkste cijfer op het schoolreport was kennis over god om zo later in de  hemel te komen. 

Het is nu ruim zeventig jaar geleden maar diep van binnen wist ik toen al , dat ik later zelf onderzoek zou doen naar de versluierde en verborgen waarheid. 

Dit besluit nam ik nadat ik wist dat de ( heilige ) Bonifatius in het Friese Dokkum in het jaar 754 was vermoord tijdens een oorlog tegen de natuur en zelfs tegen heilige bomen. 

Deze  waanzin begon nadat in opdracht van een paus in de plaats Orval de laatste Merovingse Koning Dagoberth II is vermoord ( uit het geslacht van de heilige familie ) Denk aan sang real - heilig bloed of de heilige graal. Als herinnering is er heden in de 21 eeuw voor toeristen een bierbrouwerij, in de abdij Nothre Dame d'Orval Florenvill België op de grens met Frankrijk.

 In opdracht van de paus.

Op de lagere school wist ik al, dat ik van " geloof " en mijn familie stamboom mijn hobby zou maken. Nu met héél veel Internationale levenservaring en oosterse kennis, weet ik dat  " Westers geloof " in relatie met zogenoemde schrift geleerden herkenbaar zijn in het zaaien van angst haat en verdeeldheid. Bij de Paus van Romeinen was Janus de God  van de poorten en deze had een relatie met oorlog en de bekend gebleven kruistochten. 

Zelfs de Griekse Goden ( denk aan astrologie en navigatie ) in relatie met hemellichamen, kregen na de Bijbelse zondvloed nieuwe Romeinse namen. Sol Invictus  ( de religieuze onoverwinnelijke zon )  werd verduisterd en er kwam een door zogenoemde schrift geleerden  "samengesteld boek van zicht zelfverheven profeten "  

Het resultaat van Occulte waarzeggers lees je in de Bijbel, met verhalen over slavernij, discriminatie  broedermoord. 

De ( Romeinen - met de Joods/Christelijke de westerse beschaving )  gaat in mijn bewustzijn sinds de 2e wereldoorlog tot heden alleen maar over oordelen, veroordelen, wapenhandel en oorlog. Ik denk aan de Palestina, Korea, Vietnam, Irak, Syrië, Afghanistan en zelfs tegen anders denkende landen zoals Iran, Noord Korea, Rusland en China. 

De vredeszegen van de Paus was met Kerstmis 2021 gericht op egoïstische getrouwde mensen die volgens de paus een huisdier belangrijker vonden dan een kind opvoeden. Zonder enige schaamte toont de volgens gelovigen onfeilbare Paus zijn schaamteloos gebrek aan mededogen.  

Zelfs de 10 geboden van Moses zijn vergeten. 

 

Volgelingen met de Bijbel van ( Joods - Romeinse schrift geleerden ) zoals EX U.S.A president Donald Trump toonde nadat op 25 Mei 2020 een donker gekleurde George Floyd op straat werd vermoord de Bijbel. 

George Floyd smeekte 9 minuten om te mogen ademen. 

Na zijn dood " van de zwarte Geoge Floyd "toonde president Donald Trump het van de gehele wereld zijn Bijbel.

Het Westers symbool voor discriminatie op basis van de huidskleur of het veroordelen van seksuele voorkeur.

Ontdek dat er in Nederland nog steeds 4 miljoen mensen lid zijn van de kerk met aan het hoofd een onfeilbare paus als symbool voor rassenhaat en andersdenkende.

GOOGLE 

Vier miljoen spreeuwen komen dagelijks de stad Rome onder komen schijten. 

Elke echte spreeuw....

HERKEND DE HANDEL IN GEBAKKEN LUCHT.

Boek 1 ( Joods - Zionisten - Khazaren ) 

De Bijbel met het oud testament ( zonder Jezus en zonder evangelisten ) was het eerst gedrukte boek in Nederlandse taal.

Het Romeins theater met de Bijbel begon in 1477 

Het jaar van de moord op de laatste Bourgondische Hertog Karel de Stoute.

" Blauw Bloed "

Na de dood van deze Hertog werd zijn dochter Hertogin Maria van Bourgondië de erfopvolger. 

Opmerkelijk noemde de paus Hertogin Maria van Bourgondië een deur naar de hel en als gevolg kwam zoals vermeld het éérste in Nederlandse taal gedrukte boek, over Moses en een zich zelf verheven uitverkoren godsvolk. 

Hertogin Maria van Bourgondië is in 1482 op vijfentwintig jarige leeftijd dodelijk verongelukt en was gehuwd met de Oostenrijkse Roomse Keizer Maximiliaan. 

Dit echtpaar ( de Oostenrijkse Habsburger en Roomse Keizer vader Maximiliaan en Maria de Rijke met adellijk Bourgondische (blauw bloed) kreeg twee kinderen waaronder Filips ! de schone welke in 1992 met een glas water is vermoord.  

"Blauw Bloed "

Vanaf 1477 tot 1968 ( bijna 500 jaar) was het voor gelovigen Christenen bij wetgeving van de paus niet toegestaan om zonder goedkeuring van de kerk boeken te lezen. 

Wegens gebrek aan gelovigen komen er in de 21 eeuw dagelijks nieuwe tijdschriften vol Romeinse historische politiek en voor auteurs met aanleg voor historisch theater is er subsidie mogelijk uit het Nederlands Fond der Letteren met een maximale uitkering van 100.000 Euro per jaar. 

In het jaar 2000 heeft de Vlaamse schrijver Bart van Loo na 10 jaar onderzoek en schrijven een boek uitgegeven met als titel De Bourgondiërs - Aartsvaders van de Lage Landen. Bart van Loo schrijft met zwier en verbeelding een zeer indrukwekkend Bourgondisch boek en noemt  de val van het  paard in 1482 tijdens een valkenjacht en de daaropvolgende dood van Hertogin Maria van Bourgondië een beslissend jaar.  

Bart van Loo schrijft op bladzijde 466 dat Maria tijdens een valkenjacht op 13 maart.1482 een reiger zag. 

De valkenjacht ging goed schrijft Bart van Loo, 

Dit veranderde nadat Hertogin Maria van Bourgondië ( als eerste vorstin der Nederlanden ) aan de overkant van een beek een reiger zag.

 De reiger heeft geen relatie met de romeinen en ook zeker niet met de paus, maar  is verbonden met de religieuze geschiedenis van Egypte. 

Opmerkelijk blijft de Bourgondische geschiedenis met Griekenland onvermeld en dat blijft voor een historisch document héél opmerkelijk vooral omdat het boek zwaar gesubsidieerd is geschreven. 

Hertogin Maria gaf haar paard de sporen, om over de sloot (eerder een beek )  te springen. Maar haar paard struikelde en de ervaren Amazone Hertogin Maria maakte met haar ogen gericht op de reiger een doodsmak. 

Volgens auteur Bart van Loo is deze dodelijke val van het  paard de meest besproken en " becommentarieerde val van de geschiedenis "  Denk aan sang real / de graal / Sol Invictus / en de Zonsverduistering. 

Tot vandaag is de religieuze verdeeldheid van West Europa herkenbaar en met name in de Lage Landen.

De Romeinen verduisteren de geschiedenis van Europa onnodig.  

Zonder transparantie uitleg over de wortel van religieuze geschiedenis zal Europa in duisternis blijven. De reiger als Grieks - Egyptisch symbool voor reïncarnatie uit de Hellenistische geschiedenis van de ( Christelijke -  zonnegod ) God Ra in Egypte is na de dood van Hertogin Maria van Bourgondië onmiddellijk verduisterd.

Maria was zonder enoig mededogen voor de  paus in Rome een deur naar de hel. 

 Direct was er een Bijbel van een Joods/Christelijk (oude en nieuwe verbond) met uitleg over "de romeinen"

De reiger ( als symbool voor reïncarnatie ) is met deze kennis samen met het Egyptisch dodenboek een punt voor innerlijke rust en meditatie.

De Christelijke geschiedenis van Egypte met Maria Magdalena en het Koningshuis der Merovingen brengt verlichting. De dochter van Maria Magdala ( magdala heeft de betekenis vuurtoren) Het was de éérste vuurtoren in de haven van Alexandria in Egypte ) 

Maria Magadalena kreeg dochter Sarah of Sara en in spiegelbeeld heeft Sarah of Sara de familienaam Aras.  Zie de symbolische raven als hemelse boodschappers op het stadswapen in Aras - Lavedon (huidig Frankrijk) 

Herken de wortel van de Merovingers en de Bourgondische geschiedenis.

===========================

Jezus was als leraar in de tempel in gevecht met joodse schrift geleerden.  

De Romeinse schrift geleerden verduisteren tot heden de Christelijke geschiedenis van Noord Afrika en zeker ook van Arius als theoloog en de heilige Augustinus uit de stad Aras in huidig Algerije. 

==================================

Versluierd krijgt de stad Arras ( van Romeinse geschiedschrijvers de naam Hippo - Thagaste )  Herken de schrift geleerden op Google ) Souk Arash is gewoon de historische stad Arras en de stad van de heilige Augustinus Arras en al zijn nakomelingen dragen dezelfde familie naam 

Aresh, Arash,  Arras, Aras of zelfs Arrise ( herrezen ) 

Dit laatste is herkenbaar bij Hertogin Maria van Bourgondië - na de  doodsmak van haar paard. Zelfs na haar dood in 1482 bleef Maria de rijke bekent. " In 2020 is Maria opgenomen in de Canon van Nederland als 1e vorstin der Nederlanden.

De Griekse en Egyptische zon en maan geschiedenis blijft tot heden verduisterd. Ook de Christelijke Sol Invictus ( onoverwinnelijke zon ) loopt als zon over het water tot deze in het westen ondergaat ( in zee zakt) en als wederopstanding in het Oosten opkomt. 

Jezus loopt over het water. 

Oude wijn in nieuwe zakken. 

In de Bijbel is de Romeins/Joodse jalousie, begeerte en hebzucht verpakt in (slavernij verhalen)  zoals in ons land met de Hoekse en kabeljauwse Twist. 

De jalousie van de ( lagere adel  - tegen Kabeljauwse hogere adel zoals de Hertogen van Bourgondië duurde van 1345 tot de moord op Hertog Karel de Stoute in 1477 en de dood van zijn dochter de laatste Bourgondische Hertogin Maria van Bourgondië in 1482 

Onze Bourgondische middeleeuwen zijn versluierd in herkenbaar in theater

De zoen van Delft is nu in de 21e eeuw een Delfts blauw boer en boerinnetje als kussend paartje.

 "of rode lippen op het etiket van een flesje bier"

De dood van de papegaai is het herkenbaar symbool voor het einde van een burgeroorlog.

Occult ofwel ( kennis) van verduisterde Christelijke magie vraagt om wederopstanding. 

Jacoba van Beijeren en Hertog Filips de Goede strijden als volle neef en nicht over de Grieks / Egyptische geschiedenis in relatie met de stad Ford Hadrianus en de havens binnen de streek Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en Delft.

Jacoba staat aan de kant van de Romeinse God.... j anus. De Hoeken gebruiken de J  symbolisch als  (vis haken) zoals boeren, burgers  en buitenlui tegen de Kabeljauwse familie geschiedenis van de Bourgondische Hertog Filips de Goede welke ook de papegaai als symbool kent.  

==============

Uiteindelijk sluit ze 1428 vrede met haar volle neef de Bourgondische Hertog Filips de Goede.

Deze is ook nu in de 21e eeuw nog bekent als de enige échte en oorspronkelijke Vader des Vaderland. 

De zoen van Delft en de vrede blijkt al snel onoprecht.

 Slechts twee jaar na de zoen van Delft in 1430 tijdens een volksvermaak van de hoeken in de stad Goes Schiet Jacoba de Papegaai van de paal. 

========================

Het koning of Papegaai schieten verwijst naar Bourgondische Aresh, Arras, Arisse familie en haar neef de Bourgondische Hertog Filips van Bourgondië. Deze is de stichter van de orde van het gulden Vlies en is verbonden met de hoogste adel met familiewapens binnen  de Jacobskerk in het gehucht  La Hay 

Huidig Den Haag - Sang Real ( heilig bloed ) heeft een relatie met de kelk en beker  X  Om dat te kunnen begrijpen moet je Maria Magdalena als vat bron of beker zien. 

Peter Paul Rubens toont het schilderij van de Heilige familie met papegaai ( een blauw - gele Ara ) 

===================

In 1871 is er een Oranje - boek over geschreven door Jan Ter Gouw. 

Zelfverheven schrift geleerden -  gedenk jezus in de tempel en de profeet Mohammed als deze zegt dat je geen moslim kunt zijn zonder respect voor alle voorgaande profeten. 

Het Joods, Christelijk, Moslim geloof is politiek verknipt en zichtbaar extremistisch  geworden met oorlog als gevolg 

==============================================

Terug naar de Christelijke Sol Invictus Zon en maan bron in Egypte 

De Christelijke bron is herkenbaar binnen het Amazigh volk en met name in de Berberse theoloog Arius uit AlexandrIë Egypte  

Het Arianisme van theoloog Arius blijft herkenbaar binnen de leer van de Arische kerk zoals de Papegaai kerk in de kalverstraat 58 Amsterdam. 

De papegaai is ook het symbool voor de heilige Josef nadat Maria als maagd dik was geworden zonder te eten. 

Volgens gesubsidieerde Romeinse schrift geleerden van Unesco was dat historisch ook het geval bij de Griekse Godin Artemis in de historische Griekse stad Efeze heeft deze God nu ook een gesubsidieerde Romeinse maagd als naam Diana gekregen. 

De papegaaien kerk in Amsterdam is tot heden, historisch verbonden met de Griekse St Nicolaas ( de bekende bisschop uit Mira - in huidig Turkije ( Voorheen Cilicië in Griekenland )  en is tot heden de beschermheilige voor de stad Amsterdam 

De Griekse Sint Nicolaas komt dus niet uit Spanje maar uit de stad Mira in Grieks Ciliicië met de hoofdstad Efeze. Deze Sint  Nicolaas is tot heden in de gehele wereld de beschermer van  zeelieden, seks werkers en  beroepsmatige prostituees 

Herken ook de Griekse geschiedenis in relatie met Sint Christoffel in Egypte en de Reiger en de valk als de zonnegod. 

Auteur Bart van Loo werkte gesubsidieerd door het Nederlands Fonds Der Letteren 10 jaar aan een boek de Bourgondiërs en benoemd waarschijnlijk ( onbewust  de reiger ) en vergeet de Grieks Christelijke en Egyptische voorgeschiedenis volledig en zelfs de eerste Christelijke theologische leraren in Afrika

Belangrijk zijn de eerste eeuwen met de Historische  fundamentele Grieks Christelijke leer van kerkvader Arius Arras uit de  Egyptische stad Alexandië en daaropvolgend Augustinus Ahras uit de stad (Souk )  Ahras in huidig Algerije.  De spelling van Ahras is veranderlijk maar de Perzische - Griekse oorsprong begint met Arash de zoon van Oppergod Zeus en Hera.  Van belang is nu dat Arius en Augustinus religieuze leraren waren uit de Griekse en Egyptiche Amazigh cultuur Het is belangrijk om nu aandacht te geven aan de Amazigh geschiedenis vanuit Egypte naar Noord Afrika zoals Tunesië, Libië, Algerije  tot  Marokko. Dan de de kust van Portugal en Andalusia ( huidigSpanje ) Historisch was de Afrikaanse kust bekent als Mauritanië en het leefgebied van het Amazigh volk. 

Het  woord Amazigh vertaald, betekent  ( de vrijen ) en dit volk is bekent gebleven als ruitervolk zoals de ook de Amazone ( Vrouwelijk)  ruiter volk met pijl en boog. 

Dit volk is heden bekent als de Berbers. Na de Romeinse kruistochten in Andalusië tot 1506 kreeg het Amazigh volk de naam Moren en aanvullend Berbers ( Barbaren) ook de vreedzame Joden werden verstoten en vervolgd om zo  van van  Andalusia in Gallia een nieuw ( Catholica volk in Spanje te scheppen met een Paus in Rome ) 

Het vreedzame Amazigh volk worden stap voor stap Berbers, Barbaren of Moren genoemd. 

De Christelijke Amazigh bron van Noord Afrika en de kust van de zwarte zee ( in huidig Turkije) is respectloos vergeten. 

De vernedering van dit oud Arisch volk is in herkenbaar. 

Het amazigh volk ( de moren in Andalusia - huidig Spanje) zijn historisch verbonden met Carthago en huidig Libië en de oorsprong van dit Amazigh/ Feniciërs volk verdient het licht. Tot 1506 is het zeevarend Feniciërs volk verbonden met de eerste haven in Europa en de stad Cadiz nabij Gibraltar. 

==============

Dit Phoenix volk had kennis van de levensboom ( Chakra kennis ) en blijft als onsterfelijke godsvonk verbonden met de Christelijke bron.

Sol Invictus - De onoverwinnelijke zon  & Luna.

De bron van leven. 

======================================

"uit de as herrezen " 

De religieuze goden leer van  ( Arius = Onsterfelijk)  

Zoals de reïncarnatie  (weder vlees wording) 

Onsterfelijk verbonden met de ( Egyptische ) reiger als symbool voor wederopstanding, wat ook herkenbaar is in het Amazigh of Phoenix volk  ( uit de as herrezen Feniciërs )

Het bedrog van Paulus is in de  Bijbel door hem zelf herkenbaar gemaakt in zijn 2e brief aan de Corinthiërs 12 : 16 

Daarin zegt hij: 

Het  zij zo; sluw ben ik en met list heb ik u gevangen. 

Gelovigen zullen eeuwig twijfelen. 

===================================

Google

Een Gnostische ( geheime) spreuk in relatie met de Kabbala zegt, leer alles kennen maar blijf zelf onbekend. 

Maar de 13e (apostel Paulus is een zelfingenomen sterveling en was een reisgenoot en vriend van de evangelist Lucas en deze was naast arts ook schrijver en schilder. 

In de Heilige uilenstad Dijon met de echo van de Mosesput  zien we ( in het museum van Dijon in Frankrijk ) als bewijs een schilderij waar de evangelist Lucas schrijft op de rug van de Mithras stier. Dit schilderij maakt voor de ziener héél duidelijk dat het fundament van christelijk geloof komt uit de Mithras cultuur en dat de romeinen al eeuwen symbool plagiaat aan gelovigen voorschotelen. 

Mithras zoon van de Griekse (Christus - de zon) Het licht van Christus is Jezus en het stierenbloed als offer is rode wijn. 

Paulus zegt in de Bijbel Corinthiërs 12 : 16 zo sluw ben ik en met list heb ik u gevangen. Ik betwijfel of deze vorm van " plagiaat " in relatie met geloof zonder Mithras bronvermelding plagiaat Fraude is ? 

Deze vraag over twijfel verdient wat mij betreft met de stem van de innerlijke stilte een persoonlijk antwoord.  

Google.

Het staat gedrukt en om deze reden denk ik aan woorden zijn als zaden. 

Het vraagt om bewustwording. In de 21e eeuw gaat het niet om de neef van de profeet Mohammed en het gaat niet om wat je nog wil geloven maar om wat je kunt weten. 

Het licht wint van de duisternis. 

Vanzelfsprekend ben je zelf verantwoordelijk voor alles wat je weet of kunt weten. 

Dagblad Trouw zegt alles van de Romeinen moet met diep wantrouwen worden bekeken in samenhang met de titel van het boek Het bedrog van Paulus. auteur Thijs Voskuilen.  

Aansluitend is er een boek met als titel Het bedrog van Rome (auteur Maurits Prins) 

==================================================

Verlichting.

Ik zoek en vind het licht bij Maria ( magdala ) Magdalena en de graal.

( volgens de Paus van Rome en de leer van de kerk was Maria een hoer )  

Eind vorige eeuw 1969 werd Maria Magdalena door de kerk (Sang Real ) gerehabiliteerd 

In oud Grieks is  Maria Magdalena ( Magadala = toren) 

Egypte kende in de tijd van (god) Keizer Alexander de Grote al een 1e vuurtoren bij de haven van Alexandria.

(God) Keizer  Alexander de Grote leefde 300 voor Christus al met een vuurtoren 

Maria  Magalena is de Europese wortel van de Aresh, Arras, Ariise familiestamboom en heeft als naam de Merovingers en Sang Real ( de graal ) de beker.

 De Auteur Dan Brown verwijst in het laatste deel van zijn boek de Davinci code in het aquarius tijdperk ( 2004 ) naar de erven van Maria Magdalena en dus naar  'sang real' heilig bloed in relatie met religieuze Griekse Mithras cultuur 

 De Rossline kathedraal in Edinburg  Schotland zit vol symbool taal maar wat direct op valt is  de ( sang real roze lijn en de verwijzing  naar een eenden - Kooy met een plas water  ( rog vis model - zie google ) Alle eendjes zwemmen in het water is een Nederlands kinderliedje, maar de eend als symbool kan meer. 

 (1) op het land lopen, (2) in de lucht vliegen, (3) op het water zwemmen, (4) en onder water duiken. 

 De Bourgondische familie stamboom gaat als 'sang real' gewoon verder maar na het huwelijk in 1477 tussen Hertogin Maria van Bourgondië en de Roomse keizer Maximiliaan en na de geboorte van twee kinderen wordt de Roomse Oostenrijkse Habsburgers Donau gevuld met de de ( nieuwe graal ) ofwel Habsburgers blauw bloed

 Opnieuw wordt de dodelijke val van Hertogin Maria van Bourgondië in 1482  ( voor de kerk was Maria één deur naar de hel ) besproken, en de moord op haar Vader Hertog Karel de Stoute  in 1477 en de moord op 10 September 1419 op haar overgrootvader  Jan Zonder Vrees 

De  Bourgondische geschiedenis verdient het om bij herhaling te worden becommentarieerd.

Twee honden vechten in twist om een been....en de derde.....loopt er mee heen....

De Watergeuzen, Delft en het Oranje boven theater. 

Na de moord op de Nederlandse paus was de macht van geloof in handen van de Borgia famiie.

Eén paus in de Franse stad Avignon en een in Siciliaans Rome. 

Vanuit het Franse Avignon zijn diverse kruistochten georganiseerd maar vanuit het huis van Oranje ontstaat onder de vlag van vrijheid van godsdienst een religieuze tachtigjarige oorlog tegen Spanje 

met als doel een Egyptische en Griekse zonsverduistering over de geschiedenis van de God  Mithras en de stier in Efeze en de zonnegod Ra. Denk aan  ( man met een valkenkop) in Egypte

De Bijbel als oude verduisterde waarheid over god en Moses brengt verlossing als een eerste gedrukt boek. 

Joodse schrift geleerden schrijven een samengesteld Joods boek en dat krijgt als naam de Delftse Bijbel.

Het boek spreuken verbonden met David zegt alles is ijdelheid ( gebakken lucht ) 

Vanuit de Delftse Bijbel en de Joodse wet, moeten burgers in Vrijheid van Godsdienst en in Moses en David en Goliath...en het geheim van (Sodom en Gamorrah) gaan geloven 

Vanuit de wet van oorzaak en gevolg ( actie en reactie ) denk ik nu ook aan het boek Sodom, van auteur:  Frederic Martel ) Deze auteur geeft uitleg  over "dubbelleven" zoals het Romeinse gezicht van de échte Romeinse God Janus ( de J als vishaak / 

Het huis van Oranje - begon leidinggevend vanuit de stad Oranje in Zuid Frankrijk nabij de Paus in de stad Avignon.  

Doel was om met met volksvermaak van de hoeken de kabeljauwen te vangen. 

In de middeleeuwen was een kwelspel onderdeel van de schuttersfeesten volgens een schrijven van Jan ter Gouw - auteursrechten vrij. Gebruik indien gewenst google. Het kwelspel bestond uit ganzenkop trekken ( omdat de gans symbool stond voor de ziel ) en voor zijn seizoen reizen ( opstijgen en landen ) 

Ook was er het kat knuppelen ( de kat opgesloten in een ton) Door op de ton te slaan  viel deze in deugen en krijsend gilde de kat.,...en als  Hoogtepunt van het volksvermaak was er het Koningsschieten. 

Dat was een papegaai op een paal voor de schutters,

Doel was om met pijl en boog de Koninklijke  ( Papegaai ) van de paal af te knallen. 

Uit de Franse stad Oranje komt ook het stierenvechten 

( denk aan het stierenoffer van de  God Mithras op de dag dat het licht wint van de duisternis. 

(met Pasen )

De communicatie is herkenbare occulte symbooltaal in relatie met de de pet van de paus ( de mijter ) als symbool van de Egyptisch / Griekse God Mithras.

==============================================

De wortel van Romeins Catholica geloof is herkenbaar.


 "De  ( Joodse Saulus )  uit Grieks Cilicië en de stad Tarsus"

 Het Tarsus gebergte  is vernoemd  naar de astrologische Taurus als stier van de God Mithras  

 "Saulus werd volgens de Joodse Schriftgelerden van de Romeinen tijdens of na een bliksemflits de Paulus " uit Tarsus, in huidig Turkije "

De ijdelheid van het Romeins Theater kent vanaf de introductie van de Delftse Bijbel in 1477 geen grenzen en om reden van twijfel aan de occulte magie van "de romeinen " gedenk ik Jezus die horende ofwel " doven "leren luisteren en kijkende ofwel  " blinde " ziende maken. 

===================

 " Romeinse verbeelding is tot heden oorlog en handel in gebakken lucht "

Joods Romeins geloof is een religieuze stamppot met herkenbare wapenhandel en oorlog.

Efez is tot vandaag het centrum van de oude wereld

De Griekse Godin Artemis van de jacht en de landbouw is  ( heden) de uit de lucht gevallen Romeinse Godin Diana

===================================== 

Mediteren op religie ( de éénheid) is je bewust worden wie je écht bent. 

De Egyptenaren en de oude Grieken zijn onveranderd de Ariërs en met name het Amazigh volk.

Gedenk onze éénheid in de gekleurde familiestamboom van Aresh, Arras, Arisse.

De stad Efeze is voor mij thuiskomen als ik mij één voel met de Griekse en Egyptisch en Hindoeïstische, Aziatische en Chinese geschiedenis.. 

Bewustzijn en innerlijk weten is belangrijker dan geloven wat schrift geleerden je willen laten geloven.

Gebruik Google: www. nissaba.nl voor bewustwording van verduisterde geschiedenis. 

====================================== 

Als ik aan de vissers van Urk denk, dan denk ik aan het bewustzijn van de paling en weet dat deze aal om te paaien en te sterven 6000 kilometer zwemt naar de geboorte grond in de Saragozzo zee. Als ik aan de geboorte van de aal denk dan zie ik deze aal in de bek van een ooievaar  en denk aan de Jacobskerk met de Jhezus klok boven in de " Haagse Toren van de Jacobsstad " zie ik  "de Ooievaar en de aal als  stadswapen van Den Haag en luister naar het lied Vader Jacob slaapt gij nog ????

Als je  vandaag iets wil begrijpen, dan moet  je terug naar gisteren. 

De maagd is dik geworden zonder te eten. 

De Moeder van Jezus is in de Spaanse Jacobsstad Saragozzo op een wolk gezien 

Nu 2000 jaar later zoeken gelovige mensen nog steeds naar bewijs zoals ook in de  Franse stad Lourdes. 

Ook Joodse verhalen gaan over occulte (  verduisterde )  "waarzeggers en profeten" ( helderziende) 

Zoekt en Gij zult vinden. Koop een Bijbel en je vind wel een verhaal over hoeren en slavernij en dat vraagt om een reactie, immers steeds meer extremisten willen oorlog voeren ( tegen een duivelse vijand ) om zo in fantasie deel te nemen aan het uitverkoren Godsvolk.. .

================================

Na de eerste gedrukte Joodse Bijbel komt er begin 16e eeuw een boek van de humanistische priester Desiderius Erasmus met als titel 

Lof der Zotheid. 

Deze nu nog bekende humanistische Erasmus kent de religieuze Egyptische en Griekse geschiedenis en was zelf priester.

Zijn leraar was Bisschop David van Bourgondië uit Wijk bij Duurstede en deze was met zijn voorouders niet alleen verbonden met het Amazigh volk en de kerk leraren zoals Arius en het Christelijk Arianisme en de heilige Augustinus maar met het gehele Amazigh volk aan de kusten van de zwarte zee en de havenstad Alexandria in Egypte de gehele kust van  Afrika zoals Libië, met de haven van Cartagena. Denk ook aan Tunesië Algerije Marokko 

 De geschiedenis van het  zeevarende Amazigh volk  en de  Amazone ruiters op paarden en kamelen is door de "Romeinen " in onze geschiedenis van de middeleeuwen volledig verduisterd.

Als je vandaag wil begrijpen, moet je  terug naar gisteren. 

De profeet Mohammed heet gezegd dat je alleen Moslim kunt zijn als je voorgaande profeten respect geeft en dus ben ik een échte Moslim en als ik vrij ben en één met de berbers.

Samen met het gehele Amazigh volk ervaar ik in de 21 eeuw het Panoramisch visioen. 

Bisschop Augustinus ( vernoemd naar de oogstmaand Augustus)  uit Algerije was in het jaar  332 véél zeggend in de stad Arras geboren ( denk nu ook aan de Noormannen en de heilige Bisschop Vaast of Vedastus Arras met als symbool de beer.  

Denk bij de beer van de heilige Vaast in Arras ook aan King Arthur als zoon van God  Keizer Constantijn de Grote toen de stad Trier ( Duitsland)

Trier was samen met Brugge in Vlaanderen het oude Rome. 

Zijn familie Arras ( de Merovingers ) woonde ook in de stad Arras in Normandië. 

================

Weten vind ik belangrijker dan twijfel of geloof 

Jezus heeft gezegd vertrouw geen schrift geleerden. 

Het koninkrijk Gods is met kennis voor de tweemaal geborenen

De weg terug naar de bron van Humanistisch denken.


================================================

Erasmus voelde zich één met de natuur respecteerde hij de historische symbooltaal over heilige bomen, de koe en de stier en de vogels zonder onnatuurlijke verhalen over de maagd of dik geworden zonder te eten. 

Schrift " geleerden " met occulte verhalen kregen uitleg in een boek met als titel  " Lof der Zotheid "  

De Bijbel was een opzettelijke zonsverduistering in de Christelijke geschiedenis van Egypte en huidig Turkije en met name naar voormalig Grieks Cilicië en het Taurus gebergte ( vernoemd naar de astrologische stier ) en de zonnegod Mithras. 

Tot heden wint kennis van geloof en niet onbelangrijk heeft Jezus zelf binnen de tempel een gevecht gehad met Joodse schrift geleerden en dat maakt voor mij het verschil tussen weten en geloven. 

Als ik wandel door de apostolische stad Efeze en het historisch stadscentrum dan voel ik mij verbonden met de Christelijke waarheid in relatie met de bekende Griekse hemel lichamen en de Griekse Goden welke na de 15e eeuw van Romeinse  " schrift geleerden " om herkenbare politieke redenen nieuwe namen 

De enige God van de Romeinen was Janus ( de God van de Poorten ) om oorlog te voeren. Om de overwinning op de Griekse cultuur "sinds de duistere middeleeuwen "te vieren,  kreeg de Griekse God Aresh als bewaker van grenzen van de Romeinen de naam Mars en werd theatraal tot heden misbruikt als Romeinse God van oorlog.. 

Alle Griekse Goden, kregen nieuwe Romeinse namen en kennis van astrologie werd verboden zolang de aarde plat was en de zon opkwam in de ochtend en lopend over het water in de zee weer onder ging. 

Efeze werd voor gelovigen een stad zoals Jeruzalem binnen het Romeinse rijk. 

Lof der Zotheid in de ( Romeinse ) geschiedenis begon met de komst van het uitverkoren volk en de Bijbelse Saulus. 

Heden is de historisch Griekse streek Cilicië met de stad Efeze uit de tijd van de Zijderoute bij toeristen bekent wegens vele schitterende badplaatsen met een overweldigende Griekse geschiedenis vooral ( de westkust van huidig Turkije )In de tijd van Jezus en de apostelen lag Cilicië bestuurlijk in Grieks Armenië met als centrum de Aras rivier nabij de berg Arrarat ( denk aan de ark ) en het Van meer. 

Jezus kende Joodse schrift geleerden maar  heeft de Joodse Saulus nooit ontmoet. 

Ook God ( de Romeinse Janus als god van de Poorten) heeft niets met de geschiedenis van de god Mithras in de stad Efeze te maken gehad

Kennis gebruik ik persoonlijk voor meditatie, als ik wandel of zwem en dus niet alleen als ik de stad Efeze bezoek 

De Joodse Bijbel met  ( Saulus de latere Paulus) is wel het éérste gedrukte boek na de politieke moord op de laatste Bourgondische Hertog Karel de stoute in 1477.

In het Bijbelse boek is geschreven dat Kaïn zijn broer Abel doodsloeg met de kaak van een ezel. Het is symbooltaal immers de ezel staat voor ego en egoïsme en ook Abraham kreeg ingevingen om zijn zoon Isaak te offeren. Deze Bijbelse karakters zijn ook herkenbaar in een boek geschreven door  George Orwell en heeft als titel Dierenboerderij ( animal farm ) 

Het uitverkoren volk.

In de Delftse Bijbel werd  de Joodse Saulus de 1e Romein en als Romein kreeg hij de naam Paulus. 

Na de moord in 1477 op Hertog Karel de Stoute en de eerste Delftse Bijbel kregen de astrologische Planeten  naast de verduisterde Griekse geschiedenis voor nieuwe generaties ook Romeinse namen. Opmerkelijk was ook een zogenoemde zondvloed met centraal de berg Arrrat. 

De Romeinse God van Oorlog 

De Griekse god Mercurius werd de Romeinse God Jupiter en de God Aresh werd Mars en de Griekse Aphrodite werd Venus en Eros het kind kreeg de naam Cupido.  

Romeinse geschiedenis is voor elk normaal mens verwarrend De god van liefde in spiegelbeeld werd Roma. Het Bijbelse boek verteld over slavernij en een godsdienst oorlog kreeg als naam beeldenstorm. 

 Wat de zondvloed betreft in Oost Turkije ( voormalig Armenië is de de berg Arrarat nog steeds besneeuwd en onveranderd vijf kilometer hoog)  Het is ondenkbaar dat er een relatie bestaat met een zogenoemde Ark van Noa.

Geloof met een sausje is Handel in Gebakken lucht 

 In Aziatische landen en het Verre Oosten is de Bagahvat Gita ( lied van de heer) het oudste boek in de wereld ook een heilig boek zonder profeten  "helderziende geschiedschrijvers "  die bij herhaling het boek van God vernieuwen en verkopen " handel in gebakken lucht "  

De vraag aan elke romeinse gelovigen en de  "onfeilbare Paus" als plaatsvervanger voor Jezus,  "geboren uit een maagd " moet zijn;  Wat was eerder, de kip of het ei ?..

De Delftse Bijbel was voor gelovigen het eerste in Nederlandse taal gedrukte boek. Het was een 100% vertaalt Joods wetboek zonder psalmen. Ons taalgebied kreeg na de moord op de Bourgondische hertog Karel de Stoute in kerken predikers met verhalen van en over " de Romeinen " en de " Israëlieten " die als slaven waren ontsnapt nadat Moses en zijn volgers van god dwars door de rode zee een weg kregen om uit Egypte te vertrekken.

De Goden Isis - Horus en Seth.) in relatie met Griekse zon religie van de God Mithras is vanaf dat moment verduisterd. 

 De  ( Joodse Saulus ) heeft nooit mijn leraar Jezus ontmoet en om deze reden blijf ik bij de leer van Jezus welke geen enkel respect had voor Joodse schrift geleerden en er zelfs mee in gevecht ging binnen de tempel. 

Bij twijfel over geloof onderzoek ik altijd alles zelf. 

Ik geloof niets en mijn advies is gebruik bij twijfel je gezonde  verstand. Daarbij komt dat zo mij is verteld dat de Romeinen na Jezus te hebben veroordeeld ook de 1e belangrijke apostel Andreas hebben vermoord aan het Andreaskruis. De Romeinen maken zich voldoende herkenbaar als bron van het kwaad. waarbij elk later religieus conflict zoals met de Palestijnen is te herleiden naar de Joodse Saulus en de zelfverheven " Israëlieten " als  bron voor verdeeldheid en haat. 

In het licht van Sol Invictus ( de onoverwinnelijke zon ) 

Saulus was Joods maar na een bliksemflits vanuit het Taurus gebergte in Cilicië in Griekenland verbeelde hij zich het licht van Christus ( de zon ) te brengen binnen de onoverwinnelijke Sol Invictus ( de onoverwinnelijke zon cultuur ) waar de God Mithras Christus de zon was,  in relatie met astrologie en de 12 belangrijkste planeten van het astrologisch zonnestelsel. 

Mijn gedachten gaan naar de voor mij belangrijke apostel en Evangelist Lucas waarvan bekent is dat deze als schilder, schrijver en medisch wetenschapper verbonden was de stad Efeze en dus met de religieuze symbool kennis van de Mithras stier. in Grieks Cilicië. De apostel en evangelist Lucas werkte als wetenschapper, schrijver en arts in Efeze ( rond de nieuwe jaartelling ) de grootste haven en handelsstad van de wereld. Tot vandaag is Sint Lucas de beschermer van de schilders met als vaandeldrager de wereldberoemde Rembrandt van Rijn met zijn beeldsprekend religieuze meesterwerk de Nachtwacht. 

Elke symbool schilder verdient het licht.

X

Mijn gedachten gaan naar Peter Paul Rubens van het Sint Lucasgilde.

Ik herken de  papegaai ( een blauw gele Ara achter het kind met gekruiste beentjes

 Het goddelijk huwelijk  ( Hieros Gamos symbool ) 

In occulte taal X twee is één. 


De bron van verlichting is voor mij de innerlijke verlichting in relatie met meditatie.

De korte dagen van eind december was ik in (voormalig Grieks Cilicië onder de vlag van voormalig Griekenland ) De streek Cilicië met de havenstad Kusadasi en  Efeze ligt in huidig Turkije waar ik op 25 december 2021 samen met de zon en de stier ( denk even aan schilder Paulus Potter ) en alle leden van het Sint Lucasgilde de geboorte van God Mithras ging herdenken in relatie met het latere Joods/Christelijke bloed offer ( vanuit het theater van de Romeinen) 

In Nederland is het bloedoffer van Jezus de goede herder nog maar kort geleden herkenbaar gemaakt met de Mattheus Passion in de astrologische maand van de stier ( meer bekent als het paasfeest ) als dood en wederopstanding. 

De  ( jurk dragende ) paus " twee is één " heeft als herinnering aan de God Mitra in India of Mithras in Egypte op het hoofd nog altijd een symbolische Mithras mijter zoals eerder Sint Nicolaas uit Grieks Cilicië de stad Mira ( huidig Turkije) 

Je gaat het échte licht pas zien, als je het door hebt ( uitspraak: voetballer Johan Cruijf )

 Jezus als leraar is voor mij de goede herder 

Jezus is voor mij als spiritueel leraar verbonden met de zon en de leer van Mithras en het bloed van de Goddelijke stier welke tot heden met drie kraanvogels is afgebeeld in de Kathedraal van Trier, Duitsland, en binnen de wereldberoemde Notre- Dame de Paris. 

Met bewijs blijft deze kennis verbonden met (god) Keizer Constantijn de Grote in de naar hem vernoemde stad Constantinopel en Efeze in Grieks Cilicië en de Duitse stad Trier.

Griekse geschiedenis kent geen Romeinen. 

Ik denk met groot respect aan (god) Keizer Hadrianus met verering van de God Mithras in Efeze en zijn gehele werkgebied in Grieks Cilicië, ( de havensteden Trabzon, Samson aan de zwarte zee en de kust van ( voorheen Iberia ) huidig Georgië met de haven stad Colchis  ( bekent van Jason en het gulden Vlies) 

Daarbij denk ik aan de berg Arrarat en het koninkrijk Haig in Armenië waar de voorouders en al zijn nakomelingen zoals de heilige Vaast van Arras in Normandië (huidig Frankrijk) en de later Hertog Filips de Goede stichter van de orde van het Gulden Vlies (  met verwijzing naar de Griekse Jason Arras) en naar de Iraanse of voormalig Perzische god Aresh de boogschutter.

. In de laatste uitgave van de Bijbel in 2021 is opnieuw de Arras rivier als huidige grens van Armenië en Turkije vergeten.

In de Arras rivier heeft Jezus de eerste koning gedoopt zodat Armenië het eerste Christelijke land met Jezus centraal was 

Na de  moord op Hertog karel de stoute in 1477 als laatste Bourgondische Hertog  uit de Griekse stamboom Aresh zoon van Zeus en Hera ontstond later  de familienaam Arras tot de moord 1477 de Joodse Bijbel van de Joodse Schrift geleerden kwamen Saulus de latere Paulus en verhalen over slavernij en oorlog.

Lof der Zotten.

 Over de daaropvolgende beeldenstorm ( godsdienst - oorlog) en de zogenoemde vrijheid van Godsdienst schreef de bekende Desiderius Erasmus als Christelijke humanist het " vergeten of verduisterde " boek lof der Zotten. 

De Romeinen en de Israëlieten zijn voor mij herkenbaar in de leer van de Romeinse Jezuïeten en de herkenbare zonsverduistering van de God Mithras. Het is niet nodig een bezoek aan de paus in Rome te brengen om de hoer van Babylon te herkennen 

Alles wat tot heden nieuw onder de zon was; is dat Jezus de besnijdenis verwierp om reden dat God na zijn schepping ( volgens de Bijbel )  na  zeven dagen zag dat de schepping goed was. In ruil voor de besnijdenis werd door Jezus als éérste de koning van Armenië in de Aras rivier ( heden de grens tussen Armenië en Turkije) gedoopt.

Dit bewijst mij bij herhaling, dat er niets nieuw was onder zon en dat de stier als stoffelijk symbool voor opkomst en ondergang, en reïncarnatie ( wede vleeswording) onveranderd bleef. 

Bibliotheken zijn om reden van de waarheid  afgebrand maar in de Bijbel heb ik het boek prediker gelezen en dat zegt dat er voor alles een tijd is en dus ook voor fleur de Liz als symbool voor de waarheid. 

De Heilige stier was in Egypte bekent als Apis en in Hindoeïstische, Boedistisch India als Nandii en was daar het voortuig voor de God Shiva

Met deze Christelijke kennis over Sol Invictus als onoverwinnelijke zon en de Christelijke geboorte van Mithras op 25 december ging ik op vakantie naar de streek Cilicië en de stad Efeze. Dit na een eerder bezoek  op 5 december 2021 aan Museum Swaensteyn in Voorburg ( dichtbij mijn woonplaats ) 

Het was mijn bedoeling geweest om in het museum van Voorburg informatie te krijgen over god keizer Hadrianus en de historische handelsstad; Ford Hadrianus  ( huidig Voorburg) 

In het museum kwam ik geheel onverwacht in een sfeer van Sint Nicolaas uit de voormalige Griekse stad Mira uit Cilicië nabij de stad Efeze het centrum van bekende apostelen in Cilicië (huidig zuid west Turkije) voormalig Griekenland en nu stond ik in een Europese kerstshow ( van oost Orthodox en Romeinse  leer over kruistochten onder leiding van een zich zelf verheven onfeilbare paus. ) De leer van de kerk met de geboorte van Jezus was in relatie met 25 december ook de geboortedag was van de God Mithras maar deze informatie bleef voor alle " christendom " bezoekers buiten beeld. 

Ford Hadrianus was een handelsstad en is IN DE 2E EEUW opgericht  door GOD keizer HADRIANUS  

Na mijn bezoek aan het museum dacht ik dagen later nog aan de "heilige Bonifatius" die bekent was gebleven nadat hij in de 7e eeuw een heilige boom ( eik of rode beuk omhakte ) Dit heeft  hij waarschijnlijk gedaan om reden dat hij onwetend was over energie uit de aarde en de verbinding met de zon. Als ik nu aan Bonifatius denk dan denk ik aan een echoput en voel mij direct verbonden met  de heilige stad Dijon in Bourgondië in Frankrijk en daaropvolgend met de profeet Abraham/ Ibrahim en de stad Mekka als historisch en religieus energie centrum van de wereld. 

Tijdens echo meditatie gaan mijn gedachten naar Mekka en de belangrijkste Hindoeïstische Mitra god welke ook bekent is als de god Mithras in Iran ( voormalig Perzië en Egypte  en Grieks Cilichië - Armenië ) en huidig Turkije.

Tot heden zijn alle mensen in de gehele wereld onveranderd verbonden met  (de god van het licht - de zon ) en Varuna (de god van de duisternis en luchtvochtigheid, regen en rivieren en zeeën en ondergrondse wateren. 

Mekka is het centrum van onze wereld waar de Noord en Zuidpool samenkomen en dat is de echoput van "Bonifatius " en de echoput in Bourgondisch Dijon in relatie met de historische kennis van het Chinese Kompas in relatie met de kruiden en metaal handel  over land en water tijdens de historische Zijderoute. Het is zinvol om kennis te nemen van de heilige Koran waar wij Mekka slechts één maal kunnen lezen in Ali Imran Soera 96e vers. Mekka is het centrum tussen de magnetische Noord en Zuid pool en dat bewijst dat kennis van het kompas als Chinese uitvinding ouder is als de Chinese rabarber welke 5000 jaar voor de Christelijke jaartelling al werd gegeten. 

Met mijn stamboom kennis in relatie met kundalini energie denk ik nu aan verduisterde geschiedenis over de God Mithras en (God)  Keizer Hadrianus en zijn boezemvriend Antonious ( ook Goddelijk ) in relatie met de verering van de God Mithras op 25 december geboren uit een maagd.

 Volgens de Joodse - romeinen was het denkbaar om dik te worden zonder te eten en opnieuw denk ik nu aan Peter Paul Rubens en de heilige familie met papegaai ( blauw - gele Ara ) S/R heilig - bloed en het sint Lucas gilde waar de kennis van is verduisterd nadat Napoleon met zijn ( Goddelijke Mithra kennis ) op het eiland Sint Helena in de Zon was geplaatst.

 De verering van de god Mithras is in Schotland nog herkenbaar in relatie met enkele offerplaatsen in de Hadrianus wall. 

Nu in de 21e eeuw is er een wandel - meditatie route langs deze Hadrianus wall welke een relatie heeft met Stonehenge en de religieuze zonnewende. 

Tijdens een wandeling is het zinvol om te mediteren over het woord zonsverduistering in relatie met het Oud Griekse woord Christos en innerlijk licht. 

In Nederland is de God Keizer Hadrianus voor mij onlosmakelijk verbonden met water wegen zoals ( de Vliet of het Rijn Schiekanaal met sinds de 1e eeuw na Chr. indrukwekkend transport over water vanuit de historische haven Dorrestad en handelsstad Ford Hadrianus in Voorburg. Vanuit delft waren er waterwegen naar  het achterliggende Delfland  met historische plaatsnamen zoals Schipluiden en Maasland waar in 2021 in Museum de Schilpen een boekje is verschenen over het ontstaan van de polders en als gevolg de regionale zorg voor het water van Hoogheemraadschap Delfland. Bij herhaling is er geen informatie over Ford Hadrianus en het graafwerk voor de aanleg van de vliet en het Rijn Schie kanaal vanuit Leidschendam richting Delft en daarovolgend Rotterdam 

Bij de gedachte aan Paulus als 13e apostel denk ik als vanzelf ook aan  de romeinse God Janus zonder Griekse geschiedenis en zijn twee  gezichten. 

Het is volgens mij noodzakelijk goed en belangrijk om Griekse geschiedenis transparant naar waarheid voor alle mensen zonder Romeinse manipulatie herkenbaar te maken. 

Ook Dorestad kende opmerkelijk zoals Ford Hadrianus in de 1e eeuw al stadsrechten.
Dorestad had een Internationale handelshaven zelfs al voorafgaande aan Voorburg in de 1e eeuw van  (god)  Keizer Hadrianus 76 - 138 n. Chr. De keizer kreeg na invoering van de Juliaanse kalender als vanzelf de  naam  Augustus (de achtste maand 8 was de verbinding met  (god) in de oogstmaand. 
Wat je vroeg zaait kan je in augustus oogsten. (god) keizer Hadrianus is heden in de 21e eeuw bekent van wandelvakanties langs de hadrianus muur in Noord Engeland ( van de oost naar de westkust 135 kilometer) Denkend aan onze Griekse voorouders liet (god) keizer Hadrianus in het Griekse Troje  (nu Turkije) een tempel bouwen voor Zeus.  


Het betreft voor mij opnieuw een verlicht speerpunt in onze geschiedenis met de Griekse Goden.

Forum Hadriani in Voorburg kende in de eerste eeuw van de nieuwe Julianus kalender al  stadsrechten. Als herinnering aan  deze Europese mijlpaal toont Voorburg in het Swaensteyn museum nu een Fibula ( een  Bourgondische jas sluiting) en één historisch wagenwiel uit de tijd van de de 1e eeuw van de Merovingers ( denk bij de Merovingers aan de graal en het boek de Davinci Code) Het wagenwiel met 10 spaken is veelzeggend. Het zegt zo boven zo beneden ( wat je zaait zal je oogsten) of  ( mnl / vrl de zon en de maan) Opkomst en ondergang ( geboorte en dood ) reïncarnatie (weder - vleeswording) Tijdens mijn bezoek aan dit museum en dagen later dacht ik aan verduistering over de kennis en de aanleg van waterwegen in de 1e eeuw zoals  ( de Vliet als waterweg van de rijn naar de maas) met regionale havens in Voorburg, Rijswijk, Delft, Schiedam, en Rotterdam en alle zeehavens in relatie met bijvoorbeeld de tinmijnen van Joseph van Arimathea en de scheepvaart van de historische zogenoemde zijderoute.

Sint Nicolaas / museum Swaensteyn Voorburg.

Voorburg had op zondag 5 december in het museum een verzameling (historische kerststallen) uit West Europa en enkele Balkan landen, aangevuld met Orthodoxe iconen ( kunstwerken van o.a. de Heilige Sint Nicolaas uit Rusland )  De heilige Nicolaas komt uit de Griekse stad Mira (huidig Turkije) en is met zijn  zeemansverleden bekent als patroon en beschermer van zeelieden en prostituees. 

Mindfuck is in december 2021 op zaterdag een T.V. programma over magie en occult theater.

Sint zittend op een wit paard in het museum van Voorburg zag ik als waanzin (mind fuck) immers de schuimkoppen van de zee in een zware storm hebben geen enkele relatie met sneeuw op daken van Nederlandse huizen. Elk mens met religieuze kennis weet  dat de heilige Sint Nicolaas de meest heilige persoon is voor alle Grieks Orthodoxe Christenen in de wereld en zeker in Rusland. Daar grapjes over maken vind ik ongepast en om deze reden vind ik het nu gepast ook een religieuze grap te maken over geloof.

Orthodox Christenen kunnen niet geloven dat een vrouw dik kan worden zonder te eten en zeggen vervolgens dat god geen zoon heeft en ook geen beeldhouwer is. Met andere woorden de Romeinen prediken en handelen en verkopen geloof als gebakken lucht wat begon met Lupus. 

Romulus & Remus

De romeinen zijn ( gebruik google ) gezoogd door Lupus een wolvin. Het standbeeld van deze Lupus als wolf en de tweeling Romulus & Remus is te zien op de grote markt van Brussel. ( gebruik Google ) De Romeinen schrijven over Griekse geschiedenis en spelen héél herkenbaar vals spel met de Griekse geschiedenis. Met hulp van ( google ) is het mogelijk om eigenwijs en geheel zelfstandig regionaal en internationaal de  symbolische wolf in schaapskleding te leren kennen. 

Om deze reden krijgt mijn woongebied regio Westland, Delft, Rijswijk, Voorburg, Sion, en Den Haag  in dit schrijven van mij wat extra aandacht. Daarbij wil ik mij in relatie met het voorgaande laten weten dat Lupus de wolf in de astrologie  is verbonden met de astrologische Centaur ( als symbool half paard en half mens) en met pijl en boog het symbool is voor mijn sterrenbeeld boogschutter. Dit is een vuurteken en deze Centaur is ook bekent als Chiron de zoon van de machtige titaan Kronos ( gebruik Google indien gewenst) Chiron was in de Griekse mythologie de leraar van Jason Arras en deze is met de orde van het gulden vlies uit de tijd van Hertog Filips de Goede in de 15e eeuw en tot heden bekent gebleven binnen de Jacobskerk in Den Haag. 

 


Ons Familiewapen (de wolfshond en twee eendjes)  staan symbool voor David de Bourgondische bisschop in Wijk bij Duurstede en zijn twee notarieel erkende kinderen Jacob en Johan.


 1.  
 2. De Binnenhof met ridderzaal in het gehucht La Hay in de 13e eeuw.

De historische Sint Jacobs kerk nabij de grote markt in het centrum van La Hay

(het latere Den Haag)


In de 15e eeuw had mijn Bourgondische                                                                                                                                                                                                                                                                                                      familie ook een eendenkooi in beheer ( om wilde eenden te kunnen vangen) nabij het huidige station Hollands spoor en enkele generaties later was er voor het nageslacht een nieuwe kooi in het (huidige) Zuiderpark in Den Haag. Laatstgenoemde kooi is na een gemaakte afspraak onder deskundige begeleiding nog te bezichtigen.

Ons familiewapen

Waar op ons familie wapen een Kooikers hondje was te verwachten, zag ik heel opmerkelijk een wolfshond. In onze tijd is deze bekend als Duitse Herder en deze wordt niet zelden door de douane of politie gebruikt bij onderzoek in verduisterde zaken. Gelukkig heb ik wetenschappelijk een goede relatie met de heilige Sint Nicolaas uit de stad Mira en zijn tijdgenoot de heilige Christoffel ( bekend  als Christusdrager) Binnen de Orthodox Christelijke kerk is deze heilige bekent als Icoon met hondenkop) Beide heiligen komen uit Grieks Lycië. (huidig Turkije) Christoffel is in 1968 van de vorige eeuw als heilige door de Rooms Katholieke kerk afgevoerd echter het licht van Christus is al eerder in Noord Afrika aangekomen bij de Heilige Augustinus in Souk Arras (huidig Algerije) 

Egyptische Saint Christofer/ Heilige Christoffel 

Bij  gedachten over een reis door de tijd is het goed om de spirituele hulp in te roepen van Sint Christoffel welke als drager van de Griekse Christos (de zon ) herkenbaar is en aanvullend veelzeggend met zijn (Egyptische hondenkop)

Opmerkelijk is sinds enkele jaren de wolf terug in Nederland.

De vraag is nu waarom vertrok hij eigenlijk en wat is toeval?

 

De wolfshond rond1650 aan de ketting (schilder Paulus Potter)

Nu het karakter van de wolfshond (als symbool van de adel) tot eind 15 eeuw binnen onze familie centraal stond zal ik met bekende schilders zoals bijvoorbeeld Paulus Potter proberen het verleden opnieuw herkenbaar te maken.


 


Het kooikers hondje (schilder Paulus Potter)

Achter ons familiewapen zit een verhaal wat ik met symbool kennis in vogelvlucht herkenbaar wil maken.

Onze familie welke oorspronkelijk van adel was is door natuurlijke oorzaken in de 15e eeuw met een eendenkooi en een water molen op drift geraakt.

Voorafgaand aan de 15e eeuw denk ik aan de algemeen bekende geschiedenis van de zijderoute en de eerste religieuze volgelingen van Jezus en Maria Magdalena. 

Bij het woord vogelvlucht denk ik nu aan de eendenkooi van Jacob "up te drift" met als belangrijkste hulp zijn kooikers hondje. Niet onbelangrijk was Jacob in de 15e eeuw met zijn bijnaam  (de Lange) ook priester binnen de Jacobs kerk in La Hay.

Heden is voormalig La Hay met een internationaal hof de bestuurlijke hofstad Den Haag.

Kennis wint van geloof.

Nu vijftien generaties terug was mijn voorouder Vader Jacob (de Lange) als priester binnen de Jacobskerk, en Kanunnik binnen het Elisabeth klooster in relatie met een kooikers hondje ook nog beheerder van een eendenkooi. Notarieel was hij als zoon een zoon van Bisschop David van Bourgondië regionaal kanunnik over meerdere kloosters. 

Bisschop David van Utrecht had notarieel beschreven twee erkende kinderen

Jacob en Johan.

Zie rechts boven  de afbeelding van de wolfshond (aan de ketting)

(schilder Paulus Potter)

De oude Jacobs kerk in het gehucht La Hay uit de tijd van de Hertogen van Bourgondië  wordt vijf eeuwen later in de volksmond de Haagse Toren genoemd. 

Nu in de 21e eeuw vijftien generaties na Bisschop David van Bourgondië heb ik een boek geschreven met aanvullende illustraties en uitleg over verduisterde geschiedenis en verborgen symbolen.

Kennismaking


Ik ben  (tijdens de 2e wereldoorlog geboren) binnen een tuindersgezin in het buitengebied van het dorp Maasland en christelijk gedoopt in de Maria Magdalena kerk.

Mijn drie doopnamen zijn volgens Katholiek gebruik; Petrus, Adrianus, Maria.

Ik ben vernoemd naar mijn grootvader Piet (Petrus) en Adrianus de vader van mijn Moeder.

Afsluitend kreeg ik als derde doopnaam Maria als een verwijzing naar de Maria Magdalena kerk in Maasland waar ik ben gedoopt.

Maria Magdalena.

In Frankrijk is Maria Magdalena vooral bekend als Notre Dame

(onze Lieve Vrouw) de Luminiëre (de verlichte) 

Daarbij is Maria Magdalena ook bekend gebleven als Maria van Galilea

Galilea is het bekende zoet water meer in Palestina (Israël)

Maria "de verlichte"  is (versluierd) ook bekend gebleven als "verduisterde" vrouw van Jezus met "Sang Real "als nageslacht de Merovingers en daaropvolgend tot in de 15e eeuw de Hertogen van Bourgondië.


Het Historisch Bourgondisch stadhuis in Gouda

Tot in de 15e eeuw zijn heel veel kerken en kathedralen met een of meerdere (Griekse Magdala torens) gebouwd en naar Maria Magdalena vernoemd. Bij de naam Magdalena denk ik aan de Griekse naam Magdala wat in Egypte vanuit de Griekse taal, toren betekent. 

Met dit beeld van Egypte voor ogen denk ik vooral aan de eerst gebouwde vuurtoren bij de haven van Alexandrië. Deze havenstad is 300 v. Chr. vernoemd naar (god) keizer Alexander de Grote. (familienaam Arras)

Als wij deze  geschiedenis in het juiste perspectief zien dan herkennen wij Maria Magdalena ook in de 21e eeuw als een lichtbrenger. Met deze basiskennis van energie herkennen wij het licht bij de (verduisterde) Merovingers en daaropvolgend de Hertogen van Bourgondië.

In de vroege middeleeuwen zijn heel veel Kathedralen en kerken in Nederland en Vlaanderen gebouwd en naar Maria Magdalena vernoemd .

Deze historische monumenten zijn in veel steden tot heden beeldbepalend.

Vooral buitenlandse toeristen hebben bewondering voor de architectuur vanuit de vroege middeleeuwen. Als voorbeeld noem ik het oude stadhuis in Woerden, Gouda en Delft. Aansluitend denk ik aan de St Jan Basiliek in s' Hertogenbosch en de St Bavo in Haarlem met gemetselde muren van 80 m1 hoog.

Onze Lieve Vrouwen kerk uit de 15e eeuw in de Bourgondische stad Breda

Kijk voor meer informatie even op www.Bourgondisch Breda.

Woorden zijn als zaden.

Wat stenen ons vertellen.

Rechts onder ziet u De Grote Sint Bavo in Haarlem en links de st Jan in s 'Hertogenbosch

gebouwd tussen 1370 en 1530 

Heden zijn het allemaal rijksmonumenten.St Jans Kathedraal s'Hertogenbosch
St Baafsabdij in Gent is bekent van het schilderij de rechtvaardige rechters.
St. Baafsabdij uit de 7e eeuw in Gent.

De rechtvaardige rechters in de abdij van Johannes de doper.

Onder zien wij in de 15e eeuw de ooievaar in (La Hay ) op de Jacobsklok binnen de Haagse Toren van de Jacobskerk. De ooievaar is heden het stadswapen en Den Haag is de internationale stad van vrede en recht.

In vogelvlucht richting Normandië kom ik in Arras de historische stad van de Merovingers en denk aan de verduisterde geschiedenis van de heilige bisschop Vaast van Arras en de doop van de Franse Koning Clovis in het jaar 490. Deze stad is ook nog bekent als Atrecht.

Al deze verduisteringen wijzen ons nu in de 21e eeuw de weg naar de uilen stad Dijon.in Frankrijk met de echo van de Mozesput


Het winter paleis van de Hertogen in Dijon Frankrijk is heden een museum

Alle voornoemde historische bouwwerken zijn spiritueel verbonden met de heilige stad Dijon.In de streek Bourgondië. In het oude centrum zien wij de uilen in het straatbeeld in de heilige stad Dijon.

 

Wapen van Arras met fleur de liz als historisch symbool voor opkomst en ondergang. 

(schild van Atrecht)

In de stad Arras in Normandië gedenken wij de heilige  bisschop Vaast van Arras met zijn beer. 

Deze stad Arras ligt in de streek Normandië en de naam van de streek verwijst naar de Noormannen. Deze Noormannen waren historisch verbonden met de Vikingen in Noorwegen en de zijderoute over land en water met vertakkingen tot in China.

Kathedraal van Onze Lieve vrouw en de Heilige Bisschop Vaast van Arras

Breng eens een bezoek aan deze monumentale stad Arras.

Hoor de klokken uit de verduisterde middeleeuwen luiden.

In het juiste perspectief  zien wij nu in Frankrijk, Vlaanderen en in het huidige Nederland de veelzeggende monumentale bouwwerken.

Herkenbare feiten

Wij gedenken (god) keizer Alexander de Grote 300 voor en (god) keizer Constantijn de Grote. 300 jaar na de Griekse Christos. Centraal met de nieuwe jaartelling  komt (Jezus Christus als de Zon ofwel Gods zoon centraal. De naam (god) was verbonden met Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon)

Voornoemde mensen waren gezalfd door de Griekse (Christos) de zon.

Onze familienaam Aresh, Arras, Arisse (herrezen) blijkt na de dood van de laatste Bourgondische Hertogen te zijn verduisterd.

De Romeinen schrijven geschiedenis.

Ruim voor de nieuwe jaartelling stond ook het leven van Julius Caesar en Cleopatra uit Egypte. centraal. Nu in de 21e eeuw zijn er wetenschappers die zeggen dat Jezus opmerkelijk veel gelijkenis vertoonde met Julius Caesar. Deze had ook de naam Augustus en gaf de doorslag voor het ontstaan van Rome.

Augustus was sinds de oudheid de oogstmaand.

Met deze geschiedenis komen wij in de tijd van Claudius en zijn vrouw Agrippina en haar zoon Nero welke op het eind van zijn leven uitriep wat een groot kunstenaar gaat er met mij heen. Er is over deze periode een boek geschreven door PhilppVandenBerg met als titel Nero.

Zonder strijd geen overwinning is een Romeinse uitdrukking.

In de 14e eeuw komt er een paleis voor de Paus in Avigon in Zuid Frankrijk grenzend aan het gebied Oranje ( de latere prins van Oranje)

De macht van de paus als Pappa of Vader is bijna direct herkenbaar in de kerk.


Wapenschild Paus Franciscus

Sol Invictus

.(de zon centraal)

De Romeinse kerk heeft in de geschiedenis altijd tegenstanders gekend. Daarbij denk ik nu aan de Katharen in Zuid Frankrijk en de zogenoemde heksen en de Albigenzen  (verdacht van homo seksualiteit) Na de moord op de laatste Merovingse Koning Dagobert kwam de profeet Mohamed en  waren er de kruistochten tegen de Islam. Vanuit deze strijd volgde de moord op de Tempeliers (twee mannen op één paard) Dit was voor de paus en de kerk teveel en ook deze zijn verdacht van homoseksualiteit vermoord.

De huidige paus Franciscus in de 21e eeuw vraagt (wie ben ik?) om over homoseksualiteit te oordelen. In zijn wapen zien wij Isis,Horus en Seth uit Egypte en de Romeinse Venus ster ofwel de Griekse astrologische Aphrodite (de morgenster)

De zonnekoning.

In de 17e eeuw laat zonnekoning Lodewijk de XIV nabij  Parijs het indrukwekkende kasteel Versailles bouwen met schitterende paleistuinen. 

Zonder strijd geen overwinning

(Romeinse spreuk)

Echter in de geschiedenis is er nog nooit een oorlog gewonnen en in de toekomst zal er ook nooit een oorlog worden gewonnen.

Vrede is de weg.

Karma

(de oude wet van oorzaak en gevolg)

Wij gedenken de Hertogen van Bourgondië.

De verduisterde middeleeuwen verdienen om deze reden het licht.

Tijdens mijn jeugd was Delft voor mij de meest bekende stad, welke tot heden heel bekent is van het (delfts blauw aardewerk ) en van schilder Johannes Vermeer met zijn meesterwerk het melkmeisje. In het oude centrum van Bourgondisch Delft zijn tot heden de oude en de nieuwe kerk, uit de tijd van de Hertogen van Bourgondië beeldbepalend.

De toren van de nieuwe kerk in Delft is na de Dom in Utrecht de hoogste in Nederland.


De toren van de Nieuwe Kerk in Delft

 Andere tijden/verduisterde geschiedenis

Sinds 1932 van de vorige eeuw is  ons volkslied verbonden met Willem van Oranje met herinneringen uit  de tijd  van de watergeuzen. 

Voorheen was ons volkslied

Wien Neerlands bloed.

(stukje tekst)

Wie Neerlands bloed in d'aders vloeit van vreemden smette vrij.

Wiens hart van land en Koning Gloeit.

De herders en de schapen

(het uur van de wolf)

Met de reformatie en de Delftse Bijbel is de naam voor de Bourgondische kerken gewijzigd in (de oude Jan) en de nieuwe kerk. Deze (nieuwe kerk) is na de 16e eeuw vooral bekend van het graf van Willem van Oranje.

Het huis van Oranje..

Uit deze tijd komt de Delftse Bijbel.

(direct het best verkochte boek)

De reformatie in de 16e eeuw staat voor godsdienstvrijheid en met de Bijbel voor vernieuwing van het Joods christelijk verbond.

De Grieks Orthodoxe kerk heeft zich al eerder vrij gemaakt van de Romeinen.

De Romeinse leer zegt dat Jezus aan het kruis is gestorven voor alle zonden van de wereld en dat zijn moeder de onbevlekte ontvangenis was en als maagd een kind baarde welke om deze reden Gods zoon werd genoemd,

De beeldenstorm vraagt in de 21e eeuw om spirituele transparantie.

Na de dood van Hertog Filips de Goede ( Brugge Vlaanderen) welke zich tot zijn dood door de heilige Koran liet inspireren komt de religieuze erfenis (w.o het Evangelie van Jezus) in bezit van zijn zoon Karel de Stoute en vervolgens Hertogin Maria  van Bourgondië en haar zoon Filips de Schone welke wordt vermoord in 1506.

De Heilige Koran is sinds  de 8e eeuw als erfenis van de profeet Mohammed bezit geworden van de Soennieten en Sjiieten.

In Rome is eind 15e eeuw al een begin gemaakt met de bouw de Sixtijnse kapel. Enkele eeuwen later volgt  ( denk aan het goud van de Inca's en de Maya') de bouw van het Vaticaans paleis. 

De Hertogen van Bourgondië zijn dan al (oogjes toe en snaveltjes dicht) dood en begraven binnen de direct vergeten (heilige uilen stad Dijon) en het Paleis van de Hertogen. De Griekse Christos (Christos de zon) wordt in de volgende eeuwen. verduisterd samen met Maria Magdalena, haar nageslacht de Merovingers en de geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië.

Na de dood van de hertogen van Bourgondië komt in versluierde Spiegel taal

De Bijbel is het best verkochte boek.

In ruil voor Maria Magdalena komt Maria van Galilea als (maagd) in beeld

In 1854 is er de blijde boodschap dat Jezus was geboren (zonder erfzonde) uit de maagd Maria welke dan symbool staat voor een  onbevlekte ontvangenis.


Symbool van opkomst en ondergang.

In dezelfde periode van vernieuwing worden Katholieke kerken versierd met schilderijen over het lijdensverhaal van Jezus de Goede herder,

Na zijn dood is Jezus als hovenier opgestaan en ten hemel opgestegen.

Hemelvaartsdag is al enkele eeuwen een vrije dag

Jezus vaart ten hemel onder Joodse/christelijke  vlag.

Het lege graf (voorheen in de tuin van Jozef van Arimathea) als belangrijkste man van de zijderoute is heden de grafkerk in de stad Jeruzalem in Israël (voorheen Palestina) 

Veel (gelovige) bezoekers gaan sinds 1948 naar (het beloofde land) Israël om dit lege graf te bezoeken. en eindigen veelal bij de klaag muur van het (uitverkoren) volk op de tempelberg.

De kruisdood van Jezus is in Israël opmerkelijk onbekend gebleven.

Heden is Jacob in politiek verraad herkenbaar.

Het Joods - christelijk verbond en Zionistisch Israël is herkenbaar

Olie uit het Midden Oosten is het smeermiddel voor (westerse) wapenhandel

Jezus zou gezegd hebben oordeel en veroordeel niet.

===============

Jezus maakt ook vandaag nog blinde ziende en doven horende.

Het beloofde land is van oorsprong de gehele wereld

===================

Regionaal verduisterde geschiedenis.    .

Terug in de tijd denk ik aan Dokkum in Friesland ( 700 n.chr.)

Bonifatius is bekent gebleven als grondlegger van het (Grieks Orthodox) christendom.

Nederland. kende in het jaar 700 +/- 400.000 inwoners.

Bonifatius kwam met het Grieks Orthodox christendom

(DE DOOP MET WATER)

in ruil voor de besnijdenis.

Verlicht Inzicht.

God is liefde en de mens is geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.

En God zag dat het goed was.

Via de planeet Saturnus kwam de boodschap van Jehova of de God met de vele namen bij de aartsengel Gabriël en ook bij de profeet Moses en zijn opvolgende profeten. 

      Ik ben die ik ben 543 (de zon) mnl

       ik ben die ik ben 345 (de maan) vrl

__________________

                                                         888                               (24 uur)

Christos de zon 888    (24 uur)  de dag, de schemer en de nacht.

God schoep de mens met een eigen vrije wil naar zijn beeld en gelijkenis

En God zag dat het goed was.

De Gods-vonk/ is herkenbaar het Bewustzijn

=============

Nabij de huidige stad Delft vinden wij op Rijswijks grondgebied (huidig centrum van Rijswijk) de eerste Bonifatius kerk uit de 13e eeuw

(Bovenstaande Bonifatiuskerk is gebouwd in de 15e-16e eeuw.

Rijswijk kende met de Bonifatiuskerk het 1e Nederlandse bisdom.

Deze Heilige Bonifatius als eerste bisdom kerk is gebouwd in de tijd van de Hertogen van Bourgondië zoals ook de Sint Jacobs kerk ( met de oudste ooievaar in de  Haagse Toren)

Gedenk ook het Bourgondisch Hof (later genoemd) Het Spaanse hof uit 1467 in La Hay het latere Den Haag.

Nederland kende in de 15e eeuw al bijna ( één miljoen inwoners) en La Hay kende toen als dorp al bijna 6000 inwoners maar was zonder stadsrechten weinig meer, dan een gehucht, met voor de regio wel een belangrijke veemarkt, zoals ook Delft, Gouda of Alkmaar (boter en kaas)

Andere tijden.

Voor transport van bijvoorbeeld bier uit de stad Delft met stadsrechten naar La Hay was er paard en wagen en scheepvaart over de waterwegen.

Voor zelfstandig vervoer was er zelfs nog geen fiets.

Andere tijden.

Heden kent Nederland 17.000.000 miljoen inwoners en voor transport is er openbaar vervoer is er de keuze voor een fiets auto, tram, bus, trein of vliegtuig. 

Niet zelden staat er een auto voor de deur.

Voor deze mensen is er in de 21e eeuw naast voedsel, gezond drink water, elektriciteit en voor communicatie telefoon, radio, televisie en internet.

Regionaal was er in La Hay "het zieken" waar tot in de 15e eeuw (inmiddels vergeten) Vlaamse zusters vanuit het klooster Sion In Rijswijk de regionale zieken verzorgde.

Andere tijden/Verduisterde tijden

Het Vaticaan moest nog worden gebouwd.

Leonado Davinci met het Davids beeld

(was nog een illusie)

Het (joods christelijk verbond is in Ezau en Jacob herkenbaar)

"ik hou je hiel vast"

Het Joods / christelijk verbond is herkenbaar.

Zonsverduistering (tijdens de middeleeuwen)

De opmerkelijke geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië van de 12e tot de 15e eeuw  lijkt in de 21e eeuw volledig te zijn vergeten of (occult) verborgen en om reden van dit laatste denken wij nu aan de gods vonk welke bekent is als de ziel en de geest.

Het is ook zinvol stil te staan bij het Griekse woord Christos wat Zon betekent.

Gods geest ging over de wateren.

Gedurende de dag zien mensen in de gehele wereld de zon ( de Griekse Christos) symbolisch over het water lopen en op het eind van de dag ( in volkstaal) in de zee zakken. Het Romeins christendom (als later geloof ) vind herkenbaar zijn oorsprong in de Griekse Christos (Sol Invictus) de onoverwinnelijke zon. Nu het Griekse woord Christos als de zon, herkenbaar is, wordt duidelijk hoe het woord Christos voor gelovigen in occulte symbooltaal vlees is geworden en Jezus (in de stof) de zoon van God wordt genoemd zoals de eerdere keizers en latere (zon) Koningen en Keizers.

Christos (gezalfd door de zon)


X

In het kruis zien wij het oude Hieros Gamos Symbool

Zonder licht is er geen leven en in symboliek gedenken wij brood en wijn.

De oorsprong van geloof is herkenbaar in het Griekse woord (religio) en de spirituele boodschap is herkenbaar in het latere Romeinse woord Religie wat staat voor eenheid.

De oorsprong van geloof is kennis en wetenschappelijke eenheid.

Wij gedenken de Thora, en de woorden van Jezus over de schrift geleerden.

Daaropvolgend gedenken wij in de 7e eeuw de heilige Koran

Na de dood van de laatste Bourgondische Hertog komt in de 16e eeuw de Delftse Bijbel en is er opnieuw religieuze verdeeldheid.

Pinksteren

Het  oorspronkelijk Joods pinkster feest is herkenbaar in verdeeldheid

De vernieuwde  verdeeldheid in de 16e eeuw kreeg als naam godsdienst vrijheid.

Willem van Oranje was tot de 80 jarige oorlog de stadhouder voor onze Spaanse Habsburger Koning Filips II 

Wij GEDENKEN de Bourgondische VOOROUDERS

Van deze Spaanse Koning Filips II

 

De Hertogen van Bourgondië

Wij gedenken de Griekse Christos (de zon) en de maan.

Bezoekers aan de Nieuwe kerk in Delft krijgen tot in de 21e eeuw een theatraal beeld van de donkere middeleeuwen maar geen enkele wetenschappelijke kennis met toegevoegde waarde over de moord op wetenschappers zoals de vrijmetselaars (bouwers van veel historische kerken en Kathedralen)

De Griekse geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië en het fundament van onze huidige democratie blijft daarmee onnodig verduisterd.

Schilderij Lucas Crenach

De Paus in Rome zittend op zeven heuvelen (draken) laat koningen nederig knielen.

Sinds 1540 wordt de kerk in Rome langere tijd bestuurd door de bekende maffia familie Borgia (Franciscus Borgia 1510-1572)

Het is de tijd van paus Paulus III.en volkeren krijgen gratis onderwijs vanuit de orde van Jezuïeten. Deze orde van Jezuïeten gaven  kinderen in de voetsporen van Columbus tot in de bovenlaag middeleeuwse geschiedenis over het gevaar van de Vikingen en de Noormannen

Opmerkelijk is de huidige  Argentijnse paus Franciscus( Jorge Bergoglio) een Jezuïet met Italiaanse ouders.

De Jezuïeten onder leiding van (Paus Franciscus) blijven verantwoordelijk voor de onrechtmatig verduisterde geschiedschrijving uit de middeleeuwen.

De Hoekse en Kabeljauwse twist is heden in Delft nog herkenbaar. 

Herkenbaar is een groot deel van de toren van de nieuwe kerk in de stad Delft opgebouwd uit dezelfde steensoort als de Sint Servaas in Maastricht. De geschiedenis van de Hertogen van Bourgondië inclusief "de zoen van Delft" (Jacoba van Beijeren en haar volle neef Hertog Filips de Goede) uit de middeleeuwen is verduisterd  en vergeten. Om reden van verduisterde of vergeten geschiedenis binnen het van oorsprong Bourgondische centrum van de stad Delft schrijf ik over het regionaal verduisterde licht van Maria Magdalena, de Merovingers en de Hertogen van Bourgondië.

+

(Griekse Christos)

De onoverwinnelijke zon.(Sol Invictus)

Met kennis Van het oude La Hay (Den Haag) en het landgoed Sion in Rijswijk.komen wij samen met Maria Magdalena op het pad van innerlijke verlichting.

Dit licht is herkenbaar in het oude Hieros Gamos symbool

(Het Goddelijk huwelijk)

X

Vanuit vergeten geschiedenis gaan wij in het boek De Ware Jacob opnieuw kijken naar het melkmeisje van schilder Johannes Vermeer en naar het religieuze kunstwerk de stier van schilder Paulus Potter.met het Hieros Gamos kruis in de  bomen.

Dit kruis is ook herkenbaar in zijn schilderij Het Boeren erf.

Bij het melkmeisje denk ik ( aan een zwangerschap van negen maanden) 

De Heilige Koe.

Er zijn landen waarin de koe heilig wordt genoemd.

Elke moeder heeft negen maanden haar kind gedragen voor het de ogen van moeder mocht zien.

Spiegelend is de onbaatzuchtige liefde van elke moeder herkenbaar.

De vele schilderijen van Paulus Potter verwijzen bij herhaling naar het melkmeisje, zoals ook op het schilderij "het spiegelend koetje"

Grenzend aan de hof kade zien wij een middeleeuws naturistenstrand.

De oude  boom van kennis staat centraal .


 


Het "Spiegelend koetje"

Voor mij symbolisch herkenbaar als

Sara Aras

(schilder Paulus Potter)

Te zien in het Mauritshuis.

Op het schilderij zien wij de boom met een holle stam en aan de top een nieuwe tak.

Onder rechts zie je een man de hand rijken naar het koe melkende meisje.

(het melk meisje)

Links op de achtergrond van het paradijselijk (naturisten) strand zien wij op de Hof kade heden de (hoef kade) een hoffelijke koets getrokken door zes paarden.

Waarschijnlijk zit Amalia van Solms uit het Westlands gehucht Honselaersdijk in de koets

De weduwe van prins Hendrik gaat richting haar paleis Huis ten Bosch.

Dit paleis uit de tijd van (de broer) van Napoleon ligt in het (Haagse Bos) tussen de Noord en Zuid Houtse weg

Dit bos is het vroegere Haarlemse  Hout.

Uit deze periode komt het lied

"dat gaat naar Den Bosch Toe"

zoete lieve Gerritje.

Paulus Potter kende de stoffelijke weg.

Maar schilderde tot zijn vroege dood het Bourgondisch wij gevoel.

De stier is het oude astrologische symbool van religieuze éénheid

Wetenschappelijke éénheid.

De bekende schilder kende de weg van de wolfshond en de trouw van het kooikers hondje " en het melkmeisje met als naam Sara/ Aras.

Als symbool het spiegelend koetje met als tegenwicht de pissende koe.

Spiegelend is het occulte geheim in het boerenerf herkenbaar..

Als kers op de taart volgt zijn meesterwerk de stier met heel veel aanvullende religieuze kenmerken.

Tegenlicht.

Als tegenlicht maakte Potter in 1647 een schilderij voor Amalia van Solms (voor boven haar schoorsteen) met als titel de pissende koe.


De Oranje familiestamboom van Prins Hendrik met zijn echtgenoot Amalia had geen toekomst toen het Oranje echtpaar geen kleinkinderen had en dus geen rechtmatig erfgenaam.

Het boerengehucht La Hay met centraal de Jacobskerk grenzend aan de Grote markt krijgt wel als nieuwe naam s 'Gravenhage.

De Oranjeboom komt in beeld met de hooiwagen

schilder Jheronimus Bosch.

Na  de dood van de Hertogen van Bourgondië krijgt

s' Hertogenbosch de nieuwe naam Den Bosch 

"De  hooiwagen" 

Aan top van de hooiwagen zien wij.het

"Alziend oog "

Als symbooltaal met een spirituele boodschap zien wij rechts boven zittend op een tak de Uil.

Deze uil brengt ons bij de Mozes put in de heilige stad Dijon in Frankrijk.

Daar is tot vandaag het paleis van de Hertogen van Bourgondië

De Leeuweriken achter de uil, vertegenwoordigen een spirituele boodschap.


Het schilderij van Jeheronimus Bosch is te zien in het Spaanse Prado van Madrid.

Hoor de klokken luiden.

 


De spirituele blijde boodschap van "Sang Real" als de bloedlijn Sion blijkt door vrijheid van godsdienst en een tachtigjarige oorlog met Spanje tot in de 21e eeuw regionaal in Delft en La Hay te zijn vergeten.

Wij gedenken daarom Klaas Vaak en de zandkabouters en gedenken het lied:

Vader Jacob slaapt gij nog?.

In het boek De Ware Jacob gedenken wij het klokkenspel in de Haagse Jacobs kerk en herkennen de blijde boodschap van de Haagse ooievaar.

Notre Dame Parijs - Maria Magdalena

Opnieuw gedenken wij de Notre Dame Kathedraal  (onze Lieve Vrouw) de luminiëre in Parijs (Maria Magdalena) als onze lieve vrouw.

Deze kathedraal is tot in de 21e eeuw herkenbaar als het symbolisch sociale hart van Parijs uit de 12e eeuw.

In 1482 is er een boek geschreven over een Griekse woord Moirae

Dit woord was tot 1482 in de Notre Dame Kathedraal ingekerfd

(Uit het Grieks is Moirae )

noodlot/tragedie

Wij gedenken het noodlottig ongeval van laatste Hertogin Maria van Bourgondië en de voorafgaande moord op haar Vader Hertog Karel de Stoute en de moord op haar overgrootvader Hertog Jan zonder Vrees ( Franquet d' Arras)


 • Fleur de Liz
 •  (Symbool voor opkomst en ondergang)
 • De werken van Paulus Potter zoals het boerenerf en het spiegelend koetje laten ons nu in de 21e eeuw zien, dat een Bourgondische pauze in erfopvolging noodzakelijk was.
 • -------------------------------------------------


 • De Griekse tekst Moirae (NOODLOT) in de Notre Dame Kathedraal is na het ongeval van Hertogin Maria van Bourgondië op mysterieuze wijze verwijderd.
 • De Klokkenluider van Notre Dame.

 • Het boek De Klokkenluider van Notre Dame 544 pagina's  is geschreven door Victor Hugo.
 • (Het verhaal van de klokkenluider is niet zonder toeval met veel fantasie als  animatie verfilmd zoals ook het leven van Hertog Jan Zonder Vrees)
 • Hugo de klokkenluider  
  is volgens de Volkskrant een verboden boek
 • In het jaar 1482 is Hertogin Maria van Bourgondië na een noodlottig ongeval aan haar eind gekomen.
 • De Grieks voorspelde  tragedie kreeg in 1482 in de Notre Dame na de dood van .
 • Hertogin Maria van Bourgondië bewijsbaar vorm

De val van haar paard tijdens een Valkenjacht in de stad Brugge. maakte een eind aan de eerdere Bourgondische Dynastie.

Hertogin Maria van Bourgondië was na de moord op haar vader Hertog Karel de Stoute enkele jaren (tot haar dood) gehuwd met de Habsburger Keizer van het Roomse rijk Maximiliaan.

Na de dood van Hertog Karel de Stoute (haar vader) had Hertogin Maria  van Bourgondië als bijnaam Maria de Rijke en was de laatste Hertogin van de Bourgondische Dynastie.

De Laatste der Bourgondiërs

is de titel van een goed verhelderend historisch boek.

Auteur Wim Povels


Met deze Bourgondische kennis van de verduisterde familiestamboom in gedachten gaan wij bekende schilderijen van Paulus Potter beter leren begrijpen

Spiegelend koetje

Sara/Aras

Sang Real/heilig bloed

De Franse lichtstad Parijs met de Eiffeltoren nabij de Notre Dame kathedraal geeft een stoffelijk beeld, van het door mij bedoelde innerlijk licht van Maria Magdalena en de daaraan voorafgaande stoffelijke vuurtoren van Magdala in de havenstad Alexandrië in Egypte uit de tijd van (god) Keizer Alexander de Grote.

In het boek de ware Jacob heb ik waar mogelijk gebruik gemaakt van innerlijk licht met een spirituele boodschap..

Kooikers hondje.

Bij een spirituele boodschap denk ik aan Jezus ( de goede herder) welke Petrus de sleutels gaf voor zijn Koninkrijk met de opmerking dat Gods Koninkrijk niet van deze aarde is. Van dezelfde Petrus is bekent dat hij Jezus niet kende.en er toen zoals door Jezus voorspeld driemaal  een haan ging kraaien.

De sleutels vertegenwoordigen daarom een occulte (geheime) esoterische  boodschap

Hoogmoed komt voor de val.

Volgens de kerk van de "Joodse Saulus" en latere Paulus) was Petrus als Bisschop met de sleutels, de eerste Paus en plaatsvervanger van Jezus de Goede Herder.

De Grieks Orthodoxe christenen in Azië, Perzië en Oost Europa hebben zich na deze kennisgeving  heel bewust vrij gemaakt van de kerk van Rome. De christelijke eenheid was daarmee verbroken.


Het Grieks woord Religio is wetenschappelijke kennis.

Theosofie (Grieks)

Goddelijke wijsheid.

In de late middeleeuwen na de Bourgondische Hertogen is er voor de Romeinse gelovigen een (joods/christelijke) wet die zegt dat de paus onfeilbaar is en zelfs de plaatsvervanger is voor Jezus de Goede Herder, als zoon van god en dat Maria Magdalena een hoer is geweest. Dit  laatste is in mijn bewustzijn onnodig kwetsend zowel naar Maria Magdalena als naar Jezus de Goede herder en dat brengt mij terug bij het goddelijk huwelijk

X

HIEROS GAMOS

Sara Aras

Veel soortgenoten slikken tot in de 21e eeuw het oordelen en veroordelen en geloven al vele eeuwen in de onfeilbaarheid van de paus. Gelovigen zijn al eeuwen geïndoctrineerd en (veelal onbewust) door het doopsel lid geworden van een kerk welke oordeelt en veroordeelt.Onder de vlag van het Joods/christelijk verbond.

Religie.

Ik ben onveranderd heel bewust religieus maar voel mij op geen enkele manier nog verbonden met het Joods/christelijk verbond.Om reden van het oordelen en veroordelen van kerkleiders en een opmerkelijk gebrek aan mededogen heb ik mij héél bewust, als lid bij de kerk laten uitschrijven.

Voor mij is het hoogst denkbare dat een mens zich zelf ontdekt en geen Kopie is van wat anderen verwachten.

Jezus gebruikte de woorden, klop op je hart en de deur zal worden opengedaan.

Kennis wint van geloof.

Jezus de goede herder verwijst zijn oprechte volgelingen naar het zwaard.

In de Bijbel bij Mattheus 10-34 kan je lezen hoe je spiritueel gebruik kan maken van het zwaard.

Door levenservaring en vele reizen in andere culturen heb ik mijn eerder geloof kunnen veranderen in een religieuze levenshouding en heb getracht dit met verduisterde kennis uit Azië herkenbaar te maken in het boek

De Ware Jacob.

Eenheid in verscheidenheid.


Ik deel heel bewust de  religieuze eenheid in verscheidenheid en werd bij het ouder worden op basis van levenservaring en inzicht in verduisterde kennis steeds meer mijn eigen leerling en leraar. Terugkijkend heb ik dit ervaren als een tweede geboorte, waarbij ik spiritueel bij herhaling, mijn eigen vroedvrouw mocht zijn.

Als voormalig hovenier en tuinbouwkundige met veel Aziatische kennis kijk ik nu terug en probeer er met vallen en opstaan over te schrijven. Uit ervaring weet ik wat vormgeven inhoud. Na een creatief scheppend begin worden de lijnen zichtbaar en na vele jaren hopelijk voor u herkenbaar.

Met mijn onderzoekend karakter besloot ik na mijn werk  als een padvinder familie stamboomonderzoek te gaan doen.. Geheel onverwacht kwam ik op het religieuze pad van de profeten. Wat volgde was een avontuurlijke reis door de tijd. Tijdens mijn onderzoek vond ik de eerste jaren het onderweg zijn belangrijker dan het doel, maar dit laatste veranderde toen ik de oorspronkelijke religieuze bron van éénheid in verscheidenheid had ontdekt.

Na meditatie besloot ik over het pad van de profeten te gaan schrijven.

Onderweg kreeg het woord herinneren voor mij een steeds diepere betekenis.Daarbij dacht ik aan de Griekse Pythagoras en zijn wiskundige kennis en aan Plato als stichter van de Griekse mysterieschool.

Tot heden is Plato bekent met zijn woorden Mens Ken U zelve.

Dit sluit aan op een oude spreuk.


Pythagoras, Socrates en Plato waren grote leraren uit de tijd van (god) Keizer Alexander de Grote 300 v. Chr. Zoals eerder denk ik opnieuw aan Egypte en de stad Alexandrië. De stad vernoemd naar deze (god) Keizer Alexander de Grote met zijn familienaam Arras.Ook Jezus de Goede Herder maakte 300 jaar later opnieuw deze waarheid kenbaar, door te zeggen klop op de deur van je hart en aanvullend het Koninkrijk Gods is in U lieden.

Klop en er zal worden opengedaan.

Algemeen bekent is dat Jezus was gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Enkele eeuwen later is van de profeet Mohamed bekent, dat je geen echte moslim bent, als je voorgaande profeten niet respecteert. Na deze oproep van de laatste profeet over het woord respect, begon mijn diepgaand onderzoek naar religie en ontdekte dat er in de 7e eeuw al een moord was gepleegd in opdracht van de paus om in het jaar 800 n.Chr.

Karel de Grote tot keizer van het Romeinse rijk te kronen.

Sinds keizer Karel zijn wij allemaal familie van elkaar wordt er op scholen door leraren aan kinderen verteld. De realiteit is dat wij vóór deze keizer ook al familie van elkaar waren.

In het boek De Ware Jacob komt de 7e eeuw daarom opnieuw in het volle licht van de onoverwinnelijke Griekse (Christos) ofwel Sol Invictus (de zon)

Het verlaten van de éénheid van de Grieks christelijke "Sol Invictus" (de onoverwinnelijke zon) cultuur en het ontstaan van Romeins christendom en het latere islam geloof is zeker niet zomaar uit de lucht komen vallen.

Toeval bestaat niet.

De opzettelijk verduisterde waarheid valt ons opnieuw toe.

Zeker 50% van de jongeren onder de dertig jaar in Iran is wel religieus maar niet gelovig. Deze  jongeren delen de oude wetenschappelijke boodschap van Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon. Deze  jongeren zijn bekent met de religieuze eenheid binnen het oude rijk Perzië van 500 jaar voor de Chr. jaartelling en kennen de God Aresh welke historisch vanuit mededogen de grenzen aangeeft.

Nu algemeen bekend is dat olie een smeermiddel is voor de wapenindustrie zijn deze jongeren vastbesloten terug te keren tot de oorspronkelijke religie van Sol Invictus. (de onoverwinnelijke zon)

In het stadspark van Teheran bij het Saadbadpaleis vinden wij de mythogische god Aresh als een Sagitarius symbool.

Herkenbaar komt er een nieuwe generatie jongeren met oude verduisterde kennis

De laatste profeet Mohammed vanuit Mekka heb ik met zijn boodschap voor moslims heel serieus genomen. De profeet zegt dat je zonder respect voor voorgaande profeten jezelf geen moslim mag noemen.

Alleen deze woorden met respect begrijpen is zijn erfenis en niets anders.

Over een religieuze dwaling of conflict schrijven blijft moeilijk.totdat je ontdekt dat alle voorgaande profeten ons bij herhaling de weg terug wijzen. Opmerkelijk had Jezus helemaal niets met schrift geleerden en daarom volgen wij in het boek De Ware Jacob de weg terug van de profeten.


De wolfshond (schilder Paulus Potter)

Meermalen dacht ik aan heel belangrijke woorden van Jezus als deze zei; oordeel niet en veroordeel niet en daaropvolgend wie zonder zonden is werpen de eerste steen. Zo ontdekte ik tijdens mijn onderzoek en schrijven dat mijn leven zoals van elk ander mens, een nooit eindigend groeiproces is. Geen schrijver is tevreden met zijn boek en geen schilder tevreden met zijn schilderij, maar ik voel mij gesteund door bekende profeten. Daarbij is er een oud gezegde; dat je altijd nog kan worden, wat je nog niet bent geweest. Met deze gedachten heb ik het boek De Ware Jacob geschreven.

Herinneren en na meditatie met nieuwe inzichten vooruitzien

Als je vandaag iets wil begrijpen moet je terug naar gisteren.

Door levenservaring en kennis van heel veel verduisterde geschiedenis heb ik niets meer met geloof. Wel heb ik een religieuze levenshouding en voel mij diep verbonden met alles wat leeft. Het goddelijke ervaar ik dagelijks in de natuur en vooral in de medemens.Tijdens mijn vele reizen in andere culturen ontdekte ik zonder twijfel dat deze in alle kleuren onze verduisterde familiestamboom Arras delen.

Symboliek van onze verduisterde Botanische Ara's familie

Het panoramisch visioen.

Het  boek De Ware Jacob bewijst dit met 300 pagina's tekst en meer dan 100 illustraties.

Op verzoek van een volle neef van mijn kinderen heb ik in mijn boek wat extra diepgang gegeven door mij herkenbaar te maken in seizoenen; zoals de lente, zomer, herfst en winter. De beschrijving over mijn leven als hovenier in "vogelvlucht"  kunt u lezen in het boek.

De Ware Jacob.


 

auteur Piet van de Drift, Bij de tempelboom.

Medicinaal is de Ginko biloba, bekend als de boom van het geheugen